Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA EDUKACYJNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA EDUKACYJNA."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA EDUKACYJNA

2 CO TO JEST DIAGNOZA? Diagnoza jest to rozpoznanie w celu zdobycia dokładnych informacji i podjęcia odpowiednich działań.

3 CECHY DIAGNOZY Trafność – diagnoza oddaje te stany rzeczy, o których mowa. Rzetelność – próba dobierania jest w sposób nieprzypadkowy, wnioski nie powstają w sposób przypadkowy na podstawie danych nietypowych dla zbioru. Komplementarność – diagnoza nie może być fragmentaryczna lub wyrywkowa, bo niesie za sobą zniekształcenia i dezinformacje. Obiektywizm – wnioski płynące z diagnozy są niezależne od postaw czy oczekiwań osób, które dokonują diagnozy. Dokładność – wiąże się z jakością narzędzia badawczego i sposobem kategoryzacji materiału badawczego.

4 CELE DIAGNOZY Diagnoza zorientowana praktycznie – rozpoznanie niezbędne dla projektowanego praktycznego działania. Diagnoza zorientowana teoretycznie – wyjaśniająca, podporządkowana celowi znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego zachodzi jakieś zjawisko.

5 FUNKCJE ZŁOŻONE (właściwe )
FUNKCJE DIAGNOZY FUNKCJE ZŁOŻONE (właściwe ) Poznawcze ( posiada każda diagnoza ) Wyjaśniające (podporządkowana celowi znalezienia odpowiedzi dlaczego zachodzi zjawisko ) Optymalizujące ( rozpoznanie niezbędne dla projektowania praktycznego działania )

6 II. FUNKCJE NIEZAMIERZONE (uboczne )
FUNKCJE DIAGNOZY II. FUNKCJE NIEZAMIERZONE (uboczne ) Psychofizyczne( znajomość czynników diagnozy może wpływać na świadomość i zachowania ludzi ) Socjotechniczne (dane diagnozy mogą być wykorzystywane przez ludzi zajmujących się kształtowaniem opinii publicznej ) Heurystyczne ( wyniki diagnozy mogą skłaniać ludzi do stawiania ważnych pytań, budzić wątpliwości, inspirować do działania ) Polityczne (dane diagnozy mogą umacniać określone postawy czy praktyki, mogą powodować określone nastroje społeczne)

7 Moje odczucie względem stopni które dostaję?

8 Na pytanie odpowiedziało 145 uczniów, spośród nich:
7 uczniów, co stanowi 4,8 % uznało, że stopnie które otrzymują są niesprawiedliwe, 37 uczniów, co stanowi 25,5% uznało, że stopnie które otrzymują są czasem niesprawiedliwe, 90 uczniów, co stanowi 62% uznało, że stopnie które otrzymują są adekwatne do ich wiedzy, 11 uczniów, co stanowi 7,6% uznało, że stopnie które otrzymują o niczym nie świadczą. Z powyższych danych wynika, że zdecydowana większość uczniów – 62% uważa, że stopnie które otrzymują są adekwatne do ich wiedzy.

9 Czy nauczyciele okazują Ci życzliwość i sympatię?

10 Na pytanie odpowiedziało 131 uczniów, którzy mieli dokonać oceny w skali od 1 do 5:
Na 1 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 4 uczniów, co stanowi 3%, Na 2 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 5 uczniów, co stanowi 3,8%, Na 3 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 26 uczniów, co stanowi 19,8%, Na 4 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 41 uczniów, co stanowi 31,4%, Na 5 okazywaną przez nauczycieli życzliwość i sympatię oceniło 55 uczniów, co stanowi 42%, Negatywnie nauczycieli oceniło 4 uczniów na 131 respondentów, natomiast aż 93,2% oceniło okazywaną im przez nauczycieli życzliwość i sympatię pozytywnie. Wyniki tego pytania wskazują na fakt, że w większości pracująca w szkole kadra jest przystępna, miła i życzliwa.


Pobierz ppt "DIAGNOZA EDUKACYJNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google