Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY www.tpg.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY www.tpg.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY www.tpg.org.pl

2 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY MISJA TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM niesienie wszechstronnej pomocy osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu

3 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY O NAS Działamy od 1991 roku. Od roku 2005 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wokół naszej misji zjednoczyliśmy naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, studentów, młodzież oraz same osoby głuchoniewidome – Towarzystwo liczy około 100 członków zwyczajnych oraz wiele innych osób, które z nami stale współpracują. 2000 podopiecznych na liście TPG, conajmniej do 4 000 musimy jeszcze dotrzeć.

4 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Turnusy i z ajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską Czynności dnia Rehabilitacja wzroku Nauka metod komunikacji Obsługa komputera Spotkania z psychologiem Arteterapia Integracja Poradnictwo

5 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG ceramika wiklina gobeliny batik makrama ikebana kolaż poezja integracja Turnusy arteterapeutyczne w Łucznicy

6 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG Plenery rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku rzeźba w glinie – przedmioty użytkowe, kompozycje niefiguralne, głowy – pod kierunkiem artystów rzeźbiarzy wernisaże wystawy

7 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Turnusy rehabilitacyjne dla głuchoniewidomych dzieci i ich rodzin indywidualnie dobrana rehabilitacja dzieci szkolenia dla rodziców pomoc psychologiczna

8 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG Pełnomocnik Wojewódzki grupy wolontariuszy rehabilitanci głuchoniewidomi zrzeszeni w Klubach Rozwój Jednostek Wojewódzkich

9 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY REGIONALNE KLUBY GŁUCHONIEWIDOMYCH wieczory literackie imprezy taneczne wyjazdy na turnusy wycieczki weekendowe spotkania świąteczne 14 Klubów z siedzibami w następujących miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Międzyrzeczu, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Planujemy zakładanie następnych.

10 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG Szkolenia personelu pracującego z osobami głuchoniewidomymi

11 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG Publikacje: materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu głuchoślepoty specjalistyczne książki Dłonie i Słowo Usłyszmy i Zobaczmy

12 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA TPG wyszukiwanie i ewidecja osób głuchoniewidomych pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt rehabilitacyjny popularyzacja problematyki osób głuchoniewidomych

13 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY NASZE SUKCESY MEDIALNE 2007 – przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, finalistą prestiżowego konkursuCzłowiek bez barier 2006 2006 – na forum ONZ w Nowym Jorku TPG uhonorowano międzynarodową Nagrodą im. F.D. Roosevelta 2005 – TPG laureatem ogólnopolskiego konkursu Dobre Praktyki promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych 2004-2009 – kilkadziesiąt artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i radiowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich, związanych z naszą działalnością

14 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Projekt Realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Justyna Kalita, Rekruterka w projekcie POKL 14

15 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Po co ten projekt? 74 % Polaków aktywnych zawodowo (I kw. 2008) 22,7 % wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce aktywnych zawodowo (I kw. 2008) 2,5% - 5%. % osób głuchoniewidomych (OGN) aktywnych zawodowo (dane szacunkowe TPG)

16 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Cele szczegółowe projektu POKL likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie OGN w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny zwiększenie/ rozpoczęcie aktywności życiowej i zawodowej osób głuchoniewidomych poprzez podniesienie ich umiejętności psychofizycznych, społecznych i zawodowych ( w tym szkolenia zawodowe) zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne

17 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Cele szczegółowe projektu POKL przełamanie barier psychologicznych poprzez indywidualne podejście do osoby głuchoniewidomej informowanie i uświadomienie pracodawców, iż osoba głuchoniewidoma może być efektywnym pracownikiem wysyłanie osoby głuchoniewidomej na staż u pracodawców przełamanie stereotypów i mitów dotyczących osób głuchoniewidomych

18 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Beneficjenci projektu POKL 400 osób głuchoniewidomych z całej Polski w wieku aktywności zawodowej, w tym: osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu w stopniu różnym osoby które posiadają i NIE posiadają orzeczenia o niepełnosprawności

19 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Rekrutacja uczestników projektu REKRUTACJA WEWNĘTRZNA wśród OGN figurujących w dokumentacji TPG (ok. 1600 osób) REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA poprzez tzw. sojuszników: instytucje publiczne ( w tym Urzędy Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, itp.) organizacje pozarządowe i kościelne, w tym PZG I PZN jako kanały kluczowe prywatne i publiczne poradnie lekarskie

20 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Działania styczeń - grudzień 2009 POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, aparaty słuchowe i systemy FM wspomagające słyszenie) doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego

21 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY REHABILITACJA zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się białą laską, zajęcia ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie, konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu, 2-tygodniowe warsztaty / turnusy rehabilitacyjne, możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Działania styczeń - grudzień 2009

22 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY AKTYWIZACJA ZAWODOWA wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy, diagnoza potencjału osobistego i kompetencji zawodowych przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej szkolenia komputerowe i zawodowe, pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy. Działania styczeń - grudzień 2009

23 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY 280 beneficjentów otrzyma w ramach wsparcia udzielonego w regionach (rehabilitacja zawodowa i szkolenia zawodowe) następującą pomoc: rehabilitacja zawodowa – średnio 15 godzin wsparcie psychologiczne – średnio 12 godzin wsparcie prawne – średnio 6 godzin doradztwo zawodowe – średnio 6 godzin obsługa sprzętu rehabilitacyjnego – średnio 1,5 godziny szkolenia zawodowe - 50 osób po 24 godzin wsparcia indywidualne ścieżki rozwoju i kariery zawodowej – około 100 osób Rezultaty twarde projektu

24 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY 5 osób znajdzie pracę 50 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe 15 osób dzięki uczestnictwu w projekcie będzie kontynuować naukę 50 osób będzie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym 20 osób odbędzie staż pracy w ramach projektu 120 osób skorzysta z usług doradztwa zawodowego Rezultaty twarde projektu

25 WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Kontakt y – projekt POKL Biuro warszawskie TPG, ul. Deotymy 41 tel./fax. (022) 635 69 70 Koordynator merytoryczny projektu POKL: Przemysław Żydok przemek@tpg.org.plprzemek@tpg.org.pl Rekrutacja beneficjentów projektu POKL: Justyna Kalita jkalita@tpg.org.pljkalita@tpg.org.pl Bożena Więckowska rekrutacja@tpg.org.pl rekrutacja@tpg.org.pl Promocja projektu POKL: Tomasz Bąkowski tbakowski @tpg.org.pltbakowski @tpg.org.pl


Pobierz ppt "WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY www.tpg.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google