Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Zdrowie Polaków – tendencje w czasie Podsumowanie 2008 Badanie zrealizowane na 1000-osobowej grupie Polaków, w grudniu 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Zdrowie Polaków – tendencje w czasie Podsumowanie 2008 Badanie zrealizowane na 1000-osobowej grupie Polaków, w grudniu 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Zdrowie Polaków – tendencje w czasie Podsumowanie 2008 Badanie zrealizowane na 1000-osobowej grupie Polaków, w grudniu 2008 roku

3 Ocena stanu zdrowia średnia ocena dla lat 1996– bardzo zły bardzo dobry 59% Polaków określiło stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry od kilku lat widać wyraźny trend wzrostowy w kwestii oceny własnego stanu zdrowia Polaków wraz z wiekiem czujemy się coraz gorzej – spada średnia ocena własnego stanu zdrowia 3/4 Polaków oceniło stan swojego zdrowia na podobnym poziomie, co rok temu; 1/5 zadeklarowała natomiast pogorszenie stanu swojego zdrowia w stosunku do 2007 roku – najczęściej były to osoby najstarsze, po 60 roku życia, Stan swojego zdrowia ocenili w 2008: Najlepiej: mieszkańcy środkowo-wschodniego (średnia 4.3) oraz środkowo-zachodniego regionu Polski (4.0), studenci (4.5), osoby do 29 roku życia (4.3) oraz od 30 do 39 lat (4.1) i pracownicy biurowi (4.1) Najgorzej: mieszkańcy regionu północno-wschodniego (3.1) osoby z wykształceniem podstawowym (3.4), z dochodem do 1000 (3.1), emeryci (2.9), bezrobotni (3.3)

4 Odczuwanie dolegliwości 2008 rok N = 1025,

5 5 Odczuwana dolegliwości – charakterystyka (1/4) Bóle mięsni, stawów, łamanie w kościach -osoby z podstawowym wykształceniem -największy odsetek osób cierpiących powyżej 60r. ż. -cierpi 55%, o 9% mniej Polaków niż w roku 2007 Bóle kręgosłupa -najczęściej osoby powyżej 60 roku życia -w 2008 prawie 40% kobiet odczuwa je często lub bardzo często -tylko 44% Polaków nie odczuwa bólu kręgosłupa Poddenerwowanie, nadpobudliwość, złość -częściej kobiety -częściej osoby powyżej 40–49 lat -z wykształceniem zasadniczym -konsekwentny spadek liczby cierpiących od 2006 roku (w 2006 roku takich osób było 75%, w %, a obecnie 53%) Kłopoty z ciśnieniem -odczuwanie kłopotów z ciśnieniem jest ściśle związane z wiekiem – najczęściej uskarżają się na nie osoby powyżej 60 roku życia (bardzo częste odczuwanie tego typu dolegliwości deklaruje 20% z nich) -również dochód ma znaczenie dla wspomnianej dolegliwości – osoby o wyższych dochodach rzadziej uskarżają się na kłopoty z ciśnieniem -od 2006 roku widoczny jest delikatny, ale konsekwentny spadek liczby cierpiących na tę dolegliwość

6 6 Odczuwana dolegliwości – charakterystyka (2/4) Bóle głowy, migreny -zdecydowanie częściej kobiety -najczęściej rolnicy, emeryci i gospodynie domowe -od 2005 roku odsetek osób odczuwających tego typu dolegliwości pozostaje bez zmian Bezsenność, zaburzenia snu - zdecydowanie częściej kobiety - odczuwanie kłopotów ze snem jest ściśle związane z wiekiem – najczęściej uskarżają się na nie osoby powyżej 60 roku życia -dolegliwości odczuwane są częściej przez osoby z niższymi dochodami w rodzinie (poniżej 1500 PLN) -spadek liczby uskarżających się o 8% w stosunku do 2007 roku Nadwaga, otyłość - od 2006 roku zaobserwować można delikatny wzrost odsetka osób zadowolonych ze swojej wagi - niezadowolenie ze swojej wagi rośnie wraz z wiekiem (dla porównania: 90% osób do 29 r. ż. jest zadowolonych ze swojej wagi w porównaniu z 57% osób w wieku powyżej 60 lat) - osoby lepiej wykształcone nieco mniej zadowolone ze swojej wagi Ogólne osłabienie -zdecydowanie częściej kobiety -szczególnie osoby powyżej 60 roku życia -nieco częściej osoby gorzej wykształcone, z niższymi dochodami w rodzinie (poniżej 1500 PLN) -konsekwentny spadek cierpiących od 2004 roku (2004 – 63% cierpiących vs 2008 – 49%)

