Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on.

Коpie: 1
Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on."— Zapis prezentacji:

1

2 Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, decyzją Komisji ds. promocji i edukacji Narodowego Banku Polskiego uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego, jako projekt z zakresu edukacji ekonomicznej. Całkowity koszt realizacji projektu: ,85 PLN. Dofinansowanie pochodzące z Narodowego Banku Polskiego wynosi: ,00 PLN. Celem projektu edukacyjnego „Bądź przedsiębiorczy” jest pokazanie, że warto być człowiekiem przedsiębiorczym, któremu przypisuje się takie cechy, jak aktywność, zaradność, bystrość, systematyczność, pomysłowość, czy też posiadanie inicjatywy oraz umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością ekonomiczno-społeczną. W ramach projektu pokazana zostanie między innymi rola, jaką może odegrać w Waszym życiu pieniądz i rynek finansowy.

3 Kilka słów o instytucji realizującej projekt
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., została powołana do życia w dniu 11 kwietnia 2002 r. i zgodnie z wolą założycieli (wspólników): Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna, Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo nie działa w celu osiągnięcia zysku. Agencja pomaga bezpłatnie, wszystkim zainteresowanym, w tworzeniu przedsiębiorstw. Wskazuje między innymi skąd można wziąć bezzwrotne dotacje na utworzenie swojej pierwszej firmy. Do Agencji mogą zgłosić się także przedsiębiorcy, którzy dowiedzą się w jaki sposób najskuteczniej i najtaniej rozwijać swoje firmy. Konsultanci bezpłatnie poinformują ich między innymi: jak i gdzie można ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw. Podpowiedzą, które źródła finansowania działalności gospodarczej byłyby najkorzystniejsze. Usługi te dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są bezpłatne dzięki finansowaniu ich w ramach działania – POKL.

4 Jakie działania w ramach realizacji projektu zostaną podjęte w dniu
dzisiejszym? W ramach projekty „Bądź przedsiębiorczy” zostaną podjęte następujące działania: Wykłady i warsztaty Rynek finansowy i jego podmioty – wprowadzenie (wykład 30 minut), Inwestować, czy oszczędzać – oto jest pytanie (wykład + warsztaty – 30 minut), W co można inwestować (wykład + warsztaty – 30 minut), Moje osobiste przepływy finansowe (wykład – 30 minut). Turniej CASHFLOW z wykorzystaniem znanej na całym świecie gry planszowej CASFLOW 101. Podczas turnieju, gracze będą starali się dzięki swojej finansowej inteligencji osiągnąć finansową niezależność, czyli wydostać się z „wyścigów szczurów”, w którym uczestniczy praktycznie każdy z nas.

5 Nagrody w turnieju CASHFLOW 101
Nagrodzimy tych, którzy jako pierwsi zrealizują zakup będący ich marzeniem lub jako pierwsi na szybkim torze zgromadzą 50 tysięcy dolarów przepływu pieniężnego poprzez zakup biznesów „szybkiego toru”. W drugiej kolejności nagrodzimy pierwszych graczy, którzy wydostaną się z „wyścigu szczurów”. Nagrody przyznawane będą wg. kolejności osiągania założonych celów. Będą nimi książki, które podpowiadają w jaki sposób rozwijać swoją finansową inteligencji: 1. Młody bogaty rentier, Robert T. Kiyosaki 2. Kto zabiera Twoje pieniądze?, Robert T. Kiyosaki 3. Kwadrant przepływu pieniędzy, Robert T. Kiyosaki 4. Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki 5. Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki Złoto bogatego ojca, Robert T. Kiyosaki Szkoła, w której realizowany jest projekt „Bądź przedsiębiorczy” otrzymuje grę CASHFLOW 101. Gra ta pozwoli na uruchomienie „Szkolnego Klubu CASHFLOW”, który może liczyć na współpracę z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego, między innymi bezpłatne, specjalistyczne szkolenia.

6 Rynek finansowy i jego podmioty – wprowadzenie

7 ? Czy potraficie wskazać te rynki?
Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? W gospodarce rynkowej można wyróżnić trzy podstawowe rynki zasobów ekonomicznych. Czy potraficie wskazać te rynki? ?

8 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
W gospodarce rynkowej można wyróżnić trzy podstawowe rynki zasobów ekonomicznych: rynek produktów (towarów), na którym odbywa się zorganizowane kojarzenie sprzedawców (dostawców) i nabywców (odbiorców) mające na celu dokonanie transakcji kupna – sprzedaży wyrobów i usług. rynek pracy, na którym odbywa się kojarzenie pracodawców z pracobiorcami, w celu uzyskania świadczenia pracy przez pracodawcę i zapłaty za pracę przez pracobiorcę. rynek finansowy, na którym odbywa się emisja, obrót gotówkowy i bezgotówkowy pieniądza oraz gromadzenie i pomnażanie kapitałów z wykorzystaniem narzędzi finansowych, takich jak między innymi: akcje, obligacje i bony skarbowe. Rynek finansowy dzielimy na: pieniężno – kredytowy, walutowy, kapitałowy (papierów wartościowych).

9 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Żeby można mówić o rynku finansowym, najpierw kilka słów należy powiedzieć o pieniądzu, na którym rynek finansowy się opiera i bez którego nie mógłby istnieć. Jak myślicie od kiedy ludzie znają pieniądze w naszym dzisiejszym rozumieniu, czyli monety, banknoty, itp.? ?

