Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie poli(1,8 diaminonaftalenu) jako sorbentu do zatężania jonów metali JOANNA RUTKOWSKA Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska Opiekun: Dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie poli(1,8 diaminonaftalenu) jako sorbentu do zatężania jonów metali JOANNA RUTKOWSKA Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska Opiekun: Dr."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie poli(1,8 diaminonaftalenu) jako sorbentu do zatężania jonów metali JOANNA RUTKOWSKA Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska Opiekun: Dr Krzysztof Kilian Pomimo dużej selektywności i czułości dostępnych metod analitycznych, takich jak np. absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacja w płomieniu (FAAS), elektrotermiczna absorpcyjna spektrometria atomowa (ETAAS), czy spektrometria mas (ICP-MS), w analizie próbek naturalnych występuje często konieczność wstępnego zatężania jonów metali. Występują one bowiem często na tak niskim poziomie, że ich bezpośrednie oznaczenie nie jest możliwe. Ponadto składniki matrycy analizowanej próbki mogą powodować interferencje wpływające na otrzymane wyniki. Synteza polimeru i zbadanie powinowactwa poli1,8-DAN do jonów metali przejściowych Zbadanie możliwości zastosowania poli1,8-DAN jako sorbentu w SPE do zatężania i rozdzielania jonów metali Konstrukcja i optymalizacja układu przepływowego z detekcją metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu i wykorzystanie do oznaczania metali w próbkach środowiskowych Metoda chemiczna Synteza prowadzona w 1M HCl przez zlanie równych objętości 1mM roztworu monomeru (1,8 DAN) z roztworem utleniacza ((NH 4 ) 2 S 2 O 8 ) Synteza prowadzona w roztworze acetonitrylowym przy stężeniach 1,8-DAN i FeCl 3 wynoszących 0,3 M Synteza z użyciem K 2 S 2 O 8 jako utleniaczaSynteza z użyciem FeCl 3 jako utleniacza Porównano zdolność sorpcyjną stosowanego polimeru poli1,8-DAN i wymieniacza chelatującego Chelexu-100 Mn(II) Cu(II)Pb(II) Ni(II)Cd(II) Schemat stosowanego układu przepływowego Kolumna z końcówki do pipety Kolumna szklana Kolumna z filtra dyskowego Reaktor węzełkowy Wpływ ilości sorbentu Wpływ szybkości przepływu próbki Krzywe kalibracji Optymalizacja metody Cele Pracy Synteza poli1,8-DAN Badania Statyczne Badania Dynamiczne Zbadano powinowactwo polimeru do kilku jonów metali dwuwartościowych Z przeprowadzonych badań wynika, że polimer jest selektywny na jony Cu (II) Ze względu na zaobserwowany wpływ stosowanego utleniacza na zdolności sorbcyjne polimeru, do dalszych badań wykorzystywano K 2 S 2 O 8 jako utleniacza. Tak opracowaną metodę zastosowano do oznaczenia zawartości Cu (II) w kilku naturalnych próbkach wody. Synteza z użyciem K 2 S 2 O 8 jako utleniaczaSynteza z użyciem FeCl 3 jako utleniacza Zaobserwowano duży wpływ stosowanego utleniacza na otrzymane struktury Synteza z użyciem K 2 S 2 O 8 okazała się korzystniejsza. Badania potwierdziły fakt, że polimer jest selektywny na jony miedzi. Najlepszym sposobem upakowania złoża okazał się reaktor węzełkowy Pozostałe sposoby nie zdały egzaminu, gdyż wystąpiły problemy z rozszczelnieniem układu spowodowane pęcznieniem polimeru w zmiennych warunkach chemicznych Analiza wód naturalnych Zbadano wpływ wybranych czynników na efektywność zatężania Wraz ze wzrostem szybkości przepływu próbki otrzymywane sygnały od analitu maleją Wraz ze wzrostem ilości sorbentu rośnie efektywność zatężania Wyznaczono krzywe kalibracji dla różnej ilości węzełków w reaktorzePróbka C [ug/l] + / - % odzysku Woda oligoceńska------------------ Woda+ [Cu2+]= 10ug/l 12,333,4123,30 Woda+ [Cu2+]= 20ug/l 37,733,2188,65 Woda+ [Cu2+]= 50ug/l 52,833,3105,66 Woda wodociągowa------------------ Woda+ [Cu2+]= 10ug/l 19,032,6190,30 Woda+ [Cu2+]= 20ug/l 29,962,8149,80 Woda+ [Cu2+]= 50ug/l 59,20 2,6118,40 Woda morska --------- --------- Woda+ [Cu2+]= 10ug/l 22,70 22,70 4,58 4,58 227,00 Woda+ [Cu2+]= 20ug/l 42,30 42,30 5,01 5,01 211,50 211,50 Rodzaje upakowania złoża Zn(II)


Pobierz ppt "Wykorzystanie poli(1,8 diaminonaftalenu) jako sorbentu do zatężania jonów metali JOANNA RUTKOWSKA Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska Opiekun: Dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google