Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców"— Zapis prezentacji:

1 Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Dr Joanna Hołub- Iwan, Prof. dr hab.. Józef Perenc

2 Cel badania Celem przeprowadzanych badań było pozyskanie informacji na temat opinii respondentów, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie – wizerunku i działań promocyjnych miasta.

3 Populacja generalna Badaniem wizerunku miasta objęto trzy grupy czyli:
mieszkańców, badaniami objęto mieszkańców miasta w wieku od 15–65 lat; badano tylko osoby zamieszkałe w Szczecinie powyżej pięciu lat, turystów, gdyż są to osoby, które reprezentują wizerunek miasta szczególnie na zewnątrz; Przebadanie tych grup pozwoli określić wizerunek naszego miasta w oczach mieszkańców województwa, Polski i zagranicy; badaniami objęto osoby powyżej 15 roku życia, inwestorów. Inwestorzy są specyficzną grupą, ich celem jest podejmowanie inicjatyw gospodarczych. Grupa ta zwraca głównie uwagę na sytuację gospodarczą miasta oraz czynniki warunkujące, czy ułatwiające inwestowanie w mieście. Badania przeprowadzono wśród firm, które powstały w Szczecinie w przeciągu ostatnich dwóch lat.

4 Próba badawcza mieszkańców
Metoda doboru kwotowego/ proporcjonalnego. Próba badawcza ma takie same cechy jak cała populacja. W ten sposób wyodrębniono miniaturkę całej populacji mieszkańców Szczecina. Dane uzyskane z próby badawczej dobranej tą metodą zapewniają quasireprezentatywność wyników dla całej populacji. Liczebność – 346 osób. Zgodnie z teorią badań społecznych, w tym marketingowych liczebność próby badawczej dla badań regionalnych wynosi od 300– 500 osób,

5 Metryczka

6 Metryczka

7 Metryczka

8 Metryczka

9 Metryczka

10 Ocena obecnego wizerunku

11 Zadowolenie z faktu bycia mieszkańcem Szczecina

12 Kto jest najbardziej niezadowolony?

13 Kto jest najbardziej niezadowolony?

14 Ocena wizerunku dawniej i dziś

15 Z czego mieszkańcy Szczecina są najbardziej zadowoleni

16 Z czego mieszkańcy Szczecina są najbardziej niezadowoleni

17 Czy Szczecin wyróżnia się na tle innych miast?

18 Czym wyróżnia się Szczecin (pozytywnie)?

19 Czym wyróżnia się Szczecin?

20 Co jest wizytówką Szczecina?

21 Co jest wizytówką Szczecina?

22 Cechy wizerunku Szczecina – profil semantyczny

23 Cechy wizerunku Szczecina

24 Cechy wizerunku Szczecina – porównanie mieszkańcy i turyści

25 Ocena działań promocyjnych

26 Ocena ważności działań promocyjnych

27 Ocena inicjatyw realizowanych w Szczecinie

28 Badania wizerunku miasta Szczecina wśród turystów

29 Próba badawcza turystów
Metoda sondażu w głównych punktach miasta i hotelach Liczebność – 151 osób,

30 Metryczka

31 Metryczka

32 Metryczka

33 Metryczka

34 Metryczka

35 Wrażenia turystów – czy miasto podoba się turystom

36 Czy miasto wyróżnia się na tle innych miast

37 Co jest wizytówką Szczecina

38 Co jest wizytówką Szczecina

39 Z czym kojarzy się Szczecin?

40 Co jest wizytówką Szczecina

41 Co najbardziej podoba się turystom w Szczecinie?

42 Co najbardziej nie podoba się turystom w Szczecinie?

43 Co wyróżnia Szczecin na tle innych miast w Polsce?

44 Co wyróżnia Szczecin na tle innych miast w Polsce?

45 Cechy wizerunku Szczecina – profil semantyczny

46 Cechy wizerunku Szczecina

47 Czy Szczecin cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców Polski?

48 Czy turyści słyszeli o jakimś ważnym wydarzeniu w Szczecinie?

49 Czy turyści słyszeli o jakimś ważnym wydarzeniu w Szczecinie?

50 Co należy zrobić, aby zachęcić turystów do odwiedzania miasta?

51 Badania wizerunku i opinii inwestorów na temat Szczecina

52 Metoda badań i próba badawcza
Metoda badań jakościowych – wywiad indywidualny pogłębiony. Technika badań fenomenologicznych Metoda doboru próby - dobór jednostek typowych Liczebność – 15 firm – 10 krajowych i 5 zagranicznych (były to badania jakościowe, a nie ilościowe, dlatego też próba jest niewielka, choć typowa dla takich badań).