10 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Żeby można mówić o rynku finansowym, najpierw kilka słów należy powiedzieć o pieniądzu, na którym rynek finansowy się opiera i bez którego nie mógłby istnieć. Jak myślicie od kiedy ludzie znają pieniądze w naszym dzisiejszym rozumieniu, czyli monety, banknoty, itp.? Jak wskazują najstarsze znaleziska, pierwsze monety pochodzą z VII wieku p.n.e. Wykonane były z elektronu (tak nazywano w starożytności stop złota i srebra). Można powiedzieć, że właśnie na VII wiek p.n.e. datuje się początek rynku towarowo – pieniężnego. Wcześniej funkcjonował jednie rynek towarowy. Jako pierwsi monet zaczęli używać mieszkańcy Lidii, położonej na zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej (dzisiejszej Turcji) oraz mieszkańcy Argolidu (Peloponez). Lidyjskie monety były wykonane z wcześniej wspomnianego elektronu. W Argolidzie monety wykonane były ze srebra. W Rzymie wprowadzono monety w IV wieku p.n.e. a w Kartaginie w III wieku p.n.e. Mniej więcej w tym samym czasie, choć zupełnie niezależnie monety pojawiły się w Chinach i Indiach.

11 ? Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Wiemy już od kiedy ludzie posługują się pierwszymi pieniędzmi. Dlaczego jednak ludzie zaczęli się posługiwać pieniędzmi? ?

12 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Wiemy już od kiedy ludzie posługują się pierwszymi pieniędzmi. Dlaczego jednak ludzie zaczęli się nimi posługiwać? Dwa tysiące lat p.n.e. ludzie jeszcze nie znali pieniędzy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Podstawowym sposobem nabywania dóbr był barter, czyli wymiana towar za towar. Ponieważ bezpośrednia wymiana towaru za towar była uciążliwa, niektóre towary powszechnego użytku (zwłaszcza te, które były podzielne, trwałe, jednorodne i rzadko występujące) np. muszle, zboża (łatwo można było je dosypać i odsypać), sól, kamienie, skóry, futra, kawałki tkanin czy bydło (np. w „Iliadzie” zbroja kosztowała dziewięć wołów), zaczęły pełnić rolę pieniądza towarowego czyli płacidła. W Polsce bardzo długo używano jako środka płatniczego soli. Jedną z dawnych kar sądowych polegała na wyegzekwowaniu od oskarżonego 300 kruszy, czyli grud soli. Z tych czasów pochodzi powiedzenie „słono za coś płacić”. Za pierwszych Piastów za środki płatnicze nawet w oficjalnych dokumentach międzynarodowych uznawano futerka kun i lisów. Używanie płacidła było także uciążliwe i dlatego ww. formy wymiany towarów zastąpiono pieniędzmi. Początkowo wyłącznie monetami a później także banknotami.

13 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Skąd wzięły się pierwsze banknoty? Historia banknotów sięga 1665 roku, kiedy to Szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął wydawać tzw. kwity depozytowe, które określały ilość srebra pozostawionego w banku przez klienta. Taką samą rolę pełniły wydawane od 1694 roku przez Bank Anglii noty. Noty początkowo były wypisywane ręcznie, a od 1729 roku były drukowane. Noty zaczęły służyć do realizowania wielu transakcji na rynku towarowym (towarów i usług), w tym między innymi do zwracania długów. Mimo, że na początku noty wydawane były przez różne banki prywatne, z biegiem czasu państwa zastrzegały prawo do emisji not tylko do jednego banku, zwanego bankiem centralnym. Banknoty stały się wygodnym narzędziem usprawniającym wymianę towarową. Nie trzeba było już nie tylko transportować towarów na wymianę (często na znaczne odległości). Nie trzeba było także dźwigać sakiewek z monetami. Dzisiaj zarówno banknoty, jak i monety zostają zastępowane plastikowymi pieniędzmi – kartami płatniczymi: kredytowymi z przyznanym limitem kredytowym oraz kartami debetowymi, wydawane do rachunku).

14 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Jak wygląda historia pieniądza a tym samym podwaliny rynku finansowego w Polsce? Jako pierwsze pieniądze w Polsce należałoby uznać srebrne denary, bite przez Mieszka I. Denary bił także Bolesław Chrobry . Na denarach bitych przez Bolesława Chrobrego pojawia się napis „Princes Polonie”. Denary bili też następni polscy władcy, między innymi Bolesław Śmiały i Bolesław Krzywousty. W drugiej połowie XIV wieku pojawiła się gruba moneta srebrna: grosz krakowski, wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego. Monetę nazwaną złotym polskim bije się dopiero od 1564, czyli od czasu panowania Zygmunta Augusta. Moneta ta była bita ze srebra. Pierwsze pieniądze papierowe wiążą się z powstaniem kościuszkowskim, kiedy to w 1794 roku wprowadzono bilety skarbowe. Pieniądze papierowe emitowane były też przez rząd Księstwa warszawskiego, który nadał im miano biletów kasowych.

15 Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął?
Podsumowując rozważania o historii pieniądza można stwierdzić, że pieniądz został wymyślony i zastosowany jako: miernik wartości określonego towaru lub usługi, wspierający rynek towarowy (towarów i usług) oraz środek wymiany, podczas gotówkowych transakcji kupna – sprzedaży, ułatwiając obrót towarami i usługami. a w dalszej perspektywie jako środek płatniczy, podczas bezgotówkowych transakcji kupna – sprzedaży, przyspieszając obrót towarami i usługami. Do podstawowych własności pieniądza należy zaliczyć: poręczność, stabilność, jednolitość, trwałość i jednocześnie podzielność, rozpoznawalność i akceptacja. Pieniądz początkowo stanowił nierozerwalny element rynku towarowego (towarów i usług). Dzisiaj tworzy swój własny rynek - rynek finansowy.

16 ? Podmioty rynku finansowego
Podmiotami rynku finansowego są instytucje finansowe. Czy potraficie wskazać instytucje finansowe będące podmiotami rynku? ?

