Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak ola.augustyniak@fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl

2 Historia Programu Fulbrighta Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 Cele Programu Fulbrighta Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4 2009-2010 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT GRANTS Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2006. Wysoka średnia ocen. Stypendia na 1 rok akademicki (9-12 mies.).

5 2009-10 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT GRANTS (cont.) Rekrutacja na rok akademicki 2009-10 do 15 maja 2008 Oferujemy stypendia na dowolny kierunek studiów magisterskich lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Preferowane dziedziny: amerykanistyka, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, administracja publiczna.

6 Fulbright Advanced Research Grants: Senior ( Podoktorskie ) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na etacie naukowo-dydaktycznym z tytułem co najmniej doktora i adiunkta lub jego odpowiednika w odniesieniu do uczelni artystycznych.

7 2009-10 Fulbright Advanced Research Grants: Senior Okres trwania 3-5 miesięcy (może ulec zmianie w następnej edycji do 9 miesięcy) Stypendium pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA; nie pokrywa kosztów pobytu towarzyszącej rodziny. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach w USA na innych stypendiach. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w programie Fulbrighta w tej samej kategorii, mają zieloną kartę lub podwójne obywatelstwo Zgłoszenia do 15 czerwca 2008

8 2009-10 Fulbright Advanced Research Grants: Junior (Przedoktorskie) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich – doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach i przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Wymagany stopień magistra. Zgłoszenia do 15 czerwca 2008

9 Zasady konkursu Najlepsi kandydaci zostaną wyłonieni w trzyetapowym procesie kwalifikacyjnym: I etap - ocena spełnienia wymogów formalnych II etap - ocena wniosków stypendialnych kandydatów III etap - rozmowa kwalifikacyjna Kandydaci nie zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu otrzymają pisemne zawiadomienia. Osoby wybrane do rozmów kwalifikacyjnych (wrzesień 2008) otrzymają pisemną informację o terminie i godzinie spotkania. Decyzje o przyznanych stypendiach będą znane w październiku 2008. Ostatecznym warunkiem otrzymania stypendium jest pozytywna odpowiedź uczelni amerykańskiej, a przypadku osób które ukończą studia w roku akademickim 2008-09, przedstawienie dyplomu magisterskiego.

10 Fulbright Study of the U.S. Institutes Stypendia dla polskich pracowników nauki oraz nauczycieli zajmujących się w swojej pracy naukowo-dydaktycznej studiami amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6- tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej.

11 2009-10 Fulbright Lectureship at University of Washington Award 9-miesięczne stypendium dla Polaków na prowadzenie wykładów z zakresu kultury i historii polskiej w University of Washington, Seattle. Współfinansowane przez University of Washington, Seattle.

12 Fulbright Teacher Exchange Program Stypendia dla polskich nauczycieli szkół średnich z wykładowym lub rozszerzonym językiem angielskim, specjalizujących się w przedmiotach ścisłych i humanistycznych oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół średnich (high schools). Stypendia 10-miesięczne realizowane są na zasadzie bezpośredniej wymiany nauczycieli polskich i amerykańskich

13 Fulbright Senior Specialists Program Program dla polskich szkół wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w roku kalendarzowym na okres 2–6 tygodni wybitnych specjalistów z USA do prowadzenia w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.

14 Fulbright Post-Doctoral Fellowships for U.S. University Faculty Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykładów i badań naukowych w polskich uczelniach. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy.

15 Fulbright Fellowships for U.S. Students Stypendia dla amerykańskich studentów na studia lub badania naukowe w polskich uczelniach. Stypendia na okres 9 miesięcy.

16 Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego adresowane do wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w historii, polityce, i kulturze Rosji i Związku Radzieckiego oraz współczesnych problemach krajów byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego. Stypendia na okres 6 lub 9 miesięcy

17 Fulbright Distinguished Chair in American Studies/Literature Stypendia dla wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w studiach amerykanistycznych w zakresie filmu, mediów, kultury, teorii literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i XX w. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy w UW, UŁ, UAM, lub UMCS.

18 Fulbright New Century Scholars Program Program adresowany do pracowników nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku.

19 Hubert H. Humphrey Fellowship Program: Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych dla polskich pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania.

20 Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program Sponsorowany przez Departament Edukacji USA program adresowany jest do nauczycieli amerykańskich szkół stopnia podstawowego i średniego. W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów przyjeżdża w lecie do Europy na okres 5-6 tygodni, uczestnicząc w przygotowanych przez Komisje Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim wykładach nt. miejscowej polityki, gospodarki, edukacji, dyplomacji, jak również historii i kultury.

21 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda Program edukacyjno-stypendialny, którego podstawowym celem jest przekazywanie i upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej i systemowej innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej w ramach dwu-semestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych i 2-4 tygodniowych stażów zawodowych w instytucjach państwowych i prywatnych. Sponsorem programu jest Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności.

22 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda c.d. Program adresowany jest do przyszłych liderów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy i Słowacji, posiadających pełne wykształcenie wyższe i wywodzących się głównie z następujących grup zawodowych: pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów naukowych, eksperci, pracownicy sektora państwowego lub prywatnego, urzędnicy, przedsiębiorcy, działacze samorządowi, gospodarczy, polityczni i społeczni liderzy małego i średniego biznesu. Preferowany wiek stypendystów: 25-35 lat. Stypendia 10-miesięczne.

23 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV WWW.ED.GOV WWW.NAS.EDU WWW.NSF.GOV WWW.NAFSA.ORG

24 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa WWW.FULBRIGHT.EDU.PL E-MAIL: FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PLFULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL TEL.: (0-22) 628 7950 FAX: (0-220 628 7943

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google