Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 5 w 6. Programie Ramowym JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 5 w 6. Programie Ramowym JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 priorytet 5 w 6. Programie Ramowym JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI bozena.romanowicz@kpk.gov.pl

2 Produkcja Przetwórstwo Zdrowie i dobrostan konsumentów Bezpieczna żywność wysokiej jakości Konsumpcja Czynniki środowiskowe Fork-to-farm Obszar

3 Struktura Programu Pracy 1.Łańcuch żywieniowy 2.Epidemiologia chorób pochodzenia żywieniowego 3.Wpływ żywności na zdrowie 4.Śledzenie procesów łańcucha żywnościowego 5.Metody analizy, wykrywania i kontroli 6.Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo 7.Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka 8.Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo

4 Pierwszy konkurs: Wyniki Typy projektów Przewidziany budżet (M) TematyProjekty przyjęte do oceny Projekty przyjęte do finansowania Średni budżet projektu (M) NoE24 6 14.4 IP69 6 13.6 STREP70 11 2.76 CA6 1 1 SSA7otwarte31 12 0.6 15 128 3211

5 % uczestników z krótkiej listy 36 projektów

6 Drugi konkurs Jakość i bezpieczeństwo żywności

7 Terminarz Pierwszy konkurs: Ogłoszenie: 17 grudnia 2002 Termin: 15 kwietnia 2003 Drugi konkurs Ogłoszenie: 5 listopada 2003 Termin: 5 lutego 2004 Podpisywanie kontraktów: koniec 2004 Trzeci konkursOgłoszenie: lipiec 2004 Termin: październik2004 Czwarty konkursOgłoszenie: lato 2005 Termin: jesień 2005

8 Terminarz drugiego konkursu Identyfikator konkursu: FP6-2003-FOOD-2-A Data zamknięcia: 5 lutego 2004 Budżet ogółem: 197 milionów - IP i NOE: 144 miliony - STREP i CA: 42 miliony - SSA: 6 milionów Rezultaty ocen: przewidywane w ciągu 4 miesięcy od daty zamknięcia (czerwiec 2004) Podpisywanie kontraktów: przewiduje się realizacja kontraktów rozpocznie się w końcu 2004r.

9 Drugi konkurs: terminarz dla SSA Ogłoszenie: 5 listopada 2003 Identyfikator: FP6-2003-FOOD-2-A Data zamknięcia: 5 lutego 2004 Budżet: 6 mln EUR Identyfikator: FP6-2003-FOOD-2-B Data zamknięcia: 29 września 2004 Budżet: 6 mln EUR

10 Trzeci konkurs:przewidywany terminarz Ogłoszenie: lipiec 2004 : Data zamknięcia: październik 2004 Ocena 1 etapu: listopad 2004 Preselekcja: koniec listopada 2004: powiadomienie konsorcjów Zamknięcie 2 etapu: luty 2005 2 stopień ocen: luty/marzec 2005 Końcowa selekcja: środek wiosny 2005

11 Tematy na trzeci konkurs (projekt) Jakość i bezpieczeństwo żywności 7 obszarów badawczych

12 Tematy na konkurs 2005 1. Łańcuch żywieniowy (T1.1) Wzrost spożycia owoców... – IP (T1.2)...tradycyjne systemy produkcji żywności... – IP or NoE (T1.3)...produkty ready-to-eat i półprodukty... – STREP (T1.4 – tematy sugerowane na 2006)...wieprzowina... – IP (projekt QUALITYMEAT)

13 Tematy na konkurs 2005 2. Epidemiologia chorób pochodzenia żywieniowego (T2.1) Wpływ diety...na zdrowie dzieci – IP (T2.2)...metodologia analizy konsumpcji żywności – STREP (T2.3) Korzyści i ryzyka związane z globalnym handlem żywnością...– STREP (T2.4 - tematy sugerowane na 2006) Wymagania żywieniowe szczgólnych grup konsumentów – NOE (T2.5 - Indicative topic for 2006)...wpływ żywienia...w celiakii – STREP

