Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego
Promocja szerokopasmowego Internetu Czy to ma sens?

2 Promocja szerokopasmowego Internetu
Czy to ma sens? Sprawdziliśmy Zapytaliśmy Dostępne opracowania i opisy projektów Wyniki monitoringu mediów 17 Urzędników administracji rządowej i JST 4 Przedsiębiorców wdrażających projekty 198 Użytkowników indywidualnych

3 Struktura działania Miejsca oddziaływania promocyjnego PO IG
Akceptacja wniosku MSP przez urząd PO IG RPO RPO RPO MRR Urząd marszałkowski Urząd gminy/powiatu MSP (beneficjent) Użytkownik końcowy Indywidualny i MSP Spółka celowa Spółka celowa Miejsca oddziaływania promocyjnego

4 Czyje to myśli? Beneficjenci (PRZEDSIĘBIORCY) Urzędy marszałkowskie
„Informacja, że będzie światłowód pomoże przygotowywać się do nowych możliwości biznesowych.” „Ludzie myślą, że projekty są tak fajne, że nie trzeba ich promować.” „Władze lokalne nie interesują się ‚rozwojem miasta’ poza okresami wyborczymi.” „Przydałoby się więcej wiedzy, jakie pomysły na biznes można realizować w ramach dotacji” „Niewiedza powoduje, że ludzie się boją.” „Projekty są realizowane i nikt z nich nie będzie korzystał.” „Osoby pracujące przy projektach, nadal nie wiedzą, nad czym pracują.” „Brak promocji powoduje, że nikt się tak naprawdę nie interesuje projektami związanymi z Internetem.” „Brak motywacji urzędników i władz lokalnych w rozwój sieci internetowych”

5 Czyje to myśli? Urzędy gmin Użytkownicy końcowi (indywidualni)
„Po co to wszystko?” „Generalnie brakuje nam fachowców i wiedzy.” „To są drogie rozwiązania.” „Czasem nam się nie chce.” „Internet nie jest mi potrzebny.” „Nie wszystko rozumiemy.” „Boje się.” „To nie nasze kompetencje.” „Nie umiem z tego korzystać.” „Nie mamy na pieniędzy na promocje”

6 Co nam powiedzieli? ZADANIA MRR Urząd marszałkowski
Urząd gminy/ powiatu Beneficjenci (MSP) Planowanie Zarządzanie Finansowanie Promowanie Nauczanie Wskazywanie potrzeb Pośrednictwo Wdrażanie Finansowanie projektów zgłoszonych przez gminy/ powiaty Udostępnianie Zachęcanie beneficjentów i użytkowników końcowych Wdrażanie projektów Stymulowanie podaży Opiniowanie i akceptacja projektów MSP Wskazywanie potrzeb i ich zaspokajanie Przygotowanie projektów i wniosków Wdrażanie projektów Użytkownik Korzystanie, zdobywanie wiedzy, rozwijanie się, dobra zabawa

7 Co nam powiedzieli? MRR Urząd marszałkowski Urząd gminy/ powiatu
CELE MRR Urząd marszałkowski Urząd gminy/ powiatu Beneficjenci (MSP) Zachęcenie jak największej liczby podmiotów do wdrażania Internetu szerokopasmowego. Zachęcenie użytkowników końcowych do korzystania z niego. Pozyskiwanie beneficjentów Zwiększanie liczby realizowanych wniosków Rozdysponowanie puli środków uzyskanych z funduszy Budowanie sieci szkieletowej Pozyskiwanie beneficjentów Rozwój regionu i wzrost jego atrakcyjności Wzrost inwestycji w regionie Budowanie sieci „ostatniej mili” Pozyskiwanie środków Wiedza o możliwościach dofinansowania Pomoc przy składaniu wniosków Okoliczności nawiązywania współpracy z innymi beneficjentami Większe wsparcie urzędów Użytkownik Sprzęt komputerowy, tani dostęp do Internetu, dostęp do wiedzy o Internecie

