Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenci o studiowaniu Projekt wykonany pod kierunkiem naukowym Pani Dr Jolanty Lisek – Michalskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenci o studiowaniu Projekt wykonany pod kierunkiem naukowym Pani Dr Jolanty Lisek – Michalskiej."— Zapis prezentacji:

1 Studenci o studiowaniu Projekt wykonany pod kierunkiem naukowym Pani Dr Jolanty Lisek – Michalskiej

2 O czym będzie mowa? Czym jest uniwersytet? Czyli studenci o idei uniwersytetu Studenci o infrastrukturze Kontakty z nauczycielami akademickimi Praca, praktyki a rzeczywistość życia studenckiego

3 Autonomia uniwersytetu Kto twierdzi, że nauka powinna zawsze i wyłącznie służyć praktyce, ten głosi w gruncie rzeczy zwierzęcy ideał. Zapomina, że człowiek pożąda nie tylko dóbr materialnych. […] Stąd nie powinno się podporządkowywać nauki praktyce ani uniwersytetu instytucjom praktycznym, bo takie podporządkowanie grozi sfałszowaniem samego sensu wiedzy. Józef Maria Bocheński Autonomia uniwersytetu

4 Preferowany rodzaj badań naukowych Program nauki ułożony wraz z ekspertami i przedsiębiorcami

5 Wykształcenie [Student] korzysta z intelektualnej tradycji, która się utrzymuje niezależnie od poszczególnych członków grona nauczającego, która mu jest drogowskazem w wyborze przedmiotów i objaśnia właściwie te, które on wybiera. Dzięki temu dostrzega on wielkie kontury wiedzy, zasady, na których się ona opiera, proporcje jej części, jej światła i cienie, jej wielkie i małe punkty, gdyż w inny sposób nie zdołałby tego dostrzec. […] Kształtuje się nawyk myślowy na cale życie, który charakteryzuje się swobodą, sprawiedliwym osądem, spokojem i umiarem reagowania, mądrością. John Henry Newman Idea uniwersytetu

6 Stosunek do pracy samodzielnej Najczęściej wybierane formy zaliczenia

7 Zaangażowanie socjologiczne

8 Wiedza Niepraktyczne badania są potrzebne po to, aby ludzkość była tym, czym była zawsze. Jeżeli kultura jest luksusem, to może dlatego, że sama ludzkość jest luksusem natury. Domaganie się od nauki, aby legitymowała swoje istnienie doraźnymi pożytkami, było jak wiemy, charakterystyczne dla ustrojów komunistycznych z ich obowiązującą ideologią państwową, która rościła sobie pretensje do wszechwiedzy. Leszek Kołakowski

9 Cel wykształcenia uniwersyteckiego

10 Dostęp do wiedzy Apelujemy do przywódców opinii publicznej, do wychowawców, do wszystkich zainteresowanych ciał, aby przyczynili się do kształtowania wyższej świadomości zarówno o pochodzeniu, jak i o powadze krytycznej sytuacji, z którą dziś boryka się ludzkość. Każdy ma prawo w pełni zrozumieć naturę systemu, którego jest częścią jako wytwórca, konsument, jako jedna spośród miliardów osób zamieszkujących Ziemię. Ma prawo wiedzieć, kto korzysta z owoców jego pracy, kto korzysta z tego, co on kupuje i sprzedaje i do jakiego stopnia poprawia czy pogarsza swoje planetarne dziedzictwo. Deklaracja z Cocoyoc z 1974 r.

11 Czy wszyscy mają jednakową szansę na otrzymanie indeksu?

12 Dostęp do infrastruktury uczelni Studenci dostęp do większości elementów infrastruktury uczelnianej oceniają jako łatwy bądź średni. Najlepiej oceniają dostęp do sal i auli, wi-fi, komputerów, oraz stołówek i bufetów. Najbardziej narzekają na dostęp do dziekanatów i sekretariatów. 87% badanych uważa, że uczelnia umożliwia im dogodne korzystanie z biblioteki.

13 Ocena kontaktu z nauczycielami akademickimi

14 Powody podjęcia studiów socjologicznych

15 Studenci a praktyki Osobami częściej opowiadającymi się za obowiązkowością praktyk zawodowych, są ci, którzy zdobyli takie doświadczenie. Niemal połowa studentów, którzy już odbyli praktyki (45%) twierdzi, że praktyki są wartościowe. Ponad 70% studentów (po praktykach) odpowiadało, że praktyki często odbywają się jedynie na papierku. 75% badanych deklarowało, że studenci są wykorzystywani przez pracodawcę na praktykach.

16 Praca a studiowanie Spośród wszystkich zbadanych studentów (100 osób), aż 65% zadeklarowało, że stara się łączyć studiowanie z pracą Głównymi powodami podjęcia pracy przez studentów są pobudki finansowe 38% pracujących studentów (spośród wszystkich 65 osób) wskazało, że wykonywana przez nich praca nie jest związana z kierunkiem studiów

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Studenci o studiowaniu Projekt wykonany pod kierunkiem naukowym Pani Dr Jolanty Lisek – Michalskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google