7 7 Odczuwana dolegliwości- charakterystyka (3/4) Palpitacje, kołatanie serca -w 2008 uskarża się średnio o 6% więcej Polaków niż w nieco częściej kobiety -zdecydowanie najczęściej osoby powyżej 60 roku życia -nieco częściej osoby gorzej wykształcone Przeziębienia, katar, kaszel -najczęściej występujące dolegliwości u Polaków (73% deklaruje ich odczuwanie) -częściej deklarowane przez kobiety -najbardziej demokratyczne dolegliwości – odczuwane są w podobnym stopniu przez różne grupy społeczne Podwyższony poziom cholesterolu -jedna z najrzadziej odczuwanych dolegliwości (uskarża się na nią mało osób (23% w roku bieżącym) - częściej mężczyźni - zdecydowanie najczęściej osoby powyżej 60 roku życia - najrzadziej osoby z wyższym wykształceniem Zapalenie gardła -uskarża się zdecydowana większość Polaków – aż 59% (odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie od 2005 roku) -częściej deklarowane przez kobiety -podobnie jak przeziębienia, katar i kaszel, zapalenie gardła to demokratyczne dolegliwość – odczuwana w podobnym stopniu przez różne grupy społeczne

8 8 Odczuwana dolegliwości- charakterystyka (4/4) Podwyższony poziom cukru we krwi -najrzadziej odczuwana przez Polaków dolegliwość – jedynie 16% z nas deklaruje jej odczuwanie -poziom jej odczuwania pozostaje na podobnym poziomie od pierwszego pomiaru (1996 roku) -odsetek deklarujących wzrasta z wiekiem -częściej osoby z niższymi dochodami w rodzinie (do 1500 PLN) Stany lękowe, niepokój -najwięcej w grupie emerytów / osób powyżej 60 r. ż. -wyraźnie częściej kobiety -odsetek deklaracji ich odczuwania maleje wraz z dochodem -od 2004 roku konsekwentnie spada liczba cierpiących Niestrawność, bóle żołądka -prawie co 2 osoba w Polsce uskarża się czasem na niestrawność żołądka -częściej kobiety -wyraźnie częściej u osób powyżej 40 r. ż. -od 1996 najniższa liczba osób cierpiących na tę dolegliwość bardzo często – tylko 2% Bóle zębów, dziąseł -najrzadziej osoby z najwyższymi dochodami w rodzinie (powyżej 4000PLN) -nieco częściej osoby z wyższym wykształceniem -najrzadziej osoby z regionu środkowo-wschodniego

9 Opinie na temat zdrowia i zażywania leków średnie dla 2008 roku w pełni się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zupełnie się nie zgadzam N = 1025,

10 Zachowanie w sytuacji odczuwania bólu, dolegliwości 2008 częściej: osoby po 50 r. ż. z wykształceniem podstawowym o dochodach do 4000 zł rolnicy i emeryci częściej: kobiety osoby młode – do 30 r. ż. z wykształceniem średnim o dochodach ( PLN) pracownicy biurowi częściej: osoby do 39 r. ż kobiety osoby bez wyższego wykształcenia studenci i pracownicy biurowi częściej: kobiety osoby o dochodach w rodzinie do 4000 PLN pracownicy biurowi i emeryci częściej: osoby do 39 r. ż. mężczyźni osoby z wykształceniem podstawowym lub średnim pracownicy biurowi N = 1025,

11 Zakup artykułów medycznych w 2008 N = 1025, Odsetek Polaków, którzy kupowali leki, środki opatrunkowe i higieniczne, sprzęt medyczny lub inne artykuły medyczne w ciągu ostatniego roku NIE TAK NIE WIEM Od 2006 roku konsekwentnie maleje liczba osób, kupujących artykuły medyczne. W 2006 roku takich osób było 67%, w 2007 roku 62%, a w roku bieżącym 52%. Zdecydowanie częściej zakup leków i środków medycznych deklarują kobiety, osoby w wieku 40–49 lat i 60 i więcej lat, gospodynie domowe, emeryci, rolnicy. Leki kupowane są w przeważającej większości przypadków w aptece. W sklepach osiedlowych leki częściej kupują kobiety, studenci. W super– / hipermarketach leki częściej kupują kobiety, osoby młodsze (do 39 r. ż.), osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, z najwyższymi dochodami (do 4000 PLN) i najwyższej klasy społecznej.

12 12


Pobierz ppt "1. Zdrowie Polaków – tendencje w czasie Podsumowanie 2008 Badanie zrealizowane na 1000-osobowej grupie Polaków, w grudniu 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google