14 Tematy na konkurs 2005 3. Wpływ żywności na zdrowie (T3.1)...zwyczaje i wybory żywieniowe... – NoE (T3.2) Dieta – zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym – IP (T3.3)...dieta a zdrowie... – IP (T3.4) Żywienie poza domem – CA (T3.5) Żywienie a zapobieganie chorobom zębów– STREP ( T3.6 - tematy sugerowane na 2006) Bioaktywne produkty mleczarskie – IP (T3.7 - tematy sugerowane na 2006) Optymalizacja jakości przetwórstwa żywności... – STREP

15 Tematy na konkurs 2005 4. Śledzenie procesów łańcucha żywieniowego (T4.1)...mrożonki...(łańcuch dostawczy) – IP (T4.2)...niepożądane mikroorganizmy w łańcuchu żywieniowym – IP (T4.3) Podatność żywności na... szkodliwe substancje – STREP (T4.4 - tematy sugerowane na 2006)...nowe technologie - for routine traceability applications and for monitoring (or tracing) stosowane w całym łańcuchu – IP

16 Tematy na konkurs 2005 5. Metody analizy, wykrywania i kontroli ( T5.1)...ocena ryzyka... – IP (T5.2) Szybkie nie niszczące i nie inwazyjne technologie badania żywności – IP (T5.3) badania związane z TSE... – STREP (T5.4 - tematy sugerowane na 2006) Międzysektorowa strategia kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności – NoE (T5.5 - sugerowane na 2006)...metody dezaktywacji TSE...–STREP

17 Tematy na konkurs 2005 (T6.1)...poprawa plonów (jakość, zdrowie człowieka)... – IP (T6.2) Nowe metody przetwórstwa, produkcji, dystrybucji...– IP (T6.3)...strategie (gen.) hodowli zwierząt dla...długoterminowej jakości i bezpieczeństwaproduktu – IP (T6.4) Pszczelarstwo i miód – STREP (T6.5) Kontrola pasożytów zwierząt (hodowlanych) – STREP 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo

18 Tematy na konkurs 2005 (T6.6)...wydajne i stabilne systemy uprawy roślin GM – STREP (T6.7)...hodowla królików... – STREP (T6.8)...woda w uprawach... – STREP (T6.9 - tematy sugerowane na 2006) Redukcja chemikaliów w uprawach – NoE (T6.10 - tematy sugerowane na 2006) Sieć diagnostyki i kontroli chorób epizootic– NoE 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo

19 Tematy na konkurs 2005 6. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo (T6.11 - tematy sugerowane na 2006) Mycobacterium avium sub- species paratuberculosis diagnosis and control – STREP (T6.12 - tematy sugerowane na 2006) Zarzadzanie odpadami z farm i prod. ryb – CA (T6.13 - tematy sugerowane na 2006) Disease risk from alternative and enriched cage systems – STREP (T6.14 - tematy sugerowane na 2006) Sieć łącząca badania nad E coli O157– CA

20 Tematy na konkurs 2005 (T7.2)...żywienie w akwakulturach a jakość i bezpieczeństwo żywności i zdrowie człowieka... – STREP 7. Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka (T7.1)...alternatywne źródła paszy... – IP

21 Tematy na konkurs 2005 (T8.1)...wpływ zawartości metali na zdrowie... – IP (T8.2)...biomarkery... – IP (T8.3) Zdrowie..a zanieczyszczenia w środowisku...dla wybranych grup żywności – STREP 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo ( T8.4)...endocrine disrupter testing strategies... – CA (T8.5) Ocena ryzyka dla non-dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) – STREP

22 Tematy na konkurs 2005 8. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo (T8.6 - tematy sugerowane na 2006) Przyczyny alergii i astmy – IP (T8.7 tematy sugerowane na 2006) Wpływ na zdrowie długoterminowej ekspozycji na dezynfekcję zanieczyszczeń w wodzie pitnej – STREP

23 więcej informacji: http://www.cordis.lu/food/home.html http://www.6pr.pl


Pobierz ppt "Priorytet 5 w 6. Programie Ramowym JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google