Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Regionalnego Komitetu Sterującego na proces wdrażania RSI ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Regionalnego Komitetu Sterującego na proces wdrażania RSI ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Regionalnego Komitetu Sterującego na proces wdrażania RSI ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności

2 Plan prezentacji 1.Rola RKS 2.Dylemat – doradztwo czy decydowanie? 3.Co członkowie RKS mogą zrobić dla lepszego wdrażania strategii 4.Jakie formy pracy stymuluję efektywność RKS 5.Wnioski

3 Rola RKS Zarządzanie na poziomie strategicznym – rola bardziej oczywista w budowaniu RIS niż implementacji Element budowania konsensusu Właściciel i opiekun procesu wdrażania Polityczne wsparcie dla procesu Reprezentacja zainteresowanych środowisk PR - promocja RIS na zewnątrze, zwłaszcza w swoim środowisku Miejsce dialogu Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

4 Dylemat roli RKS Ciało decyzyjne czy doradcze? Jaką władzę może mieć? Jakie decyzje może podejmować? Na jakim poziomie szczegółowości?

5 Wyzwania RKS Utrzymać rozmach i dramaturgię procesu? Budować i promować atrakcyjną narrację

6 Dobór członków RKS Reprezentatywność środowisk –Samorządowcy –Urzędnicy –Przedsiębiorcy –Naukowcy –Instytucje otoczenia biznesu Osobowości Zaangażowanie w pracę RIS –Czas –Działanie poza spotkaniami –Chęć uczenia się Wiara w RIS

7 Co członkowie RKS mogą zrobić dla lepszego wdrażania strategii Informacja o swoich działaniach i problemach Analiza dotychczasowych działań Formułowanie wniosków i rekomendacji Konstruktywna krytyka programów Opracowanie programów, inicjatyw Promocja RIS w swoich środowiskach

8 Pułapki Spotkania dla spotkań Forum do wypowiedzenia się – ale niewiele więcej Nieproduktywna wymiana informacji Brak widocznych rezultatów RKS Brak czasu na prace RKS poza spotkaniami

9 Jak uniknąć pułapek Cele średnio-okresowe Planowanie pracy Ustalenie oczekiwanych rezultatów Innowacyjne formy pracy Animacja przez jednostki stałe (np. jednostka zarządzająca)

10 Formy pracy - spotkania Cele, agenda i briefing (telefon?) przed spotkaniem Wkład wyznaczonych osób –informacje o własnej działalności, –Sprawozdania z zadań domowych Efektywne moderowanie dyskusji Ustrukturyzowane metody pobudzające kreatywność i produktywność

11 Formy pracy – zadania domowe Nadzorowanie prac analitycznych Peer-review – wzajemne audytowanie działalności Wizyty monitorujące w instytucjach prowadzących projekty Goszczenie wizyt w swoich instytucjach Przewodniczenie Grupom Roboczym, Panelom

12 Realizm Realna ocena możliwości Uczenie się na błędach (trzeba je zauważać) zamiast szukania i karania winnych

13 Dolna Austria Komitet Sterujący RIS powołany w 1997 dla projektu RIS Do dziś główna platforma dla komunikacji i konsensusu na temat polityki innowacyjnej regionu Przedstawiciele: –Władz regionalnych i lokalnych –Izba godpodarcza –Izba pracy –Instytucje pracujące na rzecz innnowacji Cele: Wymiana informacji i koordynacja działań dla innowacji Konsenmsus dot. planów i programów RIS Przykłady dobrych praktyk

14 MATRIX – Północna Irlandia MATRIX – Panel Nauki i Biznesu Północnej Irlandii –Optyka biznesowa –Doradztwo rządowi w imieniu środowisk biznesowych i akademickich na temat polityki innowacyjnej –Firmuje projekt foresightowy – każdy członków MATRIX przewodniczy poszczególnym panelom tematycznym –Koordynuje wdrażanie Cele: –Rozwój polityki –Promocja współpracy nauka-biznes –Koordynacja wysiłków i środków Przykłady dobrych praktyk

15 Wnioski Czynniki sukcesu RKS –Dobór osobowości –Poczucie wpływu na politykę/działania –Wola zrobienia czegoś –Zasoby (czas, ludzie, umiejętności) –Wiedza nt. sytuacji i narzędzi wdrażania RIS –Dobra organizacja pracy

16 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wpływ Regionalnego Komitetu Sterującego na proces wdrażania RSI ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google