17 Podmioty rynku finansowego
Podmiotami rynku finansowego są instytucje finansowe, w tym między innymi: banki, giełdy papierów wartościowych oraz giełdy walutowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, bankowe biura maklerskie, zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, klienci korzystający z usług instytucji finansowych, Na rynku finansowym najbardziej istotną (podstawową) rolę spełniają banki, czyli instytucje pieniężno – kredytowe, pośredniczące w obiegu pieniądza i kapitałów pieniężnych. Do najbardziej istotnych czynności dokonywanych przez banki należy w: prowadzenie rachunków bankowych, w tym najpopularniejszych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, udzielanie kredytów i gwarancji bankowych (np. na wykonanie określonych robót), emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, w tym prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych.

18 Podmioty rynku finansowego - banki
Dlaczego banki i ich pośrednictwo w obiegu pieniądza są tak bardzo istotne? W przypadku braku banków, najprostsze rozliczenia z dostawcami produktów i usług byłyby bardzo czasochłonne i długotrwałe. Gaz Wyobraźcie sobie, że w celu zapłacenia za każdy z tych produktów lub usług musielibyście udać się do każdego z ich dostawców. Tak byłoby, gdyby nie było banków! Prąd Czynsz Telefon

19 Podmioty rynku finansowego - banki
Dzięki obecności banków, znacznie prościej dokonywać wymiany towarów i usług . Nie tylko nie ma konieczności osobistego udania się do dostawców towarów i usług, ale cały obieg pieniądza następuje w formie bezgotówkowej. Gaz Prąd Bank Czynsz Coraz więcej osób dokonuje zapłaty za swoje rachunki jednym kliknięciem – w Internecie. Telefon

20 Podmioty rynku finansowego - NBP
Obecnie w Polsce struktura systemu bankowego jest dwustopniowa: Bank Centralny – Narodowy Bank Polski, Banki Komercyjne, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (Bank Państwowy). Bank Centralny = Narodowy Bank Polski (NBP) pełni trzy funkcje podstawowe: centralny bank państwa, bank emisyjny, bank banków. Celem NBP jest: utrzymywanie stabilnego poziomu cen, czyli dbanie o wartość polskiego pieniądza, emisja znaków pieniężnych w formie banknotów i monet, organizowanie obiegu gotówkowego i regulowanie ilość pieniądza w obiegu, oddziaływanie na obrót bezgotówkowy poprzez określanie warunków otwierania i prowadzenia rachunków oraz form i trybu prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banków, gromadzenia rezerw pieniężnych innych banków oraz udzielania im kredytów, prowadzenia rachunków pieniężnych innych banków oraz między innymi budżetu państwa, organizowanie obrotu walutami obcymi i rozliczeń z zagranicą, administrowanie państwową rezerwą budżetową, w tym wpływanie na kurs złotego w stosunku do walut obcych.

21 Podmioty rynku finansowego - NBP
Jednym z organów NBP jest Rada Polityki Pieniężnej, do której należy w szczególności: ustalanie założeń polityki pieniężnej na poszczególne lata, ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, które decydują o stopach procentowych stosowanych przez banki komercyjne, ustalanie zasad tworzenia i wysokości rezerwy obowiązkowej banów komercyjnych w NBP, określenie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych. W ramach NBP działa także Komisja Nadzoru Bankowego, która sprawuje nadzór nad działalnością banków komercyjnych. Bank Komercyjny Bank Centralny - NBP Bank Komercyjny Bank Komercyjny Bank Komercyjny Bank Komercyjny

22 Podmioty rynku finansowego - GPW
Giełda Papierów Wartościowych (GPW), to instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. GPW jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy, rynek równoległy i rynek wolny. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mamy trzy rynki z odrębnymi notowaniami: rynek podstawowy, na którym notowane są akcje spółek, spełniających standardowe wymagania kapitałowe oraz mają określony minimalny czas istnienia; rynek równoległy, na którym notowane są akcje spółek, które nie spełniają wymagań rynku podstawowego, ale ze względu na rozmiary emisji gwarantują płynność obrotu. Mamy także giełdowy rynek obligacji, na którym przedmiotem obrotu są obligacje Skarbu Państwa.

23 Podmioty rynku finansowego - GPW
Na Warszawskiej GPW obsługiwane są transakcje dotyczące: akcji spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz na tych samych zasadach praw poboru akcji (w przypadku nowej emisji akcji) oraz praw do akcji (od momentu zapisania się na akcje do pierwszego notowania akcji na GPW). obligacji Skarbu Państwa oraz obligacje korporacyjne, produkty strukturyzowane, kontrakty terminowe i opcje, krótka sprzedaż. Ogólne tendencje na Warszawskiej GPW można obserwować na podstawie syntetycznych indeksów: Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), który uwzględnia notowania akcji wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym, Warszawski Indeks Giełdowy 20 (WIG 20), który uwzględnia notowania akcji 20 spółek, które posiadają najwyższą wartość kapitałów na rynku podstawowym, Indeks mWIG40 – który uwzględnia notowania 40 wybranych średnich spółek notowanych na giełdzie, Indeks sWIG80 (dawniej WIRR) – który uwzględnia notowania 80 wybranych małych spółek notowanych na giełdzie.