8 Co nam powiedzieli? MRR Urząd marszałkowski Urząd gminy/ powiatu
POTRZEBY KOMUNIKACYJNE i INFORMACYJNE MRR Urząd marszałkowski Urząd gminy/ powiatu Beneficjenci (MSP) Dotarcie do jak największej liczby beneficjentów. Przekazanie informacji i edukacja dotycząca wniosków. Informacja o konkursach i kolejnych edycjach naboru wniosków Informacja o realizacjach i wdrożeniach Komunikacja kryzysowa Informacja dla beneficjentów Komunikacja potrzeb lokalnej społeczności Stymulowanie zainteresowana dofinansowaniem projektów Uświadomienie potrzeb i możliwości użytkownikom Informacja o naborze wniosków Informacja o nowych możliwościach biznesowych związanych z siecią internetową Informacja o korzyściach związanych z przystąpieniem do programów Użytkownik Rozpoznanie możliwości i korzyści Wpływ Internetu na życie i otoczenie

9 szerokopasmowego dostępu do Internetu
Dwa obszary promocji Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego NGO non-profit PROMOCJA szerokopasmowego dostępu do Internetu MSP Grupy docelowe Działań 8.3 i 8.4 Ogół społeczeństwa Użytkownicy końcowi

10 szerokopasmowego dostępu do Internetu
Zadania promocji Beneficjenci STYMULACJA PODAŻY PROMOCJA szerokopasmowego dostępu do Internetu JAK? STYMULACJA POPYTU Użytkownicy końcowi

11 szerokopasmowego dostępu do Internetu
Zadania promocji Beneficjenci STYMULACJA PODAŻY PROMOCJA szerokopasmowego dostępu do Internetu MOTYWACJA JAK? INFORMACJA EDUKACJA KORZYŚCI MOTYWACJA STYMULACJA POPYTU Użytkownicy końcowi

12 Zadania promocji TRZEBA JE USZCZEGÓŁOWIĆ! I UPORZĄDKOWAĆ!
Zadania promocji wspólne dla grup (poziom ogólnopolski) Beneficjenci Użytkownicy końcowi Budowanie świadomości Wysokiej rangi projektów Zmiany społecznej i powstawania Społeczeństwa Informacyjnego Nowych możliwości Budowanie pozytywnego nastawienia Informacja o dostępności i źródłach wsparcia

13 Zadania promocji TRZEBA JE USZCZEGÓŁOWIĆ! I UPORZĄDKOWAĆ!
Poziom specyficzny dla grup Beneficjenci Użytkownicy końcowi Budowanie świadomości Informacja Edukacja W ZAKRESIE: Korzyści związanych z uczestnictwem Dostępnego wsparcia (dofinansowanie, wiedza, narzędzia, pomoc) Budowanie świadomości Informacja Edukacja W ZAKRESIE: Korzyści związanych z posiadaniem Internetu Zagrożeń związanych z wykluczeniem Korzystania i obsługi

14 Konferencje, seminaria, szkolenia
Kanały komunikacji Beneficjenci Użytkownicy końcowi Poziom ogólnopolski Telewizja Prasa Radio Internet Telewizja Radio Prasa Outdoor Poziom bezpośredni Urzędy Konferencje, seminaria, szkolenia Punkty konsultacyjne Event marketing BTL Działania niestandardowe sklepy spożywcze, przychodnie, szkoły, kościół?

15 Co jest zatem nadrzędnym celem promocji?
ZAANGAŻOWANIE BENEFICJENTÓW! WE WSPÓŁTWORZENIE INFRASTRUKTURY W POSZUKIWANIE MOŻLIOWŚCI ROZWOJU PRZEZ DOFINANSOWANIE ZAANGAŻOWANIE UŻYTKOWNIKÓW! W KONTAKT Z NARZĘDZIAMI INFORMACYJNYMI W AKTYWNE KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

