Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych DIALOG 27 marca 2007 Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Spotkanie Klubu Dyrektorów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych DIALOG 27 marca 2007 Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Spotkanie Klubu Dyrektorów."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych DIALOG 27 marca 2007 Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog Jacek Barcikowski

2 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Strategia jako wskazanie możliwego do wykorzystania potencjału i określenie sposobu jego zamiany na rezultaty w możliwie najkrótszym czasie i przy możliwie najmniejszym ryzyku Zarządzanie jako proces ciągłego przekształcania zasobów w celu akumulacji kapitału (gotówki) w wyniku realizacji przyjętej Strategii Pomiar koniecznym warunkiem skutecznego zarządzania – porównywania rezultatów z planem (właściwego określania potencjału oraz jego skutecznego wykorzystania) Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie

3 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Cztery Wymiary Strategii Wymiar potencjału – możliwości osiągnięcia rezultatu, zasoby zewnętrzne i wewnętrzne do wykorzystania (perspektywa przyszłości), założenia finansowe i niefinansowe Wymiar rezultatu – finansowe i niefinansowe mierniki wykorzystania potencjału (perspektywa historyczna) Wymiar ryzyka – niepewność wykorzystania potencjału i osiągnięcia rezultatu Wymiar czasu – tempo zamiany potencjału na rezultaty Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii

4 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Wymiar potencjału – możliwości osiągnięcia rezultatu (perspektywa przyszłości) Potencjał zewnętrzny rynku (np. perspektywa klientów, dostawców, itd. ) Zdefiniowanie do kogo trafi oferta, ustalenie preferencji wybranej grupy klientów, określenie max. części rynku jaki możemy zająć przy pomocy zasobów jakimi dysponujemy (w funkcji czasu) Potencjał zasobów własnych, np. Technologie, dostęp do wiedzy Zasoby ludzkie (ich efektywność i dopasowanie do potrzeb, umiejętności) Motywacje Dostęp do kapitału Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii

5 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Wymiar rezultatu – finansowe i niefinansowe mierniki wykorzystania potencjału (perspektywa historyczna) Gotówka jako metoda transferu rezultatów jednego przedsięwziecia na drugie, Gotówka jako miara wartości firmy, transferu własności Wskaźniki finansowe jako prezentacja rezultatów realizacji w czterech wymiarach przyjętej strategii (transferu innych zasobów w ten szczególny zasób) Osiągane rezultaty a utracone korzyści (niewykorzystane szanse) Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii

6 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Wymiar ryzyka – niepewność wykorzystania potencjału i osiągnięcia rezultatu Ryzyko błędnej oceny potencjału Ryzyka rynkowe, polityczne, zasobów ludzkich, dostęp do informacji Ryzyka operacyjne, katastroficzne utraty zasobów, siła wyższa a zła ocena własnych zasobów i możliwości ich wykorzystywania dla założonych celów niedostosowanie zasobów, nie osiągnięcie założonych celów zmiany w otoczeniu biznesu (polityczne, podatkowe, społeczne itd..) Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii

7 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Wymiar czasu – tempo zamiany potencjału na rezultaty Czas a niepewność – perspektywa planowania, decyzji biznesowych Czas a utracone korzyści – wartość pieniądza w czasie, przerwy w prowadzeniu działalności (nieciągłość dostaw, rzeczywisty czas wykorzystania zasobów – ludzie maszyny o Znaczenie narzędzi informatycznych – szybsze przetwarzanie informacji wspomagające szybsze podejmowanie decyzji oraz selektywność informacji zorientowaną na ich istotność i związek z realizacją przyjętej strategii o Wybór pomiędzy szybkim podejmowaniem decyzji a związanym z tym ryzykiem Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii

8 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Najważniejsze czynniki wzrostu wartości związane z ryzykiem Wzrost sprzedaży Gotówkowa stopa zysku (EBITDA) Gotówkowa stopa podatkowa Kapitał obrotowy Nakłady kapitałowe do rozwoju przedsiębiorstwa Średni ważony koszt kapitału (WACC) Okres przewagi konkurencyjnej Według W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy Andrew Black, Philip Wright, John E.Bachman, Dom Wydawniczy ABC i PriceWaterhausCoopers Zysk to opinia, gotówka to fakt Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa

