Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Będę potrafił/a: 1) odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Będę potrafił/a: 1) odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka."— Zapis prezentacji:

1 Będę potrafił/a: 1) odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal); 2) opisywać i charakteryzować skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiować elektrony walencyjne; 3) ustalać liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa; 4) wyjaśniać związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych; H HH1HH1 Ca 20 Pt 78 Ag 47 Au 79 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 Cl 17 Ne 10 Si 14

2 Potrafił/a będę odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal); 1 2 34567 1314151617 89101112 18 1 2 3 4 5 6 7 Poziome wiersze nazywamy okresami Pionowe kolumny nazywamy grupami Wyróżniamy 7 okresów i 18 grup.

3 1 2 34567 1314151617 89101112 18 1 2 3 4 5 6 7 LitowceBerylowce SkandowceTytanowceWanadowceChromowceManganowce Żelazowce KobaltowceNiklowceMiedziowceCynkowce BorowceWęglowceAzotowceTlenowceFluorowce Helowce – gazy szlachetne Potrafił/a będę odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal);

4 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu. Liczba atomowa (Liczba porządkowa) liczba protonów w jądrze atomowym oraz liczba elektronów w atomie Liczba masowa liczba protonów i liczba neutronów w jądrze atomowym Symbol pierwiastka chemicznego 19 K 40 1 4 KLMN 2 8 81 Nr Okresu określa liczbę powłok elektronowych („mieszkań dla elektronów”) Nr Grupy określa liczbę elektronów walencyjnych (elektrony na ostatniej powłoce) Powłoki elektronowe Powłoka walencyjna Symbole powłok

5 Potrafił/a będę wyjaśniać związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych. H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18

6 Potrafił/a będę wyjaśniać związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 W OKRESIE Wraz ze wzrostem liczby atomowej rośnie niemetaliczność pierwiastków oraz liczba elektronów walencyjnych. Stała jest liczba powłok elektronowych

7 Potrafił/a będę wyjaśniać związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 W GRUPIE Wraz ze wzrostem liczby atomowej rośnie metaliczność pierwiastków oraz liczba powłok elektronowych. Stała jest liczba elektronów walencyjnych.

8 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu. H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 2 4 KLMN Liczba atomowa (Liczba porządkowa) liczba protonów w jądrze atomowym 2 8 82 Elektrony walencyjne Elektrony ostatniej powłoki

9 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu. H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 1 3 KLM 2 8 1

10 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu. H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 17 3 KLM 2 8 7

11 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu. H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 16 2 KL 2 6

12 Potrafił/a będę opisywać i charakteryzować skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiować elektrony walencyjne H HH1HH1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 Sc 21 Y 39 La 57 Ac 89 Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 Cr 24 Mo 42 W 74 Sg 106 Mn 25 Tc 43 Re 75 Bh 107 Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs 108 Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt 109 Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds 110 Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg 111 Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn 112 Ga 31 In 49 Tl 81 113 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl 114 As 33 Sb 51 Bi 83 115 Se 34 Te 52 Po 84 Lv 116 Br 35 I 53 At 85 117 Kr 36 Xe 54 Rn 86 118 B BB5BB5 Al 13 C CC6CC6 Si 14 N NN7NN7 P 15 O OO8OO8 S 16 F FF9FF9 Cl 17 He 2 Ne 10 Ar 18 1 2 3456789101112 1314151617 18 Numer grupy pośrednio określa ilość elektronów walencyjnych 1 2 345 6 7 8 Powyżej 10 grupy aby określić liczbę elektronów walencyjnych należy od numeru grupy odjąć 10


Pobierz ppt "Będę potrafił/a: 1) odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google