16 3-stopniowa strategia zaangażowania
3. Zaangażowanie i mobilizacja przez korzyści Katalog korzyści wynikających z udziału Przewagi polskiego działania (potrafimy lepiej) Zdefiniowanie ról i wskazanie ich wagi 2. Zbudowanie rangi wydarzenia Mówimy o nim często i dużo Mówią o nim osoby znane, ważne, godne zaufania Porównujemy się do najważniejszych wydarzeń 1. Dotarcie Kanały komunikacji o optymalnym zasięgu Wyrazisty komunikat Spektakularne działania

17 Chcemy ich zaangażować…
A CZY MY ICH ZNAMY? Czy chcą się rozwijać? Czy chcą być nowocześni? Czy chcą tworzyć projekty i budować sieć? Czy wiedzą, co im da szerokopasmowy Internet?

18 CZY WIEMY O CZYM MARZĄ? CZY ZNAMY ICH STYL ŻYCIA?
CZY ZNAMY ICH PREFERENCJE? CZY WIEMY JAKIE MAJĄ PODEJŚCIE DO INNOWACJI? CZY WIEMY JAK KORZYSTAJĄ Z INTERNETU? CZY WIEMY CO LUBIĄ, A CZEGO SIĘ OBAWIAJĄ? CZY WIEMY O CZYM MARZĄ?

19 Badanie własne: postawy i przekonania
Rodzina na pierwszym miejscu Praca jest ważna, bo pozwala żyć Inwestycja w rozwój nie przekłada się na zyski Niska potrzeba podnoszenia kwalifikacji Zadowoleni jak i niezadowoleni z sytuacji nie widzą sensu rozwijania umiejętności, nie wierzą w zmianę Tylko dobra praca przekłada się na zyski firmy Lęk przed zmianą, nawet jeśli mogła by to być zmiana na lepsze

20 Badanie własne: postawy i przekonania
Społeczeństwo ryzyka – sytuacja permanentnej zmiany w życiu Motywuje obawa przed destrukcją tego, co prywatne Tylko młodzi wysoko waloryzują karierę zawodową Potrzeba potwierdzenia słuszności naszych zachowań u innych „Kij” działa na mniej pewnych siebie i starszych „Marchewka” na wykształconych i młodszych, bez rodzin Emocje działają na mniej wykształconego i krytycznego odbiorcę Perswazja racjonalna trafi do wykształconych i krytycznych

21 Mapa pojęć Co wiemy? Co można zrobić?
Brak ducha „pospolitego ruszenia” Wzbudzić dumę z uczestnictwa Od roboty są eksperci Ludzie tworzą atmosferę działań Ekonomizacja świadomości: liczymy zyski i straty Pokazać prawdziwy cel: przyśpieszenie rozwoju Patriotyzm tak – hasła nie! Pokazać epokową rangę wydarzenia Indywidualna korzyść ważniejsza niż dobro wspólne Stworzyć katalog korzyści Negatywne dziennikarstwo „bad news = good news” Sprowokować dziennikarzy do pozytywnego przekazu

22 Czym jest zatem promocja szerokopasmowego Internetu?
Co? Rzeczywisty przedmiot promocji Dlaczego? Cele i zadania 7 PYTAŃ Dla kogo? Opis grupy docelowej 7 ODPOWIEDZI Jak? Strategia, Kreacja, Narzędzia Gdzie? Obszary promocji Kiedy? Harmonogram Za ile? Realny budżet

23 …to gdzie pojawią się wyzwania?
A jeśli promocja ma sens, bo ułatwia współpracę oraz stymuluje podaż i popyt… …to gdzie pojawią się wyzwania? Grupy docelowe Budżet Wiedza Określenie Poznanie Dotarcie Przekonanie Zaangażowanie Opłacalność Struktura Promocja vs Infrastruktura Kwalifikowalność wydatków O składaniu wniosków O alokacji środków O tym, jak promować Harmonogram budowy sieci Współpraca sektorów prywatnego i publicznego Problemy z wdrażaniem Opóźnienia Konflikty interesów Przepływ informacji Procedury

24 Promocja Internetu szerokopasmowego ma sens! Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google