Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzecia edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia Zakres tematyczny Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Tomasz Zając.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzecia edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia Zakres tematyczny Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Tomasz Zając."— Zapis prezentacji:

1 Trzecia edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia Zakres tematyczny Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Tomasz Zając

2 2 Cele badania Ocena skuteczności działań podjętych w wyniku poprzednich edycji badania Monitorowanie kluczowych obszarów Ocena innowacyjnych rozwiązań

3 Innowacje

4 4 Główny problem badawczy Innowacje W organizacji dydaktyki W realizacji dydaktyki

5 5 Innowacyjne rozwiązania w realizacji dydaktyki Innowacje w realizacji dydaktyki Metody kształcenia Infrastruktura sal dydaktycznych i jej wykorzystanie Komunikacja Oprogramowanie komputerowe Praktyki studenckie

6 6 Innowacyjne rozwiązania w realizacji dydaktyki - E-learning Metody kształcenia - Dystrybucja specjalistycznych programów, - Preferencyjne możliwości zakupu oprogramowania Oprogramowanie - Organizacja - Przydatność Praktyki studenckie

7 7 Innowacyjne rozwiązania w realizacji dydaktyki -Materiały dydaktyczne dostępne w formie elektronicznej. - Platformy do komunikacji ze studentami – np. moodle - Konta dla studentów. Elektroniczna komunikacja ze studentami - Wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesne urządzenia multimedialne i ich wykorzystanie. Infrastruktura

8 8 Innowacyjne rozwiązania w organizacji dydaktyki Innowacje w organizacji dydaktyki Uniwersytecki System Obsługi Studiów i rejestracja żetonowa Obieg informacji Obsługa dydaktyki przez dziekanat/sekretariat System ewaluacji zajęć dydaktycznych

9 9 Innowacyjne rozwiązania w organizacji dydaktyki - Funkcjonowanie USOS, ułatwienia w korzystaniu z systemu - Funkcjonowanie systemu zapisów na zajęcia WF - Funkcjonowanie systemu zapisów na lektoraty. Uniwersytecki System Obsługi Studiów i rejestracja żetonowa - Możliwość kontaktu z dziekanatem/ sekretariatem drogą elektroniczną Obsługa dydaktyki przez dziekanat/ sekretariat

10 10 Innowacyjne rozwiązania w organizacji dydaktyki - Stopień realizacji ankiet oceny zajęć - Dostępność wyników ankiet oceny zajęć - Wykorzystanie wyników ankiet oceny zajęć System ewaluacji zajęć dydaktycznych - Dostępność i użyteczność informacji na stronach internetowych jednostek - Ocena strony Uniwersytetu Obieg informacji

11 11 Ogólna struktura kwestionariusza Obsługa dydaktyki (w tym funkcjonowanie USOS oraz zapisy na WF i lektoraty) Dostępność i użyteczność informacji Wpływ studentów na życie jednostki Prawa studenta Mobilność Program studiów w kontekście umiejętności Infrastruktura i nowe technologie E-learning

12 Bloki pytań w kwestionariuszu

13 Innowacje w realizacji dydaktyki

14 14 E -learning Czy z punktu widzenia Twoich zainteresowań oferta kursów e-learningu na UW jest: Jak oceniasz atrakcyjność kursów e-learning oferowanych na UW? W ilu zajęciach, prowadzonych metodą e-learningu, uczestniczyłeś(-aś) w tym roku akademickim na UW? Pytania tylko dla osób, które brały udział w zajęciach e-learningu: Czy jesteś zadowolony(a) z uczestnictwa w kursach e-learningu? Czy Twoim zdaniem stopień trudności zajęć prowadzonych metodą e-learningu w porównaniu do zajęć prowadzonych tradycyjnymi metodami jest: dużo niższa – dużo wyższa. Czy Twoim zdaniem jakość zajęć prowadzonych metodą e-learningu w porównaniu do zajęć prowadzonych tradycyjnymi metodami jest: dużo niższa – dużo wyższa. Czy Twoim zdaniem łatwość kontaktu z prowadzącym kursy e-learningu w porównaniu do łatwości kontaktu z wykładowcą prowadzącym zajęcia tradycyjnymi metodami jest: dużo niższa – dużo wyższa. W tym miejscu możesz przedstawić swoje uwagi dotyczące zajęć na Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych metodą e-learningu.

