Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza

2 Diagnoza pedagogiczna: rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych.

3 Funkcje diagnozy: poznawcza wyjaśniająca optymalizująca

4 Cechy dobrej diagnozy: trafność rzetelność komplementarność obiektywizm dokładność

5 Diagnoza: Element procesu ewaluacyjnego

6 Diagnozowanie: Pozwala na dostrzeżenie w porę luk, opóźnień, błędów w edukacji ucznia i podjęcie prób ich usunięcia.

7 Cele praktyczne diagnozowania: dostarczenie uczniom i nauczycielom informacji wyjaśniającej przebieg i wyniki uczenia się, podnoszenie trafności oceniania szkolnego.

8 Kiedy diagnozujemy? Po co diagnozujemy? Na początku roku szkolnego w każdej klasie i na każdym przedmiocie. Na koniec roku szkolnego w każej klasie i na każdym przedmiocie. Ocena poziomu wiedzy uczniów Planowanie dalszej pracy. Dostosowanie programu do potrzeb i możliwości uczniów. Prognozowanie sukcesów.

9 Ocenianie w trakcie diagnozy: Ocena diagnozy Ocena szkolna symbol informacja opinia o wyniku etykietuje wydaje opinię o uczniu

10 Rodzaje diagnoz ze względu na cel: wstępna formatywna sumatywna

11 Dobra diagnoza odpowiada na pytania: Jak jest ? porównując z tym Jak być powinno ? i wskazać Jak można wykonać to lepiej?

12 Diagnoza edukacyjna: rodzaj diagnozy………………………….…… z zakresu ……………………………… (nazwa przedmiotu) klasa ………………………….…… upośledzenie……………………………… opracował/a……………………………… cel diagnozy:………………………….…… rodzaj narzędzia………………………….……

13 Diagnoza edukacyjna: Sprawdzane umiejętności Uzyskane punkty Punkty możliwe do uzyskania Współczynnik łatwości I umiejętność (wpisać nazwę) II umiejętność (wpisać nazwę) III umiejętność (wpisać nazwę)

14 Diagnoza edukacyjna: modalna rozstęp średnia klasy

15 Diagnoza edukacyjna: analiza rozwiązania poszczególnych zadań prognoza

16 Łatwość zadań: ŁATWOŚĆ umiejętnościBadana umiejętność Współczynnik – przedziałopis 0,00- 0,19bardzo trudne 0,20- 0,49trudne 0,50- 0,69umiarkowanie trudne 0,70- 0,89łatwe 0,90- 1,00bardzo łatwe

17 Diagnoza jako kontrola postępów w nauce istota procesu kształcenia


Pobierz ppt "Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google