Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza

2 Diagnoza pedagogiczna:
rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych.

3 Funkcje diagnozy: poznawcza wyjaśniająca optymalizująca

4 Cechy dobrej diagnozy:
trafność rzetelność komplementarność obiektywizm dokładność

5 Diagnoza: Element procesu ewaluacyjnego

6 Diagnozowanie: Pozwala na dostrzeżenie w porę luk, opóźnień, błędów w edukacji ucznia i podjęcie prób ich usunięcia.

7 Cele praktyczne diagnozowania:
dostarczenie uczniom i nauczycielom informacji wyjaśniającej przebieg i wyniki uczenia się, podnoszenie trafności oceniania szkolnego.

8 Po co diagnozujemy? Kiedy diagnozujemy?
Ocena poziomu wiedzy uczniów Planowanie dalszej pracy. Dostosowanie programu do potrzeb i możliwości uczniów. Prognozowanie sukcesów. Na początku roku szkolnego w każdej klasie i na każdym przedmiocie. Na koniec roku szkolnego w każej klasie i na każdym przedmiocie.

9 Ocenianie w trakcie diagnozy:
Ocena diagnozy Ocena szkolna etykietuje wydaje opinię o uczniu symbol informacja opinia o wyniku

10 Rodzaje diagnoz ze względu na cel:
wstępna formatywna sumatywna

11 „Dobra” diagnoza odpowiada na pytania:
Jak jest ? porównując z tym Jak być powinno ? i wskazać Jak można wykonać to lepiej?

12 Diagnoza edukacyjna: rodzaj diagnozy ………………………….……
z zakresu ……………………………… (nazwa przedmiotu) klasa ………………………….…… upośledzenie ……………………………… opracował/a ……………………………… cel diagnozy: ………………………….…… rodzaj narzędzia ………………………….……

13 Diagnoza edukacyjna: Sprawdzane umiejętności Uzyskane punkty
Punkty możliwe do uzyskania Współczynnik łatwości I umiejętność (wpisać nazwę) II umiejętność (wpisać nazwę) III umiejętność (wpisać nazwę)

14 Diagnoza edukacyjna: modalna rozstęp średnia klasy

15 Diagnoza edukacyjna: analiza rozwiązania poszczególnych zadań prognoza

16 Łatwość zadań: ŁATWOŚĆ umiejętności Badana umiejętność
Współczynnik – przedział opis 0,00- 0,19 bardzo trudne 0,20- 0,49 trudne 0,50- 0,69 umiarkowanie trudne 0,70- 0,89 łatwe 0,90- 1,00 bardzo łatwe

17 Diagnoza jako kontrola postępów w nauce
 istota procesu kształcenia


Pobierz ppt "Diagnoza edukacyjna Znaczenie Rodzaje Narzędzia Analiza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google