Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu."— Zapis prezentacji:

1 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Zwiększenie atrakcyjności nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Warszawa, 17-18.04.2015 M otivate and A ttract S tudents to S cience www.mass4education.eu G lobal L earning and O bservations to B enefit the E nvironment www.globe.gridw.pl Wykorzystanie innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w nauczaniu „ Cyfrowych uczniów”. Wykonała: mgr Magdalena Krefta Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim

2 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Uczeń w szkole.. Nie od dziś wiadomo, że głównym celem sprawnie działającego systemu oświaty jest zapewnienie każdemu dziecku prawa do kształcenia, w szczególności prawa do nauki i indywidualnego rozwoju. Zapewnienie wszystkim uczniom możliwie wysokiej jakości świadczeń edukacyjnych jest o tyle trudne, że uczniowie są zróżnicowani pod względem indywidualnych potrzeb, jak i możliwości.

3 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Zróżnicowanie uczniów… Szkoły posiadają uczniów o standardowych umiejętnościach, poza normą intelektualną, wybitnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji wszystkim uczniom jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie technologie informacyjno- komunikacyjne.

4 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Technologie informacyjno- komunikacyjne… Obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne są niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym, co stawia przed szkołami wyzwanie odnośnie zmian w zakresie dydaktyki pracy z uczniami, przy wykorzystaniu tych funkcjonalności, które pozwolą dzieciom wyszukiwać, przetwarzać i korzystać z dostępnych informacji. Konkretne zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych są niezwykle zróżnicowane i urozmaicone.

5 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej mówi… Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), w którym czytamy m.in. : „Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 4) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji”.[…] „Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.”

6 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: TIK w naszej szkole… Pierwszym krokiem w kierunku stosowania technologii TIK i narzędzi cyfrowych było wyposażenie wszystkich nauczycieli w osobiste laptopy. To one ułatwiły nauczycielom powiększanie warsztatu pracy o nowoczesne materiały, filmy, które uatrakcyjniały lekcję i jeszcze bardziej wzbudzały zainteresowanie przedmiotem.

7 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Krok drugi.. Nie można opierać nowoczesności na częściowych rozwiązaniach, dlatego kolejnym krokiem było zainstalowanie tablic interaktywnych we wszystkich pracowniach w szkole. To one obudziły zainteresowanie w wielu uczniach i zachęciły w jeszcze większego zaangażowania w lekcję. Istniejące na rynku eduROMy, które wykorzystujemy na lekcjach to najbogatsza i najobszerniejsza seria edukacyjnych programów komputerowych z różnych przedmiotów, która ułatwiła realizację treści na lekcjach w nowocześniejszy i ciekawszy sposób.

8 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: TIK i narzędzia cyfrowe w nauczaniu języków obcych.. Języki obce w dzisiejszych czasach są podstawą komunikacji ludności i nawiązywania współpracy. Dlatego też dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego udało się stworzyć trzy nowoczesne pracowanie językowe. Praca z interaktywnymi tablicami, słuchawkami, które umożliwiają prowadzenie lekcji na różnych poziomach, w sposób grupowy, a zarazem indywidualny spowodowały większe zainteresowanie nauką języków w naszej szkole, a także podniesienie poziomu kształcenia.

9 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS:

10 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Rozstrzygnięcie konkursu z wykorzystaniem TIK..  W naszej szkole został ogłoszony konkurs, który w dość interesujący sposób wdrażał technologię TIK. Konkurs nosił tytuł „Mój wymarzony Spitsbergen” i został ogłoszony przez nauczycielkę geografii mgr Magdalenę Krefta. Konkurs posiadał trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mięli do wykonania makietę lub mapę Spitsbergenu. W drugim etapie uczestnicy mięli za zadanie zebranie informacji na temat położenia Spitsbergenu i opisanie Polskiej Stacji Badawczej w Hornsundzie na Spitsbergenie. Trzeci etap polegał na wymyśleniu pytania do polarników.  Miesiąc później odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, podczas, którego laureaci konkursu połączyli się za pomocą Skype z Panią Katarzyną Jankowską mikrobiologiem polarniczką przebywającą na stacji. Podczas połączenia uczniowie mogli poznać stację od środka i zadać pytania na żywo, które sami ułożyli. Całe spotkanie zakończyło się zaproszeniem Pani Katarzyny Jankowskiej do szkoły w przyszłym roku szkolnym.

11 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS:

12 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: TIK nie tylko w klasach… Żeby nie zamykać nowoczesnych narzędzi w salach postanowiliśmy stworzyć na korytarzu bazę multimedialną. Dzięki automatycznemu ekranowi, rzutnikowi i głośnikom mamy zaplecze do organizowania dla uczniów spotkań z naukowcami, artystami, prawnikami czy lekarzami, którzy poprzez nowoczesny przekaz docierają do umysłów młodych ludzi uświadamiając ich w codziennym życiu.

13 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: TIK dla rodziców… Aby nie ograniczać się tylko w kręgu uczniów, również rodzicom umożliwiliśmy nowoczesny sposób kontaktowania się ze szkołą. Rozpowszechniony wśród coraz większej rzeszy szkół dziennik internetowy, ułatwił kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcami. Automatyczny przekaz informacji o nieobecnościach i ocenach podniósł świadomość rodziców o postępach dziecka. Dodatkowo organizowane po każdym egzaminie próbnym prezentacji opracowywane i wyjaśniane przez nauczycieli wpłynęły na zaangażowanie rodziców w proces kształcenia.

14 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: Jesteśmy świadomi, wychodzimy naprzeciw.. Nowoczesność w naszej szkole jest wykorzystywana w szerokim zakresie. Jako pedagodzy jesteśmy świadomi, iż coraz to młodsze pokolenia uczniów będą wymagały od nas nauczycieli i dyrektorów placówek nowoczesnego i ciekawszego przekazywania wiedzy. Będąc tego świadomym wkładamy wiele pracy, aby każdy nauczyciel w coraz nowocześniejszy sposób docierał do młodych umysłów.

15 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu MASS: FILM O NASZEJ SZKOLE


Pobierz ppt "With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Centrum UNEP/GRID-Warszawa Krajowy Koordynator Programu GLOBE Partner Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google