53 Czy Szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej? Inwestorzy krajowi
Wśród inwestorów krajowych panuje mniej więcej równomierny podział opinii pomiędzy odpowiedzi potwierdzające i zaprzeczające, że Szczecin jest dobrym miastem do inwestowania. Dobrym ponieważ: dobra lokalizacja, miasto portowe, środek głównego węzła komunikacyjnego. Złym ponieważ: strach zainwestować w Szczecinie, w chwili obecnej Szczecin nie jest dobrym miastem do inwestycji, ale kiedyś tak, poza hipermarketami i bankami trudno wskazać znaczącą ilość przedsiębiorstw.

54 Czy Szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej? Inwestorzy zagraniczni
Większość inwestorów twierdziła, że Szczecin nie jest dobrym miejscem do inwestowania. W grupie inwestorów z kapitałem zagranicznym opinie na temat są dużo łagodniejsze. Bardzo podkreślano, że Szczecin posiada duże możliwości do tego, aby być miastem dobrym do inwestowania, ale tego nie wykorzystuje:   ►    Dobrym, ale nie wykorzystuje się potencjału gospodarczego miasta. Szczecin, ze względu na większe niż w innych miastach potencjalne możliwości rozwoju (głównie z Niemcami i Szwecją) ►    Szczecin – nie w pełni wykorzystane możliwości, miasto portowe-rozwój, tani personel, bo wysokie bezrobocie

55 Atuty Szczecina Inwestorzy krajowi
dobra lokalizacja, korzystne położenie geograficzne, bliskość granicy niemieckiej, miasto portowe.

56 Atuty Szczecina Inwestorzy zagraniczni
położenie: bliskość granicy, morza rozwinięty przemysł stoczniowy bardzo dobry punkt logistyczny bogaty sąsiad – Niemcy dobry rynek zbytu przy ogólnym chwiejnym rynku w Polce i za granicą dobra lokalizacja bliskość Berlina miasto portowe

57 Słabe strony Inwestorzy krajowi
Najczęściej wymieniane: mało przychylne władze lokalne, brak zachęty ze strony władz do inwestycji w mieście, brak promocji miasta, zły wizerunek, brak strategii, wizji rozwoju miasta, brak logicznego planu rozwoju miasta, chaotyczne działania władz miasta, upadek wielu firm w regionie, likwidacja zakładów pracy, mała zasobność kieszeni mieszkańców, niekorzystna działalność Urzędów Państwowych, zbyt dużo biurokracji, urzędnicy nie są chętni do udzielania pomocy lub odpowiedzi na pytania, mentalność ludzi niesprzyjająca rozwojowi.

58 Słabe strony Inwestorzy zagraniczni
mała zasobność portfeli mieszkańców brak działań ze strony władz lokalnych/ brak współpracy władz lokalnych za mało kapitału zagranicznego brak rozwiniętej infrastruktury migracja ludności- zbyt duża, co powoduje chaos tendencja do tworzenia się ze szczecina „miasta zaściankowego”

59 Wielu inwestorów podkreśla, że Szczecin mogłoby być dobrym miastem do inwestycji, gdyby tylko wykorzystać szanse i pokonać bariery.

60 Jaki jest wizerunek Szczecina na tle innych miast w Polsce
Jaki jest wizerunek Szczecina na tle innych miast w Polsce? Inwestorzy krajowi i zagraniczni Zdaniem inwestorów wizerunek Szczecina na tle innych miast w Polsce jest zły, niekorzystny, coraz gorszy. Szczecin jest daleko w tyle w porównaniu do Poznania i do Wrocławia. Podkreśla się, że wizerunek miasta lat temu był w czołówce (przemysł się rozwijał) Wypada najgorzej ze wszystkich miast Wypada źle –wizerunek miasta jest zły brak rozwoju, stagnacja, brak jakichkolwiek zmian

61 Co wpływa na zły wizerunek miasta? Inwestorzy krajowi
Na nienajlepszy wizerunek naszego miasta wpływa: Bardzo słaby rozwój gospodarczy, np.: stagnacja gospodarcza miasta, upadek wielu firm, wyniki firm działających na tym terenie, coraz większa gospodarcza „zaściankowość” Zbyt mała aktywność władz lokalnych, np. za dużo polityki, a za mało konkretnych, zbyt małe fundusze, brak działań władz miasta Słaba promocja miasta Zła opinia mieszkańców na temat miasta, np. opinie mieszkańców o samym mieście, mentalność mieszkańców utrudniająca rozwój miasta,