9 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Kilka uwag Współczesne metody wyceny odkryły rolę potencjału (wartość zależy od przyszłości) Poprzez WACC oceny wartości czy opłacalności przedsięwzięć odkryły rolę czasu i ryzyka (dyskontowanie – czas, premia za ryzyko – ryzyko) Słabe punkty ocen wartości to pojęcie wartości rezydualnej oraz trudność uwzględniania w wartości danego przedsiębiorstwa jego indywidualnego ryzyka (pytanie: jakiej premii za ryzyko powinniśmy oczekiwać w konkretnym przypadku, jak długi okres brać do planowania) Czy w ocenie stanu firmy np.. nie powinniśmy wyodrębniać kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem czy aktywów zabezpieczonych przed ryzykiem (niektórymi ryzykami) Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Cztery Wymiary Strategii a Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa

10 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Strategiczna Karta Wyników Diagram na podstawie książki : Robert S. Kaplan, David P. Norton The Strategy Focused Organization – how Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment: Przykład STRATEGIA MOBIL PERSPEKTYWA FINANSOWA Np..zwiększyć ROE, poprzez wzrost przychodów i poprawę efektywności PERSPEKTYWA ROZWOJU Zasadnicze kompetencje i umiejętności, dostęp do strategicznych informacji, zaangażowanie PERSPEKTYWA KLIENTÓW Wybór grupy docelowej i spełnianie ich specyficznych oczekiwań PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Opracowanie nowych produktów i usług oraz generowanie zysków dealera ze sprzedaży innych produktów

11 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników PERSPEKTYWA KLIENTÓW Wybór grupy docelowej i określenie jej ilości, wartości rynku, ich specyficznych oczekiwań PERSPEKTYWA ROZWOJU Posiadane kompetencje i umiejętności, dostęp do informacji o rynku, aktualne zaangażowanie PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Projekt nowych produktów i usług oraz założenia do systemu dealerskiego sprzedaży innych produktów PERSPEKTYWA FINANSÓW Dostępny kapitał własny i pożyczony Zasoby jakimi dysponują klienci Wymiar ryzyka i czasu Wymiar Potencjału Wymiar rezultatu Wymiar czasu i ryzyka PERSPEKTYWA KLIENTÓW Ilość obsługiwanych klientów z grupy docelowej, lojalność klientów (ilość utraconych klientów) PERSPEKTYWA ROZWOJU Poprawa kompetencji i umiejętności, pozyskanie niezbednej wiedzy, informacji PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWN. Wynik na sprzedaży nowych produktów i usług oraz generowanie zysków dealera ze sprzedaży innych produktów PERSPEKTYWA FINANSÓW przyrost gotówki, zdolności kredytowych Struktura wiekowa należności i zobowiązań Terminy wymagalności kredytów Gwarancje możliwości wymiany zasobów (systemy klastrowe w informatyce, dywersyfikacja dostaw, max. czas realizacji dostaw, rotacje należności i zapasów Zwrot z inwestycji (NPV) Dystrybucja numeryczna Czas wykorzystania zasobów (przez jaki okres czasu są one efektywnie wykorzystywane)

12 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Środki trwałe Zapasy Należności Wymiar ryzyka i czasu Wymiar PotencjałuWymiar Rezultatu Kredyty Kredyty kupieckie Czas, ryzyko Czas upłynnienia przy założonym skoncie, stopień wykorzystania (ile godzin dziennie pracują maszyny czy samochody), czas odtworzenia Czas upłynnienia przy założonym skoncie, max. czas realizacji zamówienia określonych wartości, struktura wiekowa Struktura wiekowa, średnie terminy płatności Czas, ryzyko Termin wymagalności przy założonych kowenantach, rezerwa dla finansowania rozwoju Średnie terminy płatności, czas i koszt pozyskania kredytów alternatywnych

13 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Inne przykładowe rodzaje grup wskaźników opisujących ryzyko Udział kosztów stałych (czas pozyskania w razie potrzeby nowych środków trwałych i pozbywanie się nie wykorzystywanych) – marże pokrycia Gwarancje ciągłości działania środków trwałych (gwarantowane terminy napraw lub wymiany) Wskaźnik utraconych klientów Zagwarantowane czasy zastąpienia wybranych utraconych zasobów (pracownicy, zapasy, środki trwałe) Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Strategia a zarządzanie Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników

14 KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH DIALOG JACEK BARCIKOWSKI PRAXE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych DIALOG 27 marca 2007 Cztery Wymiary Strategii a Wielowymiarowe Karty Planowania i Wyników Spotkanie Klubu Dyrektorów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google