Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Dr. habil. Josef Wieland Dyrektor Naukowy Instytut Zarządzania Wartościami w Konstancji – KI e M Compliance Management i Business Ethics Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Dr. habil. Josef Wieland Dyrektor Naukowy Instytut Zarządzania Wartościami w Konstancji – KI e M Compliance Management i Business Ethics Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Dr. habil. Josef Wieland Dyrektor Naukowy Instytut Zarządzania Wartościami w Konstancji – KI e M Compliance Management i Business Ethics Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 11 stycznia 2007

2 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Rosnąca globalizacja prowadzi do zmiany wartości Skutki pozytywneSkutki moralneSkutki negatywne Społeczeństwo (+) Subiektywność (+) Wykorzystanie łańcucha kreacji wartości Economics of Behavior Wykorzystanie zasobów Kontrola Integracja Management of Diversity Legitymizacja Tożsamość Współpraca Culture Fit Oszustwo Korupcja Transparentność Akwizycja Planowanie kariery Motywacja Jakość Zespoły wielokulturowe Zależność zawodowa Zatrudnienie Bezpieczeństwo socjalne Środowisko Umowa społeczna Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Czynnik Kompleksowość (+)

3 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Business Ethics – wiodący temat Integrity Management- Zapobieganie działaniom przestępczym Globalna kreacja wartości- Diversity, reputacja, brand, zarządzanie dostawcami Trwałość- Dow Jones Sustainability Index, zarządzanie ryzykiem Rynki- Rynki kapitałowe, rynki konsumenckie, rynki nabywcze Organizacja- Globalizacja, decentralizacja Prawo- Sentencing Guidelines, SOX, kk (StGB), kw (OWiG) Polityka- Global Compact, CSR Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

4 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Korupcja stan faktyczny wykrywanie określone reguły + monitoring sankcja proces prewencja zarządzanie wartościami EthikAudit Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

5 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Integrity management – wybrane międzynarodowe normy prawne Corporate Governance / Compliance –Ustawa o kontroli i transparentności w przedsiębiorstwie (KonTraG) (Ustawa o spółce akcyjnej /AktG/ § 76; § 91,2; § 93,2); kodeks handlowy /HGB/ § 289,1 –Ustawa o praniu brudnych pieniędzy, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, czwarta ustawa o wspieraniu rynków finansowych –Ustawa o transparentności i obowiązku publikacji (TransPuG) (obowiązuje od 08/2002) –Sarbanes-Oxley Act (2002) Obowiązek nadzoru –Kodeks wykroczeń (OWiG) § 30, § 130 (grzywna do 1 mln Euro) Odpowiedzialność władz spółki –US Sentencing Guidelines –Akt Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 czerwca 1997 o odpowiedzialności osób prawnych w przypadku oszustwa, korupcji i prania brudnych pieniędzy Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

6 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Kara grzywny dla przedsiębiorstwa § 30 Kodeksu Wykroczeń (OWiG) Grzywna wobec przedsiębiorstw, jeżeli organy lub pracownicy szczebla kierowniczego popełniają przestępstwa lub wykroczenia, w wyniku których albo naruszone zostają obowiązki zakładowe albo wzbogaca się lub ma wzbogacić się przedsiębiorstwo. Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

7 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Obowiązek sprawowania nadzoru wg Kodeksu Wykroczeń (OWiG) Kto?właściciel, zarząd, kierownik zakładu, osoby specjalnie powołane do sprawowania nadzoru Po co?przestrzeganie obowiązków zakładowych Jak?- komunikacja - szkolenie - nadzór i kontrola (wybór i nadzór osób pełniących kontrolę) - poważne konsekwencje (sankcje) Cel:zapobieganie a co najmniej istotne utrudnianie naruszania prawa Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

8 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Sentencing Guidelines Mechanizm Ciężar czynuStopień winyX Kara podstawowaCulpability-Score CS-punkty od stopnia winy Najwyższa kwota: 1. osiągniętego zysku finansowego 2. wyrządzona szkoda a. umyślnie b. celowo c. bezwzględnie 3. Tabela kar ( 33 stopnie określające ciężar czynu: 6 = 5.000,- $ 33 = 75.500.000,- $) 1. wartość podstawowa = 5 + modyfikacja według a. stopnia zaangażowania b. wcześniejszych kar c. utrudniania działań organów ścigania d. Effective program to prevent & detect violations of law e. tego, czy samodzielnie wykryto sprawę 2. Przyporządkowanie mnożników do: kara podstawowa X CS Min. Max. 10+ 2.0 4.0 … … … 0- 0.05 0.2 Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