15 15 Infrastruktura Jak oceniasz: Wyposażenie sal dydaktycznych w/na [jednostce dydaktycznej] Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w/na [jednostce dydaktycznej] Dostęp do komputerów w/na [jednostce dydaktycznej] Dostęp do Internetu w/na [jednostce dydaktycznej] Możliwość drukowania prac studenckich w/na [jednostce dydaktycznej] Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w/na [jednostce dydaktycznej] Komfort pracy podczas zajęć w Twojej w/na [jednostce dydaktycznej] Jak oceniasz możliwości studentów w/na [jednostce dydaktycznej] w zakresie: Korzystania z nowoczesnego oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji zajęć Zakupu na preferencyjnych zasadach specjalistycznego oprogramowania potrzebnego do studiów Jaka część wykładowców w/na [jednostce dydaktycznej]: Wykorzystuje rzutnik multimedialny w trakcie zajęć

16 16 Komunikacja Jak oceniasz efektywność komunikacji drogą ową z: Pracownikami dydaktycznymi w/na [jednostce dydaktycznej] Jak oceniasz możliwości studentów w/na [jednostce dydaktycznej] w zakresie: Korzystania z nowoczesnego oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji zajęć Zakupu na preferencyjnych zasadach specjalistycznego oprogramowania potrzebnego do studiów Jaka część wykładowców w/na [jednostce dydaktycznej]: Udostępnia materiały dydaktyczne na stronach www Wykorzystuje w pracy dydaktycznej platformę COME Rozsyła materiały dydaktyczne drogą ową Korzysta z usługi U-MAILA Udostępnia materiały dydaktyczne na innych platformach wymiany dokumentów (np. chomik, google groups itp.)

17 17 Praktyki studenckie Jak oceniasz: Sposób organizacji praktyk w/na [jd] Korzyści jakie odnoszą studenci dzięki uczestnictwu w praktykach Działalność koordynatora ds. praktyk w/na [jednostce dydaktycznej]

18 Innowacje w obsłudze dydaktyki

19 19 USOS i rejestracja żetonowa 1/2 Jak oceniasz: Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w/na [jednostce dydaktycznej] Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w/na [jednostce dydaktycznej] Sprawność techniczną działania USOS-a Obsługę USOS-a przez [sekretariat/dziekanat] dydaktyczny i nauczycieli akademickich Jak oceniasz: System zapisów na zajęcia z WF System zapisów na lektoraty Na ile spośród wybranych przez Ciebie zajęć (kursów) w/na [jednostce dydaktycznej] nie udało Ci się zapisać w tym roku akademickim?

20 20 USOS i rejestracja żetonowa 2/2 Jak oceniasz: Użyteczność portalu internetowego USOS-ownia – ogólnie Użyteczność Podręczników USOS-owicza Użyteczność forum na USOS-owni Gdzie najczęściej poszukujesz informacji w razie problemów związanych z korzystaniem z USOS-a? Podręczniki USOS-owicza w formie papierowej dostępne w/na [jednostce dydaktycznej] Podręczniki USOS-owicza w formie elektronicznej dostępne na stronie głównej UW Podręczniki USOS-owicza w formie elektronicznej dostępne w USOS-owni Forum internetowe w USOS-owni Inne fora internetowe inne

21 21 Obsługa dydaktyki Jak oceniasz: Dostosowanie funkcjonowania [sekretariatu/dziekanatu] dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników [sekretariatu/dziekanatu] dydaktycznego do studentów Jak oceniasz efektywność komunikacji drogą ową z: Sekretariatem/dziekanatem w/na [jednostce dydaktycznej] Jak oceniasz: Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w/na [jednostce dydaktycznej] Zgodność planu zajęć w/na [jednostce dydaktycznej] i planu zajęć WF

22 22 Obieg informacji 1/2 Oceń dostępność następujących typów informacji na stronie internetowej [jednostce dydaktycznej]: Informacje o tygodniowym planie zajęć Informacje o zasadach zapisów na zajęcia Informacje o programie studiów Informacje o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacje o wyjazdach naukowych (stypendiach zagranicznych, szkołach letnich itp.) Informacje o zasadach przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg Informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacje o terminach dyżurów wykładowców Oceń użyteczność następujących typów informacji dostępnych w/na [jednostce dydaktycznej]: Informacje o tygodniowym planie zajęć Informacje o zasadach zapisów na zajęcia Informacje o programie studiów Informacje o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacje o wyjazdach naukowych (stypendiach zagranicznych, szkołach letnich itp.) Informacje o zasadach przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg Informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacje o terminach dyżurów wykładowców

23 23 Obieg informacji 2/2 Jak często - przeciętnie - w tym roku akademickim, wchodziłeś na główną stronę internetową UW? 1.Przynajmniej raz w tygodniu razy w miesiącu 3. Raz w miesiącu lub rzadziej4. Nigdy Jak oceniasz użyteczność informacji zawartych na stronach internetowych UW? Oceń dostępność informacji na temat e-learningu na stronie internetowej UW: Informacje o ofercie kursów e-learningu Informacje o zasadach zapisów na kursy e-learningu Oceń użyteczność informacji na temat e-learningu dostępnych na stronie internetowej UW: Informacje o ofercie kursów e-learningu Informacje o zasadach zapisów na kursy e-learningu

24 24 System ankiet ewaluacyjnych Jaki wpływ na program studiów w/na [jednostce dydaktycznej] mają studenci? Na ilu zajęciach, w których brałeś(-aś) udział w tym roku akademickim w/na [jednostce dydaktycznej], przeprowadzone zostały studenckie ankiety oceny zajęć? 1.Na żadnych2.Tylko na niewielu3.Na większości4.Na wszystkich Kolejne pytania nie są zadawane osobom, które twierdzą, że ankiety nie są przeprowadzane w ich jednostce. Czy masz dostęp do wyników ankiet oceny zajęć dydaktycznych w/na [jednostce dydaktycznej]? 1.Do żadnych2.Tylko do niewielu4.Do większości5.Do wszystkich W jakim stopniu, Twoim zdaniem, wypełnianie ankiet oceny zajęć jest dla studentów uciążliwe? W jakim stopniu, Twoim zdaniem, wyniki ankiet studenckich wpływają na dydaktykę w/na [jednostce dydaktycznej]?

