Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 1 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Joint Research Centre (JRC)

2 2 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Plan prezentacji Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Instytuty JRC Formy współpracy z JRC Sieci badawcze JRC Kryteria wyboru kandydatów: Naukowiec wizytujący Krajowy ekspert Warsztaty i zaawansowane szkolenia Stypendia Praktyki

3 3 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Dorota Leśkiewicz: Zbiorowy doradca Komisji Europejskiej Niezależne naukowe i techniczne wsparcie procesu tworzenia polityk UE Wspieranie procesu rozszerzania UE Wspieranie procesu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

4 4 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa JRC w strukturach UE EUROPEAN COMMISSION 20 Commissioners Romano Prodi Prezydent Philippe Busquin Komisarz ds. Badań DG Research DG JRC.............DG Agriculture OTHER 20 DGs

5 5 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Struktura JRC 7 instytutów badawczych Dyrekcja Generalna JRC (DG JRC) - Bruksela administrowanie JRC Dyrekcja Strategii Naukowej (DSS), Bruksela promowanie transferu technologii, wspieranie procesu rozszerzenia UE, określenie roli JRC w ERA, tworzenie naukowego programu pracy JRC Dyrekcja Zasobów (DR), Ispra wsparcie logistyczne Instytutów

6 6 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Dlaczego JRC? JRC Centrum badawcze Prestiżowy partner Współpraca z innymi partnerami naukowymi Niezależność od międzynarodowych i prywatnych interesów W ciągu dwóch ostatnich lat JRC było zaangażowane w prace nad 70 aktami prawa europejskiego.

7 7 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytuty JRC

8 8 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Promowanie wspólnego europejskiego systemu pomiarów w dziedzinach: jakość i bezpieczna żywność zdrowie środowisko bezpieczeństwo jądrowe Materiały odniesienia: certyfikowane materiały odniesienia (wzorce) międzynarodowe programy oceny pomiarów ponadnarodowe bazy danych http://irmm.jrc.cec.eu.int

9 9 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Ochrona obywateli przed ryzykiem związanym z posługiwaniem się i przechowywaniem substancji radioaktywnych Badania w dziedzinach: immunoterapia alfa badania podstawowe aktynowców bezpieczeństwo stosowania paliwa jądrowego charakteryzowanie paliwa jądrowego rozdzielanie i transmutacja radioaktywność w środowisku bezpieczeństwo jądrowe Instytut Pierwiastków Transuranowych Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy http://itu.jrc.cec.eu.int

10 10 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Energii Instytut Energii Petten, Holandia MISJA: Dostarczenie naukowego i technicznego wsparcia dla tworzenia, rozwijania, wdrażania i monitorowania polityk związanych z energią (jądrową i niejądrową). Obszary działania: bezpieczeństwo jądrowe w rozszerzonej UE termiczna obróbka odpadów spalanie odpadów zmniejszenie emisji i czyste źródła energii http://ie.jrc.cec.eu.int

11 11 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Ispra, Włochy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i nowe technologie dla zwalczania oszustw monitorowanie upraw poprzez zdalne pomiary bezpieczeństwo ludności ocena ryzyka technologicznego i gospodarczego bezpieczeństwo jądrowe, nierozprzestrzeniane materiałów jądrowych http://ipsc.jrc.cec.eu.int

12 12 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Perspektywistycznych Studiów Technologicznych Instytut Perspektywistycznych Studiów Technologicznych Sewilla, Hiszpania MISJA: Dostarczanie analiz technologicznych i gospodarczych wspierających tworzenie różnych polityk UE. monitorowanie rozwoju nauki i technologii i jej wpływ na społeczeństwo Foresight technologiczny http://ipts.jrc.cec.eu.int

13 13 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Środowiska i Zrównoważenia Instytut Środowiska i Zrównoważenia Ispra, Włochy Główne cele: badanie poziomu i przeznaczenia skażenia wody, powietrza i gleby szacowanie efektów tych zanieczyszczeń na środowisko i obywateli promowanie zrównoważonej podaży energii MISJA: Dostarczanie naukowego i technicznego wsparcia dla strategii UE z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. http://ies.jrc.cec.eu.int

14 14 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Ispra, Włochy Instytut przeprowadza badania w zakresie: poprawy zrozumienia ryzyka związanego z skażeniem żywności, leków, produktów chemicznych rozwijania, legalizacji i zastosowania zaawansowanych metod i strategii o wysokiej jakości naukowej MISJA: Wspieranie polityk UE w zakresie zdrowia i ochrony konsumenta. www.ihcp..jrc.cec.eu.int