24 Podmioty rynku finansowego – Dom maklerski
Dom maklerski (bankowe biuro maklerskie) – instytucja finansowa posiadająca możliwość: prowadzenia transakcji kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych na rynku wtórnym – GPW, prowadzenia emisji papierów wartościowych na rynku pierwotnym (wprowadzania po raz pierwszy papierów wartościowych do obrotu), prowadzenia innych transakcji na GPW, w imieniu swoich klientów (w tym zakup i sprzedaż kontraktów terminowych, opcji, produktów strukturyzowanych). Dom maklerski najczęściej powiązany jest finansowo z bankiem. Są także banki prowadzące działalność maklerską – bankowe biura maklerskie. Dom maklerski umożliwia swoim klientom założenie rachunku inwestycyjnego na którym przechowywane są informacje o posiadanych przez niego środkach pieniężnych oraz papierach wartościowych. Klient może dokonywać zleceń transakcji kupna oraz sprzedaży, które dom maklerski wykona w jego imieniu. W domach maklerskich zatrudnieni są maklerzy, którzy są upoważnieni przez dany dom maklerski do dokonywania transakcji na GPW.

25 Podmioty rynku finansowego – Dom maklerski
Na co zwrócić uwagą wybierając biuro maklerskie? Wybierając biuro maklerskie powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: stawki prowizji, opłaty za prowadzenie rachunku i inne operacje, dostępność sieci punktów obsługi, oferowane analizy i rekomendacje, notowania w czasie rzeczywistym (najlepiej bezpłatny dostęp), awaryjność systemu informatycznego (możemy poszukać opinii innych inwestorów na forum w internecie), czy biuro jest powiązane z bankiem, gdzie możesz założyć lokatę, wziąć kredyt, otrzymać kartę bankomatową, fachowość pracowników - najlepiej sprawdzić zadając kłopotliwe pytania, czy biuro prowadzi działalność w interesującej nas dziedzinie np. zakup akcji na giełdach zagranicznych lub zarządzanie portfelem czy tak zwana „krótka sprzedaż”, zniżki prowizji przy daytradingu oraz przy dużych obrotach na rachunku,

26 Podmioty rynku finansowego – Fundusz Inwestycyjny
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego - organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum instrumentów finansowych, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela. Fundusze inwestycyjne można podzielić na: otwarte, w których każdy swobodnie może zakupić a następnie odsprzedać jednostki uczestnictwa. Osoba kupująca jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym nie można ich zbyć na rzecz osób trzecich, zamknięte – certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi na okazicielą i mogą być notowane na giełdzie. Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą korzystać z większej liczby instrumentów finansowych niż fundusze otwarte (kontrakty terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

27 Podmioty rynku finansowego - pozostałe
Zakład, Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność gospodarczą (z zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych albo majątkowych), który na podstawie umowy ubezpieczenia zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Powszechne Towarzystwo Emerytalne - podmiot powołany specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE. Kantor wymiany walut – miejsce, w którym prowadzi się wymianę (skup i sprzedaż) walut.

28 Inwestować, czy oszczędzać – oto jest pytanie?

29 ? Czy znacie możliwości lokowania środków finansowych?
Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować. Czy znacie możliwości lokowania środków finansowych? ?

30 Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), papiery wartościowe: bony: bony pieniężne NBP, bony skarbowe, obligacje, weksle, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, akcje, lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowym, surowce, waluty, przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”.

31 Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), papiery wartościowe: bony: bony pieniężne NBP, bony skarbowe, obligacje, weksle, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, akcje, lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowym, surowce, waluty, przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”. Papiery wartościowe – dokumenty potwierdzające istnienie określonych praw majątkowych, przysługujących ich właścicielom, których realizacja jest możliwa na podstawie okazania tych dokumentów lub ich zwrotu. Prawa majątkowe wynikające z posiadanych papierów wartościowych można przenieść poprzez regulowanie nimi zobowiązań lub przez ich sprzedaż.

32 Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), papiery wartościowe: bony: bony pieniężne NBP, bony skarbowe, obligacje, weksle, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, akcje, lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowym, surowce, waluty, przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”. Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to szczególny typ inwestora prywatnego, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy (start-up), które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając wysoki wzrost wartości udziałów.

33 ? Czy potraficie wskazać różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem?
Oszczędzanie i inwestowanie różni się między sobą. Wiele osób ma trudność ze zdefiniowaniem tych dwóch procesów i wskazaniem różnic. Czy potraficie wskazać różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem? ?

34 Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice
Oszczędzanie to gromadzenie/ kumulowanie części posiadanych pieniędzy w czasie, w celu dokonania określonych zakupów (np. inwestycyjnych), zapewnienia sobie dostatniej przyszłości, czy zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi okolicznościami. W oszczędzaniu zależy przede wszystkim na zachowaniu gromadzonych środków pieniężnych. Ryzyko utraty gromadzonego kapitału powinno być ograniczane do minimum. Dlatego też w celu ich ochrony przed inflacją: kupuje się bony skarbowe i bony pieniężne, kupuje się obligacje o zmiennym lub stałym oprocentowaniu (w szczególności obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje samorządowe, które charakteryzują się najwyższą pewnością) oraz listy zastawne, kupuje się listy zastawne, wykupuje się weksle, umieszcza się je na lokatach bankowych, umieszcza się je na lokatach w formie polis, umieszcza się je na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR). Inflacja – zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza na rynku niż produkcji, skutkujące obniżaniem się siły nabywczej pieniądza.

35 Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice
Inwestowanie, to sposób pomnażania pieniędzy, którego celem jest zwielokrotnienie posiadanych środków finansowych. W inwestowaniu chodzi o to żeby zaangażowane środki finansowe zarabiały pieniądze. Ryzykując utratę kapitału, inwestor oczekuje określonej stopy zwrotu. Dlatego też inwestując, korzysta się z narzędzi finansowych, bardziej ryzykownych niż przy oszczędzaniu. Wśród nich możemy wyróżnić: zakup nieruchomości w celu uzyskiwania z niech dochodu (pożytku), certyfikaty inwestycyjne, zakup i sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, zakup i sprzedaż prawa poboru akcji, zakup i sprzedaż prawa do akcji, zakup i sprzedaż surowców. Inwestowanie powinno być rozpatrywane w aspekcie długoterminowym. Inwestor powinien zarządzać swoimi inwestycjami w okresie dłuższym niż 3 lata. Przy czym im inwestycje są dłuższe, tym ryzyko poniesienia straty jest mniejsze.

