Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyka jądrowa Luty-marzec 2006 ENERGETYKA JĄDROWA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI Opcja energetyki jądrowej w Polsce (historia); Mity o stanie elektroenergetyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyka jądrowa Luty-marzec 2006 ENERGETYKA JĄDROWA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI Opcja energetyki jądrowej w Polsce (historia); Mity o stanie elektroenergetyki."— Zapis prezentacji:

1 Energetyka jądrowa Luty-marzec 2006 ENERGETYKA JĄDROWA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI Opcja energetyki jądrowej w Polsce (historia); Mity o stanie elektroenergetyki w Polsce; Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce; Energetyka jądrowa na świecie; Elektrownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym Polski; –Elektrownie jądrowe nowej generacji; –Przyszłościowe rozwiązania energetyki jądrowej: Reaktory wysokotemperaturowe chłodzone helem; Reaktory powielające na neutronach prędkich; Gospodarka wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi; Transmutacja jądrowa długożyciowych odpadów. Wykład 5/1

2 Opcja energetyki jądrowej w Polsce Decyzja o budowie elektrowni jądrowej Decyzja o budowie EJ Żarnowiec Decyzja o likwidacji EJ Żarnowiec HISTORIA EJ ŻARNOWIEC Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 Wykład 5/2

3 Opcja energetyki jądrowej w Polsce Elektrownia jądrowa Paks Energetyka jądrowa Luty-marzec 2006 r. Wykład 5/3

4 Mity o stanie elektroenergetyki w Polsce Mit 1: Nadwyżka zainstalowanej mocy nad zapotrzebowaniem: W 2004 r. maksymalne zapotrzebowanie - 23,108 GW, zainstalowana moc - 34,715 GW Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/4

5 Mity o stanie elektroenergetyki w Polsce Mit 2: Wysoka energochłonność PKB: Kraje UE(15) – 0,24 kWh/US$ Polska – 0,73 kWh/US$ Polska Energetyka jądrowa Luty marzec 2006 Wykład 5/5

6 Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce PPP – Purchase Power Parity – Siła nabywcza W rozsądnym horyzoncie czasowym Energetyka jadrowa Luty – marzec 2006 Wykład 5/6

7 Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce Wniosek: Realny wzrost gospodarki kraju jest związany z przyrostem zapotrzebowania na energię elektryczną Wzrost produkcji energii elektrycznej jest uwarunkowany: ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska; dostępnością i ceną surowców energetycznych. Wykład 5/7

8 Energetyka jądrowa Luty - marzec 2006 r. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce ( Polityka energetyczna Polski do 2025 r) Wykład 5/8

9 Energetyka jądrowa Luty - marzec 2006 r. Jakie są uwarunkowania wzrostu produkcji energii elektrycznej? Ochrona środowiska; Dostępność i cena surowców energetycznych. Wykład 5/9

10 Energetyka jądrowa Luty = marzec 2006 r. Gęstość wykorzystania energii pierwotnej toe/km 2 Kraj lub regiontoe/km 2 Polska302 Europa - bez Rosji364 UE(25)461 Środkowy Wschód 92 Ameryka Płn.124 Ameryka Płdn. 32 Azja i Oceania – bez Rosji 58 Afryka 11 Rosja 43 Świat 72 Wykład 5/10

11 Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce ROZKŁAD SZKODLIWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W EUROPIE DYREKTYWA 2001/80/UE W SPRAWIE REDUKCJI EMISJI Z DUŻYCH ŹRÓDEŁ SPALANIA STOPNIOWE ZAOSTRZANIE NORM EMISJI SO 2 NO X I PYŁU W DWÓCH PROGACH CZASOWYCH - OD 2008 I 2016 R. OD 2008 R - SO 2 < 400 mg/Nm 3 NO X < 500 mg/Nm 3 PYŁ < 50 mg/Nm 3 OD 2016 R - NO X < 200 mg/Nm 3 Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/11

12 Konferencja Energetyka jądrowa dla Polski Kielce, 21 marca 2006 r. Traktat akcesyjny i Decyzja Komisji UE Limit ogółem/rok1 397 879239,1 SO 2 ktonNO x ktonCO 2 Mton(5-7) W tym energetyka 360240200 W 2002 r. energ. 700 250140 Ograniczenie emisji SO 2 i NO x – instalacje oczyszczania spalin; czyste spalanie; stosowanie czystych paliw. Ograniczenie emisji CO 2 - większa efektywność wykorzystania węgla; wykorzystanie gazu (redukcja o 50%); wykorzystanie OZE; sekwestracja CO 2 ?