15 15 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Główne priorytety JRC w 6.PR Priorytety główne: Bezpieczna żywność Biotechnologia Chemikalia Zdrowie Środowisko Energia jądrowa Działania horyzontalne Foresight technologiczny Pomiary i materiały odniesienia Bezpieczeństwo publiczne Zwalczanie przestępstw finansowych

16 16 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Adresaci działań JRC doświadczeni naukowcy z Krajów Kandydujących młodzi naukowcy studenci przedstawicieli krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej przedstawicieli sektora prywatnego lub non-profit organizacje badawcze laboratoria krajowe

17 17 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Dorota Leśkiewicz: Visiting Scientist (VS) - Naukowiec Wizytujący Seconded National Expert (SNE) - Krajowy Expert Workshops - Warsztaty Advanced trainnings - zaawansowane szkolenia Research Fellowships (RF) - Stypendia In-service trainings - Praktyki Formy współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym

18 18 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Sieci badawcze JRC 11% ogólnej liczby partnerów sieci badawczych JRC stanowią partnerzy z krajów kandydujących Przykładem ustanowienia sieci naukowej jest Europejska Sieć Laboratoriów GMO: Sieć 45 laboratoriów wspierających politykę w zakresie GMO, obejmująca kraje AC Rozwój analitycznych narzędzi służących do wykrywania GMO i produktów je zawierających Kilka zaawansowanych szkoleń mających na celu identyfikację i określenie GMO w produktach (Ispra) Nowy multimedialny kurs dla krajów kandydujących i krajów członkowskich (czerwiec, 2004)

19 19 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa http//:projects.jrc.cec.eu.int Projekty i sieci Joint Research Centre

20 20 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Uczestnicy działań JRC

21 21 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Visiting Scientist Kryteria wyboru kandydata: narodowość - brak ograniczeń kwalifikacje - profesorowie uniwersytetów, doświadczeni naukowcy z jednostek badawczych, inni naukowcy z min. 10- letnim doświadczeniem na poziomie powyżej doktoratu limit wieku - nie więcej niż 65lat równy status kobiet i mężczyzn Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 1999 dotycząca wytycznych stosowanych dla naukowców wizytujących w ramach programów badawczych zarządzanych przez JRC

22 22 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Pobyt: 3-12 miesięcy Wynagrodzenie: 5.500 EUR/miesiąc Procedura aplikacyjna: - Formularz aplikacyjny (pdf lub word http://www.jrc.cec.eu.int) - Życiorys Formularz aplikacyjny wraz z C.V. należy kierować do Punktu Kontaktowego odpowiedniego instytutu JRC, na adres e-mail osoby zajmującej się sprawami administracyjnymi. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie internetowej: http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2004/application-form-vs.doc Visiting Scientist

23 23 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa VS - ogłoszenie

24 24 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa VS - formularz aplikacyjny Wymagane informacje: numer referencyjny dane personalne informacja o wykształceniu lista publikacji znajomość języków informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym

25 25 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Seconded National Expert (SNE) Kandydaci powinni wywodzić się z organizacji rządowych, państwowych, sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych z krajów Członkowskich, Krajów Kandydujących, i Krajów Trzecich Cel pobytu: służenie Komisji Europejskiej profesjonalną wiedzą i doświadczeniem w szczególności w obszarach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na fachowe ekspertyzy. Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2002 dotycząca wytycznych stosowanych dla Delegowanych Krajowych Ekspertów do Komisji Europejskiej.

26 26 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Kryteria wyboru: limit wieku - brak Pobyt: 6-48 miesięcy Wynagrodzenie: 107,10 EUR/dzień (+26,78 EUR) równy status kobiet - równorzędne traktowanie kobiet i mężczyzn Formularz aplikacyjny wraz z CV, należy kierować do Punktu Kontaktowego odpowiedniego instytutu JRC, na adres e-mail osoby zajmującej się sprawami administracyjnymi. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie: http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2004/application-form-sne.doc Seconded National Expert (SNE)

27 27 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa SNE - ogłoszenie

28 28 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa SNE- formularz aplikacyjny Wymagane informacje: dane personalne informacje o wykształceniu znajomość języków obcych doświadczenie zawodowe informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym

29 29 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Termin zgłoszeń VS, SNE do 28 maja 2004 r. na adres e-mail umieszczony na dole każdego ogłoszenia odpowiedniego instytutu swoje zgłoszenie należy skierować do osoby zajmującej się sprawami administracyjnymi