36 Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice
Podsumowując można stwierdzić, że inwestowanie różni się od oszczędzania przede wszystkim celem jaki stawia sobie osoba oszczędzająca i inwestująca oraz używanymi w związku z tym narzędziami rynku finansowego. Osoba oszczędzająca chce przede wszystkim zgromadzić i zachować określony kapitał, korzystając z bezpiecznych, gwarantujących zachowanie kapitału narządzi rynku finansowego. Osoba inwestująca, chce przede wszystkim zwielokrotnić określony kapitał (zarobić na ulokowanym kapitale), mając świadomość możliwości jego całkowitego lub częściowego utracenia. Korzysta w tym celu z mniej bezpiecznych narzędzi rynku finansowanego, nie gwarantujących zachowania kapitału. Z punktu widzenia budowania swojej niezależności finansowej, czyli osiągnięcia momentu, w którym swoje zobowiązania będzie można pokrywać bez względu na to czy będzie się pracowało, czy też nie, korzystniejsze jest inwestowanie, czyli pomnażanie swojego kapitału. W przypadku inwestowania koniecznie należy mieć świadomość ryzyka jakie się z nim wiąże!

37 Jeśli obawiasz się ryzyka związanego z inwestowaniem, oszczędzaj, czyli lokuj swoje pieniądze w bezpiecznych instrumentach rynku finansowego Oszczędzanie

38 Zalecany okres inwestycji długoterminowych to okres powyżej 3 lat.
Jeśli uważasz, że jesteś gotowy zaryzykować swój kapitał, masz czas na dokonywanie analiz, w tym wybór najbardziej odpowiednich instrumentów rynku finansowego - inwestuj! Pamiętaj jednak, że inwestowanie może co prawda przynieść większe zyski niż oszczędzanie, niesie jednak za sobą większe ryzyko utraty kapitału. Inwestowanie należy rozpatrywać długoterminowo. Dotyczy to zarówno papierów wartościowych, jak i nieruchomości, przedsiębiorstw, itp. Zalecany okres inwestycji długoterminowych to okres powyżej 3 lat. Inwestowanie

39 Dla tych, dla których ryzyko związane z inwestowaniem jest zbyt małe mogą podjąć „grę na giełdzie” lub jak mówią niektórzy – spekulować. Spekulowanie na giełdzie ma niewiele wspólnego z inwestowaniem, choć często dotyczy tych samych instrumentów rynku finansowego, np. akcje, surowce, itp. Do najbardziej spekulacyjnych instrumentów finansowych można zaliczyć: zakup i sprzedaż kontraktów terminowych, opcji, produktów strukturyzowanych oraz „krótka sprzedaż”. Zdecydowanie spekulacyjny charakter mają także transakcje zawierane na rynku walutowym – Forex. Spekulowanie

40 Inwestor – kupujący weksel
Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Weksel – to papier wartościowy, potwierdzający zobowiązanie dłużnika (wystawcy weksla) do zapłacenia w oznaczonym czasie określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych na rzecz wierzyciela (posiadacza weksla). Inwestycja w weksel/ weksle polega na jego/ ich zakupie przez osobę trzecią (inwestora). Osobą trzecią może być między innymi bank, czy też inna osoba prawna. Może także być osobo fizyczna Wystawca weksla Dłużnik Posiadacz weksla Wierzyciel Inwestor kupuje weksel z dyskontem, czyli po cenie niższej niż kwota podana na wekslu (niż pełna wartość weksla). Pomniejszenie wartości weksla jest uzależnione od wysokości stopy dyskontowej (odsetkowej). Inwestor – kupujący weksel

41 Bezpieczne instrumenty rynku finansowego
Weksel – Ile na inwestycji w weksel/ weksle może zaroić wierzyciel a ile inwestor? Zobowiązanie wystawcy weksla w stosunku do wierzyciela = PLN (K), Stopa dyskontowa – stopa procentowa = 15% (D), Liczba dni do daty płatności weksla wynosi = 100 dni (d). Kwota dyskonta należna do dnia płatności weksla: Kwota weksla obejmująca należne odsetki: K · 100 4.000 · 100 Kn · D · d 4.171,45 · 15 · 100 Kn = = Dn = = D · d 15 · 100 100 · 365 36.500 100 - 100 - 365 365 = 171,45 PLN = 4171,45 PLN W = Kn – Dn = 4171,45 – 171,45 = PLN Taka suma zostanie zapisana na wekslu. Tyle zapłaci wystawca weksla wierzycielowi/ inwestorowi. Tyle zapłaci inwestor wierzycielowi.

42 Bezpieczne instrumenty rynku finansowego
Obligacja – dokument, w którym emitent potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do zwrotu tej kwoty nabywcy obligacji, a także do zapłaty jemu odsetek. Nabywca obligacji nazywany jest subskrybentem. Subskrybent liczy na dochody z odsetek, które zapłaci jemu emitent obligacji po określonym czasie, który nazywany jest terminem wykupu. Obligacje mogą być przedmiotem transakcji kupna i sprzedaży przed ich terminem wykupu. Obrót obligacjami prowadzony jest między innymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Najbezpieczniejszymi obligacjami są te emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i instytucje samorządowe. Obligacje przynoszą stabilny, pewny dochód, który z reguły jest wyższy od inflacji. To dobry sposób na kumulowanie (oszczędzanie) środków pieniężnych z zachowaniem ich wartości w czasie. Emitent – wypuszczającym obligacje na rynek finansowy. Emitentem może być przedsiębiorstwo, bank, inna instytucja finansowa, instytucja samorządowa, samorząd, Skarb Państwa.

