Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO"— Zapis prezentacji:

1 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
priorytet 5 w 6. Programie Ramowym JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

2 Zdrowie i dobrostan konsumentów Bezpieczna żywność wysokiej jakości
Fork-to-farm Obszar Konsumpcja Zdrowie i dobrostan konsumentów Bezpieczna żywność wysokiej jakości Produkcja Przetwórstwo Czynniki środowiskowe

3 Struktura Programu Pracy
Łańcuch żywieniowy Epidemiologia chorób pochodzenia żywieniowego Wpływ żywności na zdrowie Śledzenie procesów łańcucha żywnościowego Metody analizy, wykrywania i kontroli Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo

4 Pierwszy konkurs: Wyniki
Typy projektów Przewidziany budżet (M€) Tematy Projekty przyjęte do oceny Projekty przyjęte do finansowania Średni budżet projektu (M€) NoE 24 6 14.4 IP 69 13.6 STREP 70 11 2.76 CA 1 SSA 7 otwarte 31 12 0.6 15 128 32 11

5 % uczestników z „krótkiej” listy 36 projektów

6 Drugi konkurs Jakość i bezpieczeństwo żywności

7 Terminarz Trzeci konkurs Ogłoszenie: lipiec 2004
Pierwszy konkurs: Ogłoszenie: 17 grudnia 2002 Termin: kwietnia 2003 Drugi konkurs Ogłoszenie: 5 listopada Termin: lutego 2004 Podpisywanie kontraktów: koniec 2004 Trzeci konkurs Ogłoszenie: lipiec 2004 Termin: październik2004 Czwarty konkurs Ogłoszenie: lato 2005 Termin: jesień 2005

8 Terminarz drugiego konkursu
Identyfikator konkursu: FP FOOD-2-A Data zamknięcia: lutego 2004 Budżet ogółem: milionów € - IP i NOE: miliony € - STREP i CA: miliony € - SSA: milionów € Rezultaty ocen: przewidywane w ciągu 4 miesięcy od daty zamknięcia (czerwiec 2004) Podpisywanie kontraktów: przewiduje się realizacja kontraktów rozpocznie się w końcu 2004r.

9 Drugi konkurs: terminarz dla SSA
Ogłoszenie: listopada 2003 Identyfikator: FP FOOD-2-A Data zamknięcia: lutego 2004 Budżet: mln EUR Identyfikator: FP FOOD-2-B Data zamknięcia: września 2004 Budżet: mln EUR

10 Trzeci konkurs:przewidywany terminarz
Ogłoszenie: lipiec 2004: Data zamknięcia: październik 2004 Ocena 1 etapu: listopad 2004 Preselekcja: koniec listopada 2004: powiadomienie konsorcjów Zamknięcie 2 etapu: luty 2005 2 stopień ocen: luty/marzec 2005 Końcowa selekcja: środek wiosny 2005

11 Tematy na trzeci konkurs (projekt) Jakość i bezpieczeństwo żywności
7 obszarów badawczych

12 Tematy na konkurs 2005 1. Łańcuch żywieniowy
(T1.1) Wzrost spożycia owoców... – IP (T1.2) ...tradycyjne systemy produkcji żywności ... – IP or NoE (T1.3) ...produkty “ready-to-eat” i półprodukty... – STREP (T1.4 – tematy sugerowane na 2006) ...wieprzowina... – IP (projekt QUALITYMEAT)

13 Tematy na konkurs 2005 2. Epidemiologia chorób pochodzenia żywieniowego (T2.1) Wpływ diety...na zdrowie dzieci – IP (T2.2) ...metodologia analizy konsumpcji żywności – STREP (T2.3) Korzyści i ryzyka związane z globalnym handlem żywnością...– STREP (T2.4 - tematy sugerowane na 2006) Wymagania żywieniowe szczgólnych grup konsumentów – NOE (T2.5 - Indicative topic for 2006) ...wpływ żywienia...w celiakii – STREP