30 30 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Warsztaty i zaawansowane szkolenia > Około 70 warsztatów/zaawansowanych szkoleń zorganizowanych w roku 2003 > Przeszkolono ponad 1200 ekspertów z AC/CC > W roku 2004 planuje się zorganizowanie 100 specjalistycznych warsztatów i zaawansowanych szkoleń > Obszary tematyczne: żywność, chemikalia, środowisko, metrologia, rolnictwo, bezpieczeństwo jądrowe, foresight technologiczny

31 31 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Lista działań JRC na 2004

32 32 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Stypendia naukowe w JRC Kategorie stypendiów: kategoria 20 (stypendia doktoranckie) kategoria 30 (stypendia po uzyskaniu stopnia doktora) wiek do 35 lat wymagane profile naukowe i terminy zgłoszeń aplikacji na stronach poszczególnych instytutów nie każdy instytut ogłasza konkurs dla stypendystów !!! konkurs: www.jrc.cec.eu.int/jobs

33 33 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Stypendia JRC - kryteria wyboru kandydata kategoria 20 - kandydaci posiadający wykształcenie magisterskie, uzyskane na uczelni wyższej lub równoważnym instytucie. Czas pobytu wynosi od 6 do 36 miesięcy. kategoria 30 - kandydaci posiadający stopień doktora. Czas pobytu wynosi od 6 do 24 miesięcy

34 34 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Stypendia - formularz aplikacyjny kat. 20 numer referencyjny dane personalne informacje o wykształceniu tytuł studiów doktoranckich dane adresowe promotora kat. 30 numer referencyjny dane personalne informacje o wykształceniu odniesienie do Research project sheet

35 35 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Praktyki w instytutach JRC (in-service trainings) Cel główny: stworzenie osobom rozpoczynającym karierę naukową szansy do pracy w wielodyscyplinarnym środowisku i międzynarodowych zespołach badawczych Konkurs ważny do 30/11/2004 Ogłoszony na stronie: http://www.jrc.cec.eu.int/jobs

36 36 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Trzy rodzaje praktyk: 1. po ukończeniu szkoły średniej (max. 6 miesięcy) 2.przygotowanie pracy magisterskiej (max. 12 miesięcy) 3.praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej (max. 6 miesięcy) Finansowanie: 735 euro/miesiąc w przypadku każdego rodzaju praktyki Praktyki w instytutach JRC – kryteria wyboru Minimalny czas trwania praktyki - 2 miesiące

37 37 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Praktyki - formularz aplikacyjny Wymagane informacje: wskazanie wybranego projektu deklarowany czas pobytu możliwa data rozpoczęcia praktyki dane personalne informacje dot. wykształcenia Do formularza należy dołączyć aktualne C.V. oraz list motywacyjny kandydata. Po przyjęciu ofert przez JRC należy dostarczyć resztę wymaganych dokumentów.

38 38 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa 1.wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny 2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 3.dwie fotografie formatu zdjęcia do paszportu 4.aktualne CV wraz z listem motywacyjnym 5.zaświadczenie o niekaralności 6.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 7.zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym Praktyki w instytutach JRC – dokumenty

39 39 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa l Delegowany Krajowy Ekspert: http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2004/application-form-sne.doc l Naukowiec wizytujący: http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2004/application-form-vs.doc l Stypendia: http://www.jrc.cec.eu.int/page.asp@sidsz=what_we_offer&sidstsz=work_opportunities.htm l Praktyki: http://www.jrc.cec.eu.int/page.asp@sidsz=what_we_offer&sidstsz=work_opportunities.htm Formularze zgłoszeniowe

40 40 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Z kim się kontaktować w poszczególnych instytutach JRC? anne-marie.morrissey@jrc.it (IPSC) arwyn.jones@jrc.it (IES) michael.hoffmann@jrc.it (IHCP) andries.brandsma@jrc.es (IPTS) hurst@jrc.nl (IE) doris.florian@irmm.jrc.be (IRMM) victor.esteban-gran@cec.eu.int (ITU)

41 41 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Polecane źródła informacji http://www.kpk.gov.pl/jrc http://www.jrc.cec.eu.int http://www.cordis.lu/en/hom

42 42 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa DZIĘKUJĄ ZA UWAGĘ Joanna Rosińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej joanna.rosinska@kpk.gov.pl tel. (+22) 828-74-83 w. 241


Pobierz ppt "1 Joanna RosińskaWarszawa, 27 kwiecień 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google