43 Bezpieczne instrumenty rynku finansowego
Obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych Mamy obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje o stałym oprocentowaniu – ich oprocentowanie jest niezmienne przez cały czas trwania aż do wykupu. Zakup tych obligacji jest korzystny jeśli od czasu ich emisji do dnia ich wykupu nastąpi spadek inflacji lub będzie się ona utrzymywała na stałym poziomie. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu – ich oprocentowanie może zmieniać się w poszczególnych okresach „życia obligacji” (okresach odsetkowych) wraz ze zmianą wskaźników finansowych, np. inflacji. Zakup tych obligacji jest korzystny jeśli od czasu ich emisji do dnia ich wykupu nastąpi wzrost inflacji. Obligacje zakupowe – oprocentowanie tych obligacji wynika ze sposobu ich sprzedaży – z dyskontem, czyli po cenie niższej od wartości nominalnej. Obligacje 3 – letnie Obligacje 10 – letnie Obligacje 2 – letnie Obligacje 5 – letnie Obligacje 7 – letnie Obligacje 20 – letnie

44 Bezpieczne instrumenty rynku finansowego
Obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych Ile możemy zyskać na zakupie obligacji? Przykłady: Oprocentowanie po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Zakupiliśmy obligacje 3 – letnie o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej – 100,00 PLN, Cena emisji – 99,50 PLN. Odsetki płacone są co pół roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M. W kolejnych sześciu okresach odsetkowych stawka ta wynosiła odpowiednio: 5,7%; 5,7%; 5,6%; 5,7%; 5,7% i 5,8%. Odsetki dla okresów półrocznych, wyniosą odpowiednio w PLN: 2,85; 2,85; 2,80; 2,85; 2,85 i 2,90 Razem odsetki wyniosą: 17,10 PLN Zysk całkowity: 17,60 PLN Zakupiliśmy obligacje 5 – letnie o stałym oprocentowaniu. Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Cena emisyjna, po jakiej emitent oferuje obligacje, wynosi 990,00 PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 6% w skali roku. Odsetki płatne są co rok. Odsetki w każdym z pięciu okresów odsetkowych wyniosą 60,00 PLN. Razem odsetki wyniosą: 300 PLN Zysk całkowity: 310,00 PLN

45 Bezpieczne instrumenty rynku finansowego
Listy zastawne – papiery wartościowe, które pełnią podobną funkcję do obligacji, emitowane przez bank hipoteczny zabezpieczone hipotekami lub poręczeniem Skarbu Państwa. Emitent listu zastawnego zobowiązuje się w nim do wykupienia go w określonym terminie, gwarantując umówione odsetki. Środki uzyskane ze sprzedaży listów zastawnych służą do udzielania kredytów hipotecznych. Bony pieniężne NBP - to dokumenty na okaziciela z 30 dniowym terminem wykupu. Wartość nominalna bonów, to: 10 tys. PLN; 100 tys. PLN lub 1 mln. PLN. NBP oferuje je przedsiębiorcom po uzgodnionej cenie niższej niż cena nominalna. Nabywcami są te przedsiębiorstwa, które zaoferują najwyższą cenę. Wykup bonów następuje po cenie równej ich wartości nominalnej. Bony skarbowe – to dokument potwierdzający zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu państwa. Obrót nimi prowadzi NBP a emitentem jest Minister Finansów. Wartość nominalna bonów, to: 10 tys. PLN; 100 tys. PLN lub 1 mln. PLN, a termin wykupu waha się od 4 do 52 tygodni. Sprzedawane są na przetargach po cenie nie niższej niż cena nominalna pomniejszona o wartość dyskonta.

46 Inwestować, czy oszczędzać – przekonaj się sam
Zadanie: Masz PLN. Chcesz korzystnie ulokować tą kwotę na rok. Sprawdź, który z instrumentów finansowych będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny? Lokata bankowa, oprocentowana w wysokości 9,5 % w skali roku. Oblicz ile zyskasz na lokacie? Zakup akcji. Możesz zakupić akcje firmy KGHM po 28,90 PLN. Dokładnie za rok będą one kosztowały 45,89 PLN. Oblicz ile zyskasz na kupnie akcji. Obligacje skarbowe 1 – roczne. Oprocentowanie 5,6%. Oblicz ile zyskasz na zakupie obligacji. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto 1 – roczne obligacje skarbowe. W rzeczywistości mamy obligacje skarbowe: 2 – letnie, 3 – letnie, 5 – letnie, 7 – letnie, 10 – letnie, 20 – letnie.

47 Inwestować, czy oszczędzać – przekonaj się sam
Zadanie: Masz PLN. Chcesz korzystnie ulokować tą kwotę na rok. Sprawdź, który z instrumentów finansowych będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny? Lokata bankowa, oprocentowana w wysokości 9,5 % w skali roku. Oblicz ile zyskasz na lokacie? PLN · (1 + 0,095)1 = ,00 PLN; dochód: 950,00 PLN Zakup akcji. Możesz zakupić akcje firmy KGHM po 28,90 PLN. Dokładnie za rok będą one kosztowały 45,89 PLN. Oblicz ile zyskasz na kupnie akcji. Kupujesz: PLN : 28,90 PLN/ akcję = 346 akcji; Po roku: 346 akcji · 45,89 PLN/ akcje = ,94 PLN; dochód: 5.877,94 PLN Obligacje skarbowe 1 – roczne. Oprocentowanie 5,6%. Oblicz ile zyskasz na zakupie obligacji. PLN · (1 + 0,056)1 = ,00 PLN; dochód: 560,00 PLN Twój dochód z ulokowania środków finansowych