13 Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce Nowe elektrownie Nowe inwestycje w elektroenergetyce Do 2025 roku ponad 30 GWe Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/13

14 Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce BUDOWANE W LATACH 2006 – 2025 ELEKTROWNIE BĘDĄ EKSPLOATOWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ 40 LAT. JAKA BĘDZIE DOSTĘPNOŚĆ I CENY SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH? Energetyka odnawialna: w 2004 roku – wodne: 3,46 TWh, wiatrowe: 0,14 TWh (63 MWe); biomasa leśna (potencjalnie) : 2 TWh; uprawy biomasy (potencjalnie): 2,5 TWh; Węgiel kamienny: zasoby operatywne z istniejących w Polsce kopalni wystarczą na 38 – 40 lat. Nowe kopalnie – na 100 lat przy znacznie wyższych kosztach wydobycia; Węgiel brunatny: zasoby operatywne z istniejących w Polsce kopalni wystarczą na ok. 30 lat. Nowe odkrywki na 100 lat ze zwiększającymi się kosztami wydobycia; Gaz (importowany): niepewność cen i uwarunkowania polityczne. Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/14

15 Uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce W TEJ SYTUACJI MUSI BYĆ BRANA POD UWAGĘ ENERGETYKA JĄDROWA, KTÓRA: Wytwarza tanią energię elektryczną; W porównaniu z innymi technologiami najmniej wpływa na środowisko i jest najmniej szkodliwa dla ludzi; Podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego systemu (dywersyfikacja kierunków dostaw paliwa jądrowego, możliwość gromadzenia paliwa na kilkuletni okres eksploatacji), Ale: Wymaga większych nakładów inwestycyjnych; Wymaga obsługi przez wysokowykwalifikowaną kadrę; Wymaga stabilności ekonomicznej i politycznej państwa, Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/15

16 Energetyka jądrowa na świecie ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z ENERGETYKI JĄDROWEJ Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/16

17 Energetyka jądrowa na świecie W 2004 ROKU NA ŚWIECIE: Eksploatowano 440 jądrowych bloków energetycznych o łącznej mocy 368 GW, które wyprodukowały 2 618,6 TWh (16%); W trakcie budowy 23 jądrowe bloki energetyczne, o łącznej mocy 17,43 GW; Zamówiono lub planuje się budowę 39 jądrowych bloków energetycznych o łącznej mocy 41,47 GW; Proponuje się budowę 73 jądrowych bloków energetycznych o łącznej mocy 58,14 GW Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/17

18 Energetyka jądrowa na świecie PORÓWNANIE OCENY KOSZTÓW WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W RÓŻNYCH KRAJACH W 2010 ROKU W US cent/kWh (2003r.), stopa dyskonta 5%, 40 lat eksploatacji Wykorzystanie 85% Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/18

19 Elektrownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym Polski UWARUNKOWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE Zapotrzebowanie na energię elektryczną; Akceptacja społeczna budowy elektrowni jądrowej Stabilność procesu inwestowania; Uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi; Stabilność polityczna, ekonomiczna i społeczna. Bezpieczna eksploatacja istniejących obiektów jądrowych w Polsce. Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/19

20 Elektrownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym Polski Reaktory nowej generacji (III generacja) KONSTRUKCJE REAKTORÓW NOWEJ GENERACJI Energetyka jądrowej Luty – Marzec 2006 r. Wykład 5/20

21 ZALETY I WADY REAKTORÓW LEKKOWODNYCH: BEZPIECZEŃSTWO; EKONOMIKA; BRAK EMISJI DO ATMOSFERY SZKODLIWYCH SUBSTANCJI; DUŻE MOCE JEDNOSTKOWE: 500 - 1500 MWe; NISKA TEMPERATURA CHŁODZIWA 320 O C; NISKIE WYKORZYSTANIE URANU < 1%; WYTWARZANIE DŁUGOŻYCIOWYCH ODPADÓW –WYPALONE PALIWO. Elektrownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym Polski Reaktory nowej generacji (III generacja) Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/21

22 Przyszłościowe rozwiązania energetyki jądrowej REAKTORY WYSOKOTEMPERATUROWE CHŁODZONE GAZEM (HELEM) HTGR Temperatura chłodziwa – 800 – 1000 o C; Pasywne bezpieczeństwo – ekonomicznie możliwe małe obiekty – 200 – 600 MWt; Wykorzystanie do zasilania procesów chemicznych: zgazowanie węgla, wytwarzanie wodoru; HTR (Chiny) – 10 MW – działający; HTTR (Japonia) – 30 MW – działający; PBMR S.A. (Rep. Poł. Afryki) 200/110 MW – w budowie; GT MHR (GA-Minatom-AREVA-Fuji) 600/293 MW – w stadium konstruowania. Energetyka jadrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/22

23 Przyszłościowe rozwiązania energetyki jądrowej WYKORZYSTANIE URANU W RÓŻNYCH REAKTORACH Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/23

24 Przyszłościowe rozwiązania energetyki jądrowej REAKTORY POWIELAJĄCE Reaktor powielający chłodzony helem – temperatura 850 o C, wytwarzanie wodoru i energii elektrycznej – w opracowaniu; Reaktor powielający chłodzony ciekłym ołowiem lub eutektyką Pb-Bi – temperatura 550 – 800 o C – wytwarzanie energii elektrycznej i wodoru – w oprac.; Reaktor powielający chłodzony ciekłym sodem – temperatura 550 o C – wytwarzanie energii elektrycznej – działający BN-600 (Rosja), MONJU (Japonia) Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/24

25 Ruda uranowa TRANSMUTACJA JĄDROWA Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/25

26 I TO JUŻ WSZYSTKO NA TEMAT ENERGETYKI JĄDROWEJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Energetyka jądrowa Luty – marzec 2006 r. Wykład 5/26


Pobierz ppt "Energetyka jądrowa Luty-marzec 2006 ENERGETYKA JĄDROWA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI Opcja energetyki jądrowej w Polsce (historia); Mity o stanie elektroenergetyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google