Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +"— Zapis prezentacji:

1

2 model atomu Arystotelesa

3 model atomu Thomsona

4 model atomu Bohra

5 kwantowy model atomu przestrzeń, w której z określonym prawdopodobieństwem możemy spotkać elektron

6 Symbol jądra atomowego oznaczamy podobnie jak symbol pierwiastka. A – liczba masowa Z – liczba atomowa (porządkowa) liczba protonów liczba neutronów OZNACZENIA

7 Atomy tego samego pierwiastka występują w kilku odmianach zwanych izotopami. Wszystkie izotopy tego samego pierwiastka mają identyczną liczbę ( p ) protonów w jądrze, ale różnią się liczbą ( n ) neutronów. IZOTOPY

8 Izotopy wodoru: IZOTOPY - PRZYKŁADY Izotopy węgla: - wodór - deuter - tryt - węgiel C-12 - węgiel C-14

9 Podaj liczbę protonów i neutronów wchodzących w skład jądra atomowego następujących pierwiastków: Cl, Zn, Po.

10 ROZMIAR JĄDRA ATOMOWEGO rozmiar atomu rozmiar jądra

11 ROZMIAR JĄDRA ATOMOWEGO rozmiar jądra atomowego, przy założeniu, że jest kulą, wynosi: gdzie promień wodoru liczba masowa

12 MASA I ENERGIA Masę jądra atomowego wyraża się w atomowych jednostkach masy

13 MASA I ENERGIA Masę jądra podaję się w jednostkach energii (zgodnie ze wzorem Einsteina) Można wyrazić masę w elektronowoltach

14 Masa jądra uranu 235 U wynosi 235,04392u. Jaką wartość ma masa jądra wyrażona w kilogramach, dżulach i elektronowoltach.

15

16 PRZEMIANA Cząstka – dwa protony i dwa neutrony, posiada ładunek +2e. Przykład rozpadu Ogólna postać przemiany (rozpadu)

17 PRZEMIANA Cząstka – elektron. Przykład rozpadu (rozpadowi towarzyszy emisja antyneutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

18 PRZEMIANA Cząstka – pozyton, antycząstka elektronu. Przykład rozpadu (rozpadowi towarzyszy emisja neutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

19 PROMIENIOWANIE Promieniowanie to fala elektromagnetyczna lub inaczej strumień wysokoenergetycznych kwantów.

20 STAŁA ROZPADU W próbce zawierającej N atomów niestabilnego izotopu promieniotwórczego stwierdzono, że liczba rozpadów Δ N następujących w jednostce czasu zależy tylko od liczby atomów i jest do niej proporcjonalna. Współczynnik nazywamy stałą rozpadu. lub

21 PRAWO ROZPADU Po wprowadzeniu czasu połowicznego rozpadu T 1/2, czasu po upływie którego w próbce pozostaje połowa liczby atomów izotopu gdzie

22 Izotop Rodzaj rozpadu Czas połowicznego zaniku 212 Po – polonalfa3*10 -7 s 302 P – fosforbeta +130,6s 210 Po – polonalfa138dni 234 U – uranalfa248lat 14 C– węgielbeta -5730

23 Jaki izotop powstaje z jądra uranu 239 U w wyniku dwóch przemian alfa i dwóch przemian beta(-). Oblicz, jaka część pierwotnej masy (100g) izotopu fosforu 30 P pozostanie po czasie 34,75min.

24

25 Reakcja, w której uzyskano proton Uzyskanie neutronu

26 Uzyskanie pozytonu gdzie jądro fosforu jest przykładem jądra krótkożyciowego.

27


Pobierz ppt "model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google