25 25 Mobilność Czy w/na [jednostce dydaktycznej] istnieją warunki sprzyjające podejmowaniu studiów w innych jednostkach UW? W ilu zajęciach (kursach) uczestniczyłeś(-aś) w tym roku akademickim w innych jednostkach UW? Czy przy próbach zapisu na zajęcia na UW poza [jednostce dydaktycznej] napotkałeś(-aś) tam trudności? Jak oceniasz stosunek władz [jednostce dydaktycznej] do podejmowania przez studentów zajęć na UW poza [jednostce dydaktycznej]? Jak oceniasz przydatność zajęć na UW podejmowanych poza [jednostce dydaktycznej] dla Twojego rozwoju naukowego? Jak oceniasz funkcjonowanie międzyuczelnianego programu wymiany MOST? Jak oceniasz działalność koordynatora programu MOST w/na [jednostce dydaktycznej]? Jak oceniasz funkcjonowanie programów współpracy międzynarodowej (np. ERASMUS itp.)? Jak oceniasz działalność koordynatora programu ERASMUS w/na [jednostce dydaktycznej] W tym miejscu możesz przedstawić swoje uwagi dotyczące problemów z podejmowaniem zajęć poza [jednostce dydaktycznej]

26 Monitorowanie kluczowych obszarów

27 27 Program studiów W jakim stopniu Twoim zdaniem wiedza zdobywana w/na [jednostce dydaktycznej] umożliwi Ci znalezienie pracy? W jakim stopniu Twoim zdaniem umiejętności nabywane w/na [jednostce dydaktycznej] umożliwią Ci znalezienie pracy? W jakim stopniu Twoim zdaniem wiedza zdobywana w/na [jednostce dydaktycznej] umożliwi Ci kontynuowanie nauki po zakończeniu obecnych studiów? W jakim stopniu Twoim zdaniem umiejętności nabywane w/na [jednostce dydaktycznej] umożliwią Ci kontynuowanie nauki po zakończeniu obecnych studiów?

28 28 Biura uniwersyteckie Jak oceniasz funkcjonowanie Biura Spraw Studenckich? Jak oceniasz funkcjonowanie Biura Współpracy z Zagranicą? Jak oceniasz funkcjonowanie Biura Zawodowej Promocji Absolwentów (Biura Karier)? Jak oceniasz funkcjonowanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych?

29 29 Prawa człowieka Jak oceniasz: Przestrzeganie regulaminu studiów w/na [jednostce dydaktycznej] Czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa (dyskryminował, naruszył prawo do prywatności lub naruszył Twoją godność osobistą)? Kolejne pytania tylko dla tych, którzy wyrazili przekonanie, że spotkali się ze zjawiskiem naruszania praw człowieka Czy w trakcie studiów ktoś z pracowników dydaktycznych w/na [jednostce dydaktycznej]: Naruszył Twoją prywatność (np. poufność Twoich danych osobowych) Dyskryminował Cię np. ze względu na poglądy, przekonania itp. W inny sposób naruszył Twoją godność osobistą Czy w trakcie studiów ktoś z pozostałych pracowników uczelni w/na [jednostce dydaktycznej]: Naruszył Twoją prywatność (np. poufność Twoich danych osobowych) Dyskryminował Cię np. ze względu na poglądy, przekonania itp. W inny sposób naruszył Twoją godność osobistą Czy w trakcie studiów ktoś ze studentów [jednostce dydaktycznej]: Naruszył Twoją prywatność (np. poufność Twoich danych osobowych) Dyskryminował Cię np. ze względu na poglądy, przekonania itp. W inny sposób naruszył Twoją godność osobistą W tym miejscu możesz przedstawić swoje uwagi dotyczące kwestii naruszania praw studenta na uczelni.

30 30 Zadowolenie ze studiów Czy jesteś zadowolona(y) z podjęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim? Czy wybór studiów w/na [jednostce dydaktycznej] uważasz za trafny? Przedstaw zalety - najwyżej trzy - studiów w/na [jednostce dydaktycznej]. Przedstaw wady - najwyżej trzy - studiów w/na [jednostce dydaktycznej].

31 31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Trzecia edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia Zakres tematyczny Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Tomasz Zając."

Podobne prezentacje


Reklamy Google