Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA"— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt pn. Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej Raport z badania ewaluacyjnego Opracowanie: Instytut Badań w Oświacie Osoba odpowiedzialna: Szymon Więsław Kontakt: CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Założenia projektu Cele ogólne
Doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej rzeszowskich placówek oświatowych do wymogów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnej w zarządzaniu placówką oświatową. Utwierdzenie słuchaczy w ich możliwościach i kompetencjach w zakresie posługiwania się technologią informacyjną w codziennej pracy.

3 Rezultaty miękkie projektu
Zgodnie z założeniami, w wyniku szkolenia osiągnięte powinny zostać następujące rezultaty miękkie szkolenia: zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej, 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania oświatą, 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności, doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą.

4 Najważniejsze wyniki ankiety
Szkolenie pn. Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi – doskonalenie umiejętności wykorzystania ICT w pracy zawodowej dyrektora Weryfikacja miękkich rezultatów projektu Najważniejsze wyniki ankiety

5 Zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT
Blisko 95% uczestników szkolenia powiększyło swe zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT

6 Zwiększenie wiedzy w zakresie posługiwania się oprogramowaniem
Ponad 96% uczestników szkolenia zwiększyło swą wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek

7 Wykorzystywanie w praktyce wiedzy i umiejętności
Prawie 100% uczestników szkolenia będzie wykorzystywało w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia

8 Doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej Zdecydowana większość uczestników szkolenia zwiększyła swe umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej

9 Posługiwanie się programem microsoft word
Wyniki szczegółowe ankiety Posługiwanie się programem microsoft word

10 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Word?

11 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Word?

12 Proszę określić na ile Microsoft Word... Jest przydatny w Pana(i) pracy

13 Proszę określić na ile Microsoft Word... Wpływa na szybkość Pana(i) pracy

14 Proszę określić na ile Microsoft Word... Wpływa na jakość (efekty) pracy

15 Microsoft Word – podsumowanie
W zakresie posługiwania się programem Microsoft Word nastąpił znaczący wzrost umiejętności uczestników szkolenia. Przed szkoleniem większość jego uczestników deklarowała przeciętne umiejętności (4), po szkoleniu najczęściej deklarowana była wartość (6) – niemal „bardzo dobrze”. Każda z badanych umiejętności została zdobyta przez co najmniej 90 proc. uczestników szkolenia. Największy deklarowany wzrost dotyczył grupowej pracy nad dokumentami, gdzie liczba osób deklarujących tę umiejętność wzrosła ponad czterokrotnie.

16 Posługiwanie się programem microsoft EXCEL
Wyniki szczegółowe ankiety Posługiwanie się programem microsoft EXCEL

17 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft Excel?

18 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft Excel?

19 Proszę określić na ile Microsoft Excel... Jest przydatny w Pana(i) pracy

20 Proszę określić na ile Microsoft Excel
Proszę określić na ile Microsoft Excel... Wpływa na szybkość Pana(i) pracy

21 Proszę określić na ile Microsoft Excel... Wpływa na jakość (efekty) pracy

22 Microsoft Excel – podsumowanie
Uczestnicy przed szkoleniem deklarowali bardzo niski stopień osiągnięcia umiejętności – najczęściej wybierana była wartość (2) – niemal „bardzo słabo”. Po szkoleniu najczęściej wybierana byłą wartość (6) – niemal „bardzo dobrze”. Średnia ocena umiejętności wzrosła też z 3,04 do 5,15. Wszystkie umiejętności objęte badaniem zostały nabyte przez przynajmniej 85 proc. uczestników szkolenia. Najmniej osób (87 proc.) zadeklarowało umiejętność stosowania programu do przetwarzania danych, ale była to najtrudniejsza umiejętność – początkowo deklarował ją co piąty uczestnik (21 proc.)

23 Posługiwanie się microsoft POWER POINT
Wyniki szczegółowe ankiety Posługiwanie się microsoft POWER POINT

24 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu Microsoft PowerPoint?

25 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać w programie Microsoft PowerPoint?

26 Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint
Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint... Jest przydatny w Pana(i) pracy

27 Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint
Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint... Wpływa na szybkość Pana(i) pracy

28 Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint
Proszę określić na ile Microsoft PowerPoint... Wpływa na jakość (efekty) pracy

29 Microsoft PowerPoint – podsumowanie
Przed szkoleniem rozkład umiejętności w zakresie posługiwania się programem był zrównoważony, po szkoleniu wszyscy jego uczestnicy zadeklarowali umiejętność przeciętne lub lepsze od nich. Ponad 75 proc. respondentów zadeklarowało umiejętności „bardzo dobre” (7) lub „niemal bardzo dobre” (6). Wszystkie umiejętności zostały zdobyte przez ponad 90 proc. uczestników szkolenia. Najmniej z nich (88 proc.) zadeklarowało umiejętność drukowania prezentacji. Zaobserwowano też znaczący wzrost deklaracji, iż obsługa programu wpływa na efekty i komfort pracy.