62 Co wpływa na zły wizerunek miasta? Inwestorzy zagraniczni
Do najważniejszych, bo najczęściej wymienianych odpowiedzi zaliczyć należy: zbyt mało działań instytucji wspierających MŚP mała pomoc ze strony władz miejskich upadek wielu firm funkcjonowanie władz miasta kontakt z władzami – ich działania na rzecz firm Rzadziej wymieniano takie odpowiedzi jak: zbyt mały wkład szkół wyższych brak funduszy na rozwój miasta problemy ze Stocznią Szczecińską brak inwestorów strategicznych brak współpracy pomiędzy firmami w mieście

63 Czy administracja lokalna sprzyja rozwojowi inwestycji
Czy administracja lokalna sprzyja rozwojowi inwestycji? Inwestorzy krajowi i zagraniczni Zdaniem inwestorów administracja lokalna nie sprzyja kształtowaniu dobrego wizerunkowi miasta. Działania administracji oceniane są jako: chaotyczne, niezintegrowane. Podkreśla się bierność administracji. Można przytoczyć tu takie wypowiedzi jak: ►    Kiedyś duże problemy z założeniem w Szczecinie spółek z kap. zagranicznym, więc inwestorzy przeszli do innych miast i tam już pozostali ►    Administracja lokalna nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, gdyż trudno uzyskać u niej pomoc lub potrzebne informacje

64 Co należy zrobić, aby poprawić wizerunek miasta Inwestorzy krajowi
Wprowadzić zmiany w urzędach, zmniejszyć biurokrację Stworzyć strategię rozwoju miasta Dofinansować infrastrukturę morską, wykorzystać możliwości jakie daje miasto portowe Ulepszyć infrastrukturę drogową, połączyć Szczecin z południem kraju Poprawić wizerunek zewnętrzny miasta, lepiej promować miasto Zachęcać inwestorów, stwarzać możliwości rozwoju MŚP, nie utrudniać inwestycji zagranicznym firmom, rozwijać i dofinansowywać instytucje pomagające firmom Zwiększyć środki z budżetu centralnego dla miasta Zwiększyć współpracę na linii firma- władze lokalne Zadbać o czystość miasta Pozyskać dofinansowanie z UE na rozwój miasta Zwiększyć ilość informacji o mieście i jego możliwościach Stworzyć „serce” –centrum miasta Stworzyć system pomocy władz lokalnych

65 Co należy zrobić, aby poprawić wizerunek miasta Inwestorzy zagraniczni
Zdaniem inwestorów, aby zachęcić do inwestowania należy przede wszystkim: polepszyć współpracę z władz z inwestorami i z mieszkańcami w celu poznania ich potrzeb wprowadzić obcy kapitał, rodzinny nie wystarczy oraz opracować lepszą politykę przyciągania kapitału z zagranicy stworzyć jednolitą strategię rozwoju miasta lepiej promować miasto i zmienić wizerunek miasta zmniejszyć uciążliwości wynikające z prowadzenia biznesu, w tym: biurokracja, sposób obsługi inwestorów i zrozumienia ich potrzeb

66 Gdzie najlepiej inwestować? Inwestorzy krajowi i zagraniczni
Za najlepsze miasta w Polsce do prowadzenia inwestycji uznaje się: Poznań, Wrocław, Warszawę, Trójmiasto. Wrocław – władze lokalne lepiej współpracują z inwestorami, firmy lepiej funkcjonują, rozwijają się, są przyszłościowe, najlepszy rynek Poznań - firmy lepiej funkcjonują, rozwijają się, są przyszłościowe, większość pieniędzy i inwestycji jest w Poznaniu, bo to miasto jest duże i pewne, wysoki poziom rozwoju, targi, władze dbają o inwestorów, lepsze zarobki mieszkańców Lepiej teraz zainwestować w Gdańsku-wschodnie wybrzeże, bardziej prężna gospodarka, dużo firm przenosi się tam ze względu na lepszą współpracę z władzami lokalnymi Warszawa, gdyż znana jest z rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości (sprzyjające władze, wiele firm), większe miasto niż Szczecin, więcej możliwości rozwinięcia działalności gospodarczej, więcej klientów z zasobniejszymi „portfelami”

67 Dziękujemy bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google