Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH Katarzyna Szymona Politechnika LubelskaListopad 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH Katarzyna Szymona Politechnika LubelskaListopad 2005."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH Katarzyna Szymona Politechnika LubelskaListopad 2005

2 HISTORIA WYMIANY JONOWEJ - Pierwsze wzmianki w Biblii – Mojżesz wykorzystuje proces, który działa na zasadzie wymiany jonowej do przygotowania wody pitnej z wody słonej; - Arystoteles, a następnie ludzie starożytni wykorzystują proces wymiany jonowej do przygotowania wody do picia; - Początek XX wieku – niemiecki naukowiec dr Gans wykorzystuje wymianę jonową na skalę przemysłową; r – Adams i Holmes wykorzystują do tego procesu jonity granulowane; - Wykorzystanie wymiany jonowej w USA do zmiękczania wody – miało to ogromne znaczenie dla rozwoju procesu wymiany jonowej;

3 ZASTOSOWANIE WYMIANY JONOWEJ - Uzdatnianie wody do celów przemysłowych – zmiękczanie i demineralizacja wody; - Uzdatnianie wody do celów konsumpcyjnych; - Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń kwaśnych i zasadowych;

4 REAKCJE WYMIANY JONOWEJ - Dla wymiany kationitów: RX n- + nAY RXAn + nY - - Dla wymiany anionitów: RX n+ + mBZ RXZm + mB + gdzie: R- szkielet polimeryczny, X- trwale związane ze szkieletem grupy jonoczynne, A, B- ruchliwe kationy, Y, Z- ruchliwe aniony, n, m- odpowiednie wartości kationitu i anionitu

5 - Wymiana jonowa zachodzi miedzy fazą stałą a fazą ciekłą oraz między fazą stałą a fazą gazową; - Wymiana jonowa może zachodzić w warunkach statycznych lub dynamicznych; - Duży wpływ na proces jonowymienny wywiera rodzaj materiału z jakiego zbudowana jest matryca wymieniacza oraz struktura tego materiału;

6 JONITY WŁÓKNISTE - Osiągają wysoką sprawność w procesie sorpcji gazów i płynów; - Mogą być użyte w postaci materiałów tkanych i nietkanych; - Składają się z monowłókien jednolitych o rozmiarze 5 do 50 mikrometrów; - Posiadają ekstremalnie wysoką stabilizację osmotyczną;

7 Rys.1. Struktura typowego jonitu granulowanego. Rys.2. Struktura jonitu włóknistego.

8 JONITY WŁÓKNISTE DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA - Jonity na bazie polipropylenu i poliakrylonitrylu, oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń kwaśnych i zasadowych; - Oczyszczanie gazów wylotowych zanieczyszczonych m.in.: SO 2, HCl, SO 3, N x O y, HF do poziomu rzędu mikrogramów na m 3 ; - Wykorzystanie do oczyszczania powietrza o wysokiej czystości w przemyśle półprzewodnikowym oraz farmaceutycznym; - Odpowiednie do oczyszczania wyziewów emitowanych przez zakłady przemysłowe oraz farmy hodowlane, (NH 3, RNH 2 ); - Usunięcie brzydkich zapachów i szkodliwych substancji z powietrza do oddychania, (RSH, R-NH 2 ); - Oczyszczanie powietrza z dymu tytoniowego, (kabiny dla palaczy);

9 JONITY WŁÓKNISTE DO OCZYSZCZANIA WODY Wysokie tempo procesu wymiany jonowej i niski opór hydrodynamiczny w warstwie filtracyjnej. Wysokie tempo procesu wymiany jonowej i niski opór hydrodynamiczny w warstwie filtracyjnej. Wysoka sprawność jonitów pozwala na zastosowanie ich do: Wysoka sprawność jonitów pozwala na zastosowanie ich do: - zmiękczania wody; - oczyszczania wody z metali ciężkich takich jak: ołów, miedź, kadm, cynk oraz z azotanów; - dejonizacji wody; - usunięcia śladowych ilości jonów z dużych objętości; - przygotowania wody ultraczystej; - zastosowania do małych i średnich przenośnych urządzeń do oczyszczania wody; - chromatografii; - wkładów filtracyjnych stosowanych w gospodarstwach domowych do oczyszczania wody do picia; - oczyszczania wody z jonów chromu, molibdenu, wolframu i wanadu; Jonity te pozwalają na oczyszczenie dużych objętości wody w stosunkowo krótkim okresie czasu. Jonity te pozwalają na oczyszczenie dużych objętości wody w stosunkowo krótkim okresie czasu.

10 JONITY WŁÓKNISTE DO OCHRONY CIAŁA LUDZKIEGO - Maski gazowe; - Maski tlenowe; - Respiratory; - Ubrania ochronne; - Zmywaki;

11 Rys.3. Ubranie z jonitu włóknistego, chroniące skórę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami.

12 JONITY WŁÓKNISTE DO REAKCJI KATALIZY CHEMICZNEJ - Zamiana petrochemiczna; - Uodpornienie enzymów; - Zamiana mieszanin wybuchowych;

13 Rys.4. Porównanie stopnia wymiany jonowej na mocno zasadowym anionicie.

14 Rys. 5. Schemat filtra powietrznego w systemie wentylacyjnym: 1-rura zasysająca powietrze; 2-filtr powietrzny na bazie jonitu włóknistego; 3-wentylator; 4-rura wyjściowa.

15 PODSUMOWANIE - Jonity włókniste jako temat dalszych badań; - Opracowanie nowych technik prowadzenia procesu; - Wynalezienie nowych typów reaktorów do prowadzenia wymiany jonowej za pomocą materiałów włóknistych; W jaki sposób prowadzić proces wymiany jonowej, aby nieprzeciętne właściwości jonitów włóknistych były w pełni wykorzystane? W jaki sposób prowadzić proces wymiany jonowej, aby nieprzeciętne właściwości jonitów włóknistych były w pełni wykorzystane?

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH Katarzyna Szymona Politechnika LubelskaListopad 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google