30 Posługiwanie się PROGRAMAMI OPTIVUM
Wyniki szczegółowe ankiety Posługiwanie się PROGRAMAMI OPTIVUM

31 Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności w zakresie posługiwania się programami z serii Optivum?

32 Proszę wskazać, które czynności umie Pan(i) wykonać?

33 Proszę określić na ile Optivum... Jest przydatny w Pana(i) pracy

34 Proszę określić na ile Optivum... Wpływa na szybkość Pana(i) pracy

35 Proszę określić na ile Optivum... Wpływa na jakość (efekty) pracy

36 Programy Optivum – podsumowanie
Przed szkoleniem średnia ocena umiejętności posługiwania się programami Optivum wynosiła 3,5, po szkoleniu wzrosła do 5,2. Niemal połowa respondentów (48 proc.) zadeklarowała umiejętności „bardzo dobre” (7) lub „niemal bardzo dobre” (6). Wszystkie umiejętności objęte tą częścią zajęć opanowane zostały przez przynajmniej 2/3 uczestników. Wzrosła również ocena przydatności i wpływu programów na pracę dyrektorów.

37 Posługiwanie się KOMPUTEREM
Wyniki szczegółowe ankiety Posługiwanie się KOMPUTEREM

38 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Jestem kompetentnym użytkownikiem komputera

39 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Efektywnie wykorzystuję komputer do pracy

40 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Bez komputera pracował(a)bym równie szybko

41 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie rozumiem, dlaczego kładzie się tak duży nacisk na komputeryzację

42 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputery pozwalają zwiększyć efektywność pracy

43 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Boję się komputera

44 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Komputer jest niezbędnym wyposażeniem każdego urzędniczego stanowiska pracy

45 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Gdyby mnie ktoś nauczył chętnie częściej korzystał(a)bym z komputera

46 Na ile to zdanie odnosi się do Pana(i): Nie wyobrażam sobie pracy przy komputerze bez wsparcia ze strony informatyka

47 Jaki jest Pana(i) stosunek do komputera
Jaki jest Pana(i) stosunek do komputera? Proszę wybrać dokończenie zdania: „Komputer jest narzędziem …”

48 Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które najlepiej charakteryzuje Pana(i) stosunek do komputera

49 Posługiwanie się komputerem – podsumowanie
Postawy wobec komputeryzacji zmieniły się w „dobrą” stronę. Wzrosła liczba osób oceniających komputer jako narzędzie proste i przyjazne, a zmalała tych, które nie rozumieją dlaczego tak duży nacisk kładzie się na komputeryzację.

50 Ocena organizacji szkolenie
Atmosfera na zajęciach 6,0 Poziom wiedzy wykładowcy z zakresu prowadzonego szkolenia 5,7 Sposób przekazywania wiadomości przez wykładowcę Szkolenie było prowadzone zgodnie z planem 5,8 Jakość i przydatność materiałów szkoleniowych 5,5 Na ile jestem zainteresowana(-y) szkoleniem poszerzającym zdobyte tu umiejętności? 5,3 Na ile wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia uważam za przydatne w praktyce? 5,2 Przygotowanie sali 5,4 Na wszystkie pytania dotyczące organizacji szkolenia uczestnicy odpowiedzieli w przedziale między bardzo dobrze a celująco. Najwyżej oceniono atmosferę na zajęciach (wszyscy wystawili maksymalne noty) oraz kompetencje wykładowcy. Najniżej – choć nadal lepiej niż bardzo dobrze – praktyczny charakter zdobytej wiedzy.

51 Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi – konkluzja
Efektem szkolenia jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.

52 Konkluzja Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu: Cel: zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej. Uzyskano deklaracje na poziomie 95 proc. – cel został więc osiągnięty. Cel: 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania oświatą. Uzyskano deklaracje na poziomie 96 proc. – cel został więc osiągnięty. Cel: 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności. Uzyskano deklaracje na poziomie 100 proc. – cel został więc osiągnięty. Cel: doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą. Analiza poszczególnych umiejętności pokazuje, że w ramach każdej z nich nastąpił wzrost – cel został więc osiągnięty.

53 Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia pozwala stwierdzić, że osiągnięte zostały wszystkie cele polegające na zwiększeniu zarówno umiejętności i samopoczucia w zakresie posługiwania się narzędziami ICT. Bardzo dobrze oceniono też organizację szkoleń.


Pobierz ppt "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google