48 W co można inwestować?

49 Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje
Akcje – papiery wartościowe, które stwierdzają udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniające go równocześnie do uczestnictwa w podziale zysków (dywidendy) oraz w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Posiadacze akcji, czyli właściciele spółki akcyjnej (współwłaściciele majątku spółki) odpowiadają za jej zobowiązania jedynie do wysokości zainwestowanego kapitału. Akcje można podzielić na te, które są emitowane na okaziciela oraz na akcje imienne. Rozprowadzenie akcji spółki akcyjnej może następować: w emisji zamkniętej (akcję za wniesienie określonego kapitału otrzymują założyciele spółki lub osoby przystępujące do spółki po jej założeniu); w emisji otwartej (w formie subskrypcji publicznej). W takiej emisji zamkniętej do spółki przystępują osoby będące „aniołami biznesu”.

50 Cena rynkowa Cena emisyjna Cena nominalna
Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje Akcje – w jaki sposób określa się cenę/ wartość akcji? Zyski dla inwestora Zysk wynikający ze sprzedaży akcji nowemu nabywcy Kapitał zapasowy S.A. Cena rynkowa Cena emisyjna Kapitał zakładowy S.A. Dywidenda, czyli udział w zyskach spółki akcyjnej Cena nominalna O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie. Części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

51 Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje
Akcje – w jaki sposób określa się cenę/ wartość akcji? Na GPW ustalenie kursów akcji odbywa się podczas notowań. Jest to uzależnione od popytu (zleceń zakupu) i podaży (zleceń sprzedaży) na określoną akcję (papier wartościowy) oraz cen podanych w zleceniach (kupna/ sprzedaży). Mamy dwie techniki notowania kursów na GPW, które występują także na Warszawskiej GPW: Notowania ciągłe Maklerzy, realizując zlecenie klienta zgłaszają kupno lub sprzedaż akcji (papieru wartościowego) po określonym kursie. Jeśli kurs jest akceptowany - dochodzi do transakcji Kurs jednolity Każdego dnia dla każdej akcji (papieru wartościowego) ustala się kurs jednolity po którym możliwe jest zawarcie największej liczby transakcji (kupna/ sprzedaży), spośród wszystkich złożonych zleceń kupna i sprzedaży akcji (papieru wartościowego). Wszystkich analiz i transakcji dokonuje specjalny system komputerowy, który w przypadku Warszawskiej GPW nazywa się: WARSET

52 Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje
Akcje – obrót akcjami (papierami wartościowymi) Obrót akcjami może być: publicznym obrotem pierwotnym – oferowanie i sprzedaż akcji (papierów wartościowych) przez emitentów subskrybentom/ inwestorom za pośrednictwem domów maklerskich i biur maklerskich działających w ramach banków komercyjnych; publicznym obrotem wtórnym – oferowanie i sprzedaż oraz zakup akcji (papierów wartościowych) zainteresowanym inwestorom, przez innych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domów maklerskich i biur maklerskich działających w ramach banków komercyjnych. Do publicznego obrotu dopuszczone są wyłącznie akcje (papiery wartościowe), złożone do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, gdyż ze względu na liczbę papierów wartościowych na GPW oraz liczbę zawieranych transakcji, akcje (papiery wartościowe) nie mają postaci materialnej. Obrót akcjami (papierami wartościowymi) dokonywany jest za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez dom maklerski lub biuro maklerskie działające w ramach banku komercyjnego. GPW – organizuje regularne spotkania zainteresowanych zakupem lub sprzedażą akcji (papierów wartościowych) wg. aktualnego kursu podanego do publicznej wiadomości.

53 KGHM (KGHM Polska Miedź SA)
Ostatni miesiąc Dwa lata

54 Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher
Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje Dla wszystkich którzy poważnie myślą o inwestowaniu w akcje (papiery wartościowe), niezwykle istotne mogą być wskazówki wielkich inwestorów giełdowych, którzy doradzają w jaki sposób zbudować swój najbardziej efektywny portfel akcji (papierów wartościowych). Należą do nich: Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher

55 Moje osobiste przepływy finansowe

56 Co to są moje osobiste przepływy finansowe?
Jak twierdzi Robert T. Kiyosaki, aby stać się bogatym, bezwzględnie należy zrozumieć przepływy finansowe, które dotyczą każdego z nas. Chodzi przede wszystkim o zrozumienie zależności i powiązań jakie występują pomiędzy: pieniędzmi, które otrzymujemy z różnych źródeł – przychodem pieniędzmi, które wydajemy regulując różnego rodzaju zobowiązania - rozchodem źródłami przychodów – aktywami, źródłami kosztów – pasywami. Najkrócej można byłoby streścić filozofię Kiyosakiego, że bogaci nabywają aktywa. Ludzie biedni i klasa średnia nabywa pasywa. Mogłoby się wydawać, że każdy z nas powinien szybko się bogacić, inwestując w aktywa. Problem w tym, że nie zawsze to co wydaje się nam aktywem jest nim tak naprawdę. Bywa tak, że to co dla księgowych i finansistów należy zaliczyć do aktywów, w rzeczywistości nie jest źródłem przychodów, a wręcz przeciwnie generuje koszty. O tym czy można zgodzić się więc z teoriami Roberta T. Kiyosakiego, musi zdecydować każdy z Was. Warto zauważyć jedynie, że Kiyosaki w wieku 47 lat został rentierem, czyli kimś kto nie musi zarabiać pieniędzy, dla kogo pieniądze pracują .