9 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 COSO Internal Control – Integrated Framework Ogólna definicja pojęcia Internal Control: Internal control is broadly defined as a process, effected by an entitys board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: Effectiveness and efficiency of operations Reliability of financial reporting Compliance with applicable laws and regulations (Institute of Internal Auditors) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

10 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 COSO Control Environment – przegląd Znaczenie praworządności i wartości etycznych w przedsiębiorstwie Znaczenie kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwie Działalność kontrolna Rady Nadzorczej i Komitety ds. Audytu Filozofia i styl pracy kadry zarządzającej Kształt struktury organizacyjnej Delegacja uprawnień i odpowiedzialności Zasady i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

11 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Czworokąt wartości organizacji Wartości - moralność r praworządność r działanie fair play r uczciwość r dotrzymywanie umów r odpowiedzialność Wartości - moralność r praworządność r działanie fair play r uczciwość r dotrzymywanie umów r odpowiedzialność Wartości - współpraca r lojalność r umiejętność pracy w zespole r umiejętność rozwiązywania konfliktów r otwartość r orientacja na komunikację Wartości - współpraca r lojalność r umiejętność pracy w zespole r umiejętność rozwiązywania konfliktów r otwartość r orientacja na komunikację Wartości - komunikacja r poszanowanie r przynależność r otwartość r transparentność r porozumienie r gotowość do podejmowania ryzyka Wartości - komunikacja r poszanowanie r przynależność r otwartość r transparentność r porozumienie r gotowość do podejmowania ryzyka Wartości - wydajność r korzyść r kompetencja r gotowość do pracy r elastyczność r kreatywność r orientacja na innowacje r jakość Wartości - wydajność r korzyść r kompetencja r gotowość do pracy r elastyczność r kreatywność r orientacja na innowacje r jakość Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

12 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Cztery poziomy systemu zarządzania wartościami Policies & Procedures Umowy o pracę, wytyczne dla pracowników, kontrola dostawców, programy Corporate Citizenship itd. Systemy zarządcze Programy Compliance Zarządzanie wartościami System audytu etyki Organizacja / odpowiedzialność Etyka-/Compliance- Office Kompetencje szefa Integracja funkcjonalna (np. kontrola, QM) Wartości przedsiębiorstwa Wartości podstawowe, Misja, Wizja, Wartości, Code of Ethics 4 Organizowanie 4 Organizowanie 3 Systematyzowanie 3 Systematyzowanie 2 Implementowanie 2 Implementowanie 1 Kodyfikowanie 1 Kodyfikowanie Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

13 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Komunikacja w organizacji Wydajność zysk, elastyczność, innowacja, kreaty- wność, jakość, motywacja, kompetencja Komunikacja respekt, otwartość, transparentność, przynależność;, komunikacja, gotowość do podejmowania ryzyka Współpraca lojalność, otwartość praca zespołowa, komunikacja, umiejętność rozwiązy- wania konfliktów Zasady/ Wartości podstawowe Etyka fairness, prawo- rządność, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność społeczna Poziom zarządzania StrategiaOrganizacja Policies & Procedures KomunikacjaKierowanie Instrument y Corporate Governance Code Misja- Wizja- Wartości Code of Ethics Compliance Officer Komunikacja w przedsiębiorstwie Zarządzanie projektami Rada ds. ciągłości rozwoju Ethics Officer Adwokat zaufania Helpline Podręcznik QM Program rozwoju kontaktów z dostawcami Polityka zamówień Polityka kompensacyjna Polityka bonusów i zachęt Ustalanie celów Code of Conduct Postępowanie z prezentami Standardy socjalne Polityka ochrony środowiska Trening Internet/Intranet Triple Bottom Line Reporting Stakeholder dialog Ethics Quick- Check Sprawozdanie o ciągłości rozwoju Whistle- blowing Kontrola wewnętrzna Audyt wewnętrzny Dokumenta- cja Ethik audit Assurance program Stan- dard Zgodne z CSR Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

14 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (I) Zarządzanie wartościami – definicja Zarządzanie wartościami to proces, który ma na celu trwałe zabezpieczenie sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa Sterowanie zachowaniami poprzez pobudzenie uwagi i wrażliwości na wartości danej organizacji Sukces systemu zarządzania wartościami wymaga wdrożenia takich działań, które zapewnią, że wartości te będą naprawdę realizowane w życiu codziennym przedsiębiorstwa. Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

