Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Możliwości zdobycia stypendium w ramach Joint Research Centre Komisji Europejskiej Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Możliwości zdobycia stypendium w ramach Joint Research Centre Komisji Europejskiej Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Możliwości zdobycia stypendium w ramach Joint Research Centre Komisji Europejskiej Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Poznań, 17 kwietnia 2007

2 www.kpk.gov.pl Plan prezentacji: Plan prezentacji: Punkt Kontaktowy Joint Research Centre w Polsce Miejsce Joint Research Centre w 7.PR Instytuty JRC Praca w strukturach JRC - personel statutowy i niestatutowy Stypendia naukowe w Instytutach JRC Staże w instytutach naukowych Delegowany Krajowy Ekspert Joint Research Centre (JRC)

3 www.kpk.gov.pl Punkt Kontaktowy Joint Research Centre w Polsce : Joint Research Centre (JRC) rozpowszechnianie informacji na temat programów JRC prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej JRC organizacja Dnia informacyjnych JRC, Konferencji JRC, szkoleń organizacja kampanii informacyjnych o konkursach ogłaszanych w ramach działań JRC prowadzenie działań promocyjnych (materiały informacyjne, artykuły) analiza potrzeb polskiego środowiska naukowego w kontekście współpracy z JRC tworzenie i bieżące uaktualnianie bazy danych polskich organizacji I naukowców zainteresowanych współpracą z JRC

4 www.kpk.gov.pl Miejsce Joint Research Centre w 7.PR : Joint Research Centre (JRC) Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy + Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym

5 www.kpk.gov.pl JRC w 7.PR: Działania główne JRC: Działania horyzontalne JRC : JRC w 7.PR: Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS) Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP) Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC) Działania horyzontalne JRC : Analizy Techno-ekonomiczne (Instytut IPTS) Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM) Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS) Brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców Nacisk na współprace i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej Joint Research Centre (JRC)

6 www.kpk.gov.pl Instytuty JRC: Joint Research Centre (JRC) IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel: 180 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel: 220 ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel: 250 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Personel 350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Personel 370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Personel 350 Ispra, Włochy IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel: 100

7 www.kpk.gov.pl : JRC Enlargement and Integration Action 2007: Joint Research Centre (JRC) Lista będzie ogłoszona przez KE wkrótce (kwiecień-maj 2007) Konkursy na stypendia kat 30 i 40 Konkursy na warsztaty i zaawansowane szkolenia Krótkie wizyty Odbiorcy: - Nowe Kraje członkowskie UE (w tym Polska) - Kraje Stowarzyszone i Kandydujące do UE - Inne kraje stowarzyszone z 7.PR Cel: - wsparcie dla NMS, CC i ACC w implementacji prawa wspólnotowego w obszarach znajdujących się w kompetencjach JRC - wspieranie tworzenia ERA

8 www.kpk.gov.pl : doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Adresaci dzia ł a ń JRC : - doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Joint Research Centre (JRC)

9 www.kpk.gov.pl : Urzędnicy Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel niestatutowy Stypendia kat. 20, 30 i 40 ( Praktyki Delegowany Krajowy Expert Współpraca instytucjonalna (sieci badawcze, wspólne projekty) Formy wspó ł pracy z JRC : Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (Trainees) Delegowany Krajowy Expert (SNE) Współpraca instytucjonalna (sieci badawcze, wspólne projekty) Joint Research Centre (JRC)

10 www.kpk.gov.pl : Urzędnicy European Personnel Selection Office Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel statutowy : Urzędnicy - rekrutowani z listy rezerwowej kandydatów wybieranych w drodze konkursów organizowanych przez European Personnel Selection Office, publikowanych na stronie: http://europa.eu.it/epso/index_en.htm Kat. A, B, C. Typ kontraktu: stały Pracownicy tymczasowi - rekrutowani poprzez bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Kat. A,B,C. Typ kontraktu: max.6 - letni kontrakt (AT 4+2) Pracownicy kontraktowi – rekrutowani poprzez bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Grupa funkcyjna: I, II, III, IV Typ kontraktu: AC 3 miesiące + 33 miesiące http://cordis.europa.eu/elsa/ Joint Research Centre (JRC)

11 www.kpk.gov.pl - ! ! Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Młodzi naukowcy, czas trwania 6 - 36 miesięcy ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku Joint Research Centre (JRC)

12 www.kpk.gov.pl - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 30 i 40 Stypendium kat. 30 – stypendium podoktoranckie Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat. 30 - wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Stypendium kat. 40 – wiek: < 65 lat, czas trwania 1 - 24 miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Równy status kobiet i mężczyzn

13 www.kpk.gov.pl – Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Personel niestatutowy – Praktyki w Instytutach JRC Trzy rodzaje praktyk: - po ukończeniu szkoły średniej (max. 6 miesięcy) - przygotowanie pracy magisterskiej (max.12 miesięcy) - praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej (max. 6 miesięcy) Minimalny czas trwania praktyki - 2 miesiące Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Ogłoszenie konkursu na http://www.jrc.cec.eu.int/jobs Szkolenie elektroniczne: !"ISOTRACE", interactive course (DVD-ROM) Joint Research Centre (JRC)

14 www.kpk.gov.pl Delegowany Krajowy Ekspert Delegowany Krajowy Ekspert Eksperci z : organizacji międzynarodowych administracji publicznej organizacji badawczych sektora non – profit, sektora prywatnego Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat. 30 - wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Czas trwania: 6 - 48 miesięcy (zazwyczaj 24 miesiące) ! ! Dieta dzienna + koszty podróży, itd. Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie w trakcie oddelegowania i stanowisko pracy po powrocie do kraju Procedura trwa około 6 miesięcy. Selekcja na podstawie ogłoszonego konkursu lub dostępnego C.V. jako rezultat umowy pomiędzy Komisją Europejską, a daną organizacją

15 www.kpk.gov.pl Ważne dokumenty Ważne dokumenty Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z dnia 20 sierpnia 2001r. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, z dnia 21 czerwca 1985 r. Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 13 lutego 2002r. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 maja 2003r. Joint Research Centre (JRC)

16 www.kpk.gov.pl Polecane linki: Polecane linki: Serwis informacyjny KPK nt. 7.PR http://www.kpk.gov.pl Joint Research Centre http://www.jrc.cec.eu.int Badania europejskie: http://ec.europa.eu/research Siódmy program ramowy: http://ec.europa.eu/research/fp7 Informacja nt. projektów i programów badawczych: http://cordis.europa.eu/ Czasopismo informacyjne nt. BTR: http://ec.europa.eu/research/BTRinfo/ Prośby o informację: http://ec.europa.eu/research/enquiries http://www.kpk.gov.pl http://www.jrc.cec.eu.int http://ec.europa.eu/research http://ec.europa.eu/research/fp7 http://cordis.europa.eu/ http://ec.europa.eu/research/BTRinfo/ http://ec.europa.eu/research/enquiries Joint Research Centre (JRC)


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Możliwości zdobycia stypendium w ramach Joint Research Centre Komisji Europejskiej Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google