57 Pasywa są źródłem kosztów, czyli wyciągają nam pieniądze z kieszeni.
Aktywa są źródłem przychodów, czyli wkładają nam pieniądze do kieszeni. Pasywa są źródłem kosztów, czyli wyciągają nam pieniądze z kieszeni. Nie znajomość tej prostej jak się wydaje zasady jest jednym z powodów naszych problemów finansowych! Przychód Rozchód „Aktywa wkładają do Twojej kieszeni pieniądze” „Pasywa wyciągają pieniądze z Twojej kieszeni ” Aktywa Pasywa Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

58 Schemat przepływów pieniędzy biednej osoby lub młodego człowieka wciąż jeszcze pozostającego w domu
Przychód Do przychodów zaliczmy: pensję Praca na etacie Rozchód Rozwiązaniem takiej sytuacji nie jest wzrost zarobków, np. kolejny etat. Wraz ze wzrostem przychodów bez inwestowania w aktywa będą rosły koszty (podatki, kolejny kredyt, nowe ubranie, kolejne pasywa). Aktywa Pasywa Do rozchodów zaliczmy: żywność, ubrania, czynsz, inne opłaty, podatki Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

59 Schemat przepływów pieniędzy osoby należącej do klasy średniej
Przychód Do przychodów zaliczmy: pensję i/ lub przychody z działalności gospodarczej Praca na etacie i/ lub niewielki biznes Rozchód Aktywa Pasywa Do pasywów zaliczymy: dom w którym mieszkamy – spłata domu, kredyty konsumpcyjne, karty kredytowe Do rozchodów zaliczmy: żywność, ubrania, czynsz, inne opłaty, podatki, spłata domu, spłata kredytów konsumpcyjnych, spłata kart kredytowych Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

60 Schemat przepływów pieniędzy bogatej osoby
Do przychodów poza pensją oraz przychodami z mniejszego lub większego biznesu zaliczymy: dywidendy, odsetki, przychody z czynszu Przychód Rozchód Aktywa Pasywa Do aktywów zaliczymy: akcje giełdowe, bony, weksle, obligacje, nieruchomości Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

61 Nie każda inwestycja pozwala nam pozyskać aktywa
Do rozchodów w przypadku posiadania domu/ mieszkania, w którym mieszkamy zaliczymy: spłatę domu, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwacja, opłaty komunalne Przychód Rozchód Aktywa Pasywa Do zaliczymy: dom, w którym mieszkamy, którego nie możemy sprzedać Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

62 Dlaczego ludzie bogaci się bogacą?
Przychód Ludzie bogaci się bogacą, gdyż aktywa, które posiadają generują więcej przychodów niż potrzeba na pokrycie rozchodów. Powstała w ten sposób nadwyżka jest inwestowana w kolejne aktywa. Rozchód Aktywa Pasywa Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

63 Jakiego rodzaju aktywa kupować?
Kupować należy te aktywa, które zapewnią nam generowanie dochodu, czyli będą wkładały pieniądze do naszej kieszeni. Wśród nich możemy wyróżnić: biznesy, które są moją własnością/ przynoszą mi dochody ale nie musze w nich pracować. Od tego mam ludzi, którzy nimi będą zarządzali; akcje; obligacje; fundusze inwestycyjne; nieruchomości generujące dochód; weksle; wszystko inne co ma wartość i generuje dochód lub rośnie na wartości, a na co nie istniej zapotrzebowanie na rynku Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

64 ? W jakim biznesie działał Roy Kroc, założyciel Mc Donalds’a?
Jakiego rodzaju aktywa kupować? W jakim biznesie działał Roy Kroc, założyciel Mc Donalds’a? ? Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

65 Jakiego rodzaju aktywa kupować?
W jakim biznesie działał Roy Kroc, założyciel Mc Donalds’a? Roy Kroc, mimo, że nawet każde dziecko wie o tym, że Mc Donalds to hamburgry, tak naprawdę funkcjonjonował w biznesie nieruchomości. Był największym na świecie prywatnym właścicielem nieruchomości, mając ich nawet więcej od Kościoła Katolickiego. Na podstawie: „Bogaty ojciec Biedny ojciec” – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter

66 Teraz czas na sprawdzenie w praktyce, tego czego się dowiedzieliście w teorii.
Czas na turniej CASHFLOW Wykorzystamy do tego grę planszową CASHFLOW 101 Zanim rozpoczniemy kilka ważnych informacji porządkowych!

67

68 Gracie w grupach od 5 – 6 osób,
dobierzcie się w takie grupy. Spośród siebie wybieracie bankiera, który będzie dokonywał transakcji finansowych podczas gry. Wszystkie zapisy podczas gry dokonywane są ołówkiem. Każdy wybiera zestaw jednego koloru: szczur, ser i żetony. Siadając do gry: losujecie kartę „Twój zawód” (białe odwrócone karty leżące na planszy); pobieracie kartę gracza (Zestawienie finansowe/ zestawienie bilansowe); przepisujecie na kartę gracza dane z wylosowanej karty „Twój zawód”; na karcie gracza wpisujecie także swoje imię oraz audytora, który będzie sprawdzał poprawność waszych poczynań podczas gry (to osoba po waszej prawej stronie); bankier każdemu z Was rozdaje „Miesięczny przepływ pieniężny” + „Oszczędności” (pamiętajcie o wymazaniu tej pozycji z karty gracza).

69 Siadając do gry: każdy z was wybiera marzenie na szybkim torze (różowe pole) i tam pozostawia ser; umieszczacie szczury na starcie i rzucacie kostką aby ustalić kto pierwszy zaczyna. Zaczynacie grę! Będziemy dochodzili do każdego ze stołów i będziemy pomagali wam przez całą grę. Powodzenia!


Pobierz ppt "Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on."

Podobne prezentacje


Reklamy Google