14 Tematy na konkurs 2005 3. Wpływ żywności na zdrowie
(T3.1) ...zwyczaje i wybory żywieniowe... – NoE (T3.2) Dieta – zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym – IP (T3.3) ...dieta a zdrowie... – IP (T3.4) Żywienie poza domem – CA (T3.5) Żywienie a zapobieganie chorobom zębów– STREP (T3.6 - tematy sugerowane na 2006) Bioaktywne produkty mleczarskie – IP (T3.7 - tematy sugerowane na 2006) Optymalizacja jakości przetwórstwa żywności ... – STREP

15 4. Śledzenie procesów łańcucha żywieniowego
Tematy na konkurs 2005 4. Śledzenie procesów łańcucha żywieniowego (T4.1) ...mrożonki...(„łańcuch dostawczy”) – IP (T4.2) ...niepożądane mikroorganizmy w łańcuchu żywieniowym – IP (T4.3) Podatność żywności na ... szkodliwe substancje – STREP (T4.4 - tematy sugerowane na 2006) ...nowe technologie - for routine traceability applications and for monitoring (or tracing) stosowane w całym łańcuchu – IP

16 Tematy na konkurs 2005 5. Metody analizy, wykrywania i kontroli
(T5.1) ...ocena ryzyka... – IP (T5.2) Szybkie nie niszczące i nie inwazyjne technologie badania żywności – IP (T5.3) badania związane z TSE ... – STREP (T5.4 - tematy sugerowane na 2006) Międzysektorowa strategia kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności – NoE (T5.5 - sugerowane na 2006)...metody dezaktywacji TSE...–STREP

17 Tematy na konkurs 2005 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo (T6.1) ...poprawa plonów (jakość, zdrowie człowieka)... – IP (T6.2) Nowe metody przetwórstwa, produkcji, dystrybucji...– IP (T6.3) ...strategie (gen.) hodowli zwierząt dla...długoterminowej jakości i bezpieczeństwaproduktu – IP (T6.4) Pszczelarstwo i miód – STREP (T6.5) Kontrola pasożytów zwierząt (hodowlanych) – STREP

18 Tematy na konkurs 2005 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo (T6.6) ...wydajne i stabilne systemy uprawy roślin GM – STREP (T6.7) ...hodowla królików... – STREP (T6.8) ...woda w uprawach... – STREP (T6.9 - tematy sugerowane na 2006) Redukcja chemikaliów w uprawach – NoE (T tematy sugerowane na 2006) Sieć diagnostyki i kontroli chorób epizootic– NoE

19 Tematy na konkurs 2005 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo (T tematy sugerowane na 2006) Mycobacterium avium sub-species paratuberculosis diagnosis and control – STREP (T tematy sugerowane na 2006) Zarzadzanie odpadami z farm i prod. ryb – CA (T tematy sugerowane na 2006) Disease risk from alternative and enriched cage systems – STREP (T tematy sugerowane na 2006) Sieć łącząca badania nad E coli O157– CA

20 7. Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka
Tematy na konkurs 2005 7. Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka (T7.1) ...alternatywne źródła paszy... – IP (T7.2) ...żywienie w akwakulturach a jakość i bezpieczeństwo żywności i zdrowie człowieka... – STREP

21 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo
Tematy na konkurs 2005 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo (T8.1) ...wpływ zawartości metali na zdrowie... – IP (T8.2) ...biomarkery... – IP (T8.3) Zdrowie..a zanieczyszczenia w środowisku...dla wybranych grup żywności – STREP (T8.4) ...endocrine disrupter testing strategies ... – CA (T8.5) Ocena ryzyka dla non-dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) – STREP

22 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo
Tematy na konkurs 2005 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo (T8.6 - tematy sugerowane na 2006) Przyczyny alergii i astmy – IP (T8.7 tematy sugerowane na 2006) Wpływ na zdrowie długoterminowej ekspozycji na dezynfekcję zanieczyszczeń w wodzie pitnej – STREP

23 więcej informacji: http://www. cordis. lu/food/home. html http://www


Pobierz ppt "JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google