15 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (II) Zarządzanie wartościami – cele Zapobieganie działaniom przestępczym (zmowy cenowe, oszustwa, korupcja etc.) Unikanie szkód ekonomicznych jako wkład w osiągnięcie bardziej konkurencyjnych kosztów Tworzenie międzynarodowej reputacji spółki Fraport AG jako spółki praworządnej we wszystkich obszarach działalności Ponoszenie odpowiedzialności społecznej poprzez prewencyjne zobowiązanie się do przestrzegania zasad praworządności w odpowiedzi na reakcję społeczną na działania niezgodne z prawem w trakcie realizacji dużych projektów budowlanych Rozbudowa jako przykład – doświadczenia powinny być wykorzystywane we wszystkich obszarach Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

16 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (III) Przyporządkowanie strategiczne Zgodne ze strategiczną i operacyjną orientacją przedsiębiorstwa Obecnie istniejące warunki Reguły zachowań / Umowy o pracę Cele spółki Fraport AG (strategia & projekty) Przekaz zarządu dla kadry kierowniczej: Praworządność jako zasada przedsiębiorstwa Sformułowanie standardu zachowań w celu lepszej komunikacji wartości spółki Fraport AG Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

17 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (IV) Działania Fraport Uwrażliwienie pracowników na temat praworządności przedsiębiorstwa ZEB, APF i IFM przeprowadzają analizę ryzyka, w celu zidentyfikowania szczególnie zagrożonych obszarów procesu udzielania zamówień i realizacji budowy Sprawdzenie, na ile praworządność może stanowić kryterium doboru dostawców Zintegrowanie z programem komórki kontaktowej przyjmującej informacje poufne Program praworządności powinien stanowić część składową celów uzgadnianych z kadrą kierowniczą (np. uwrażliwianie pracowników, wdrażanie wytycznych) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

18 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (V) Działania związane z dostawcami spółki Fraport Dodatkowe warunki umowne odnośnie działań budowlanych uzupełnione o deklarację praworządności Dostawca informowany jest o celach programu praworządności spółki Fraport (informowanie odpowiednich jednostek, przestrzeganie programu za pomocą właściwego zarządzania działaniami) Brak obowiązków działania i obowiązków kontrolnych; celem jest wysłanie silnego sygnału do dostawców odnośnie moralnych celów spółki Fraport w związku z programem rozbudowy. Nałożenie na dostawców obowiązku informowania w przypadku prowadzenia lub wszczęcia przez prokuraturę postępowania przeciwko pracownikom poszczególnych wydziałów Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

19 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Case Study – Fraport (VI) Działanie Public Relations / Komunikacja Warunkiem wiarygodności i efektywności programu jest zobowiązanie Zarządu do wdrożenia działań oraz dawanie przykładu w realizacji działań: Top Down Regularna sprawozdawczość w zarządzie i radzie nadzorczej Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja o programie praworządności (media, imprezy) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

20 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Matryca zarządzania Corporate Governance Prywatne Reguły formalneReguły nieformalne Ustawa o kontroli i transparent- ności w przedsiębiorstwie (KonTraG) Comply-or-Explain Kultura gospodarcza Tradycja, zwyczaje Kultura przedsiębiorstwa Wartości przedsiębiorstwa Kodeks Corporate Governance System zarządzania wartościami Państwo Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

21 © Prof. Dr. habil. Josef Wieland Compliance Management i Business Ethics9 listopad 2006 Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Zapewnienie egzystencji przedsiębiorstwa praworządność poprzez zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność władz przedsiębiorstwa bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa / kadry zarządzającej zarządzanie kontaktami z dostawcami Zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa identyfikacja poprzez silną kulturę przedsiębiorstwa zyskowność poprzez uwrażliwienie na szanse rynkowe / ryzyka rynkowe szanse wejścia na rynek (udzielanie zamówień/klasyfikacja dostawców) zarządzanie reputacją – renoma u pracowników i klientów postrzeganie i komunikacja odpowiedzialności społecznej Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu


Pobierz ppt "Prof. Dr. habil. Josef Wieland Dyrektor Naukowy Instytut Zarządzania Wartościami w Konstancji – KI e M Compliance Management i Business Ethics Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google