Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redox 2 Redox 2 Składanie reakcji redox z półreakcji - zadanie 1 Z półreakcji proszę zestawić reakcję redox pomiędzy jonami SCN - a utleniaczem: SCN -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redox 2 Redox 2 Składanie reakcji redox z półreakcji - zadanie 1 Z półreakcji proszę zestawić reakcję redox pomiędzy jonami SCN - a utleniaczem: SCN -"— Zapis prezentacji:

1

2 Redox 2 Redox 2 Składanie reakcji redox z półreakcji - zadanie 1 Z półreakcji proszę zestawić reakcję redox pomiędzy jonami SCN - a utleniaczem: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e VO 2+ + 2H 2 0 = VO 3 - + 4H + + e Składanie reakcji redox z półreakcji - zadanie 1 Z półreakcji proszę zestawić reakcję redox pomiędzy jonami SCN - a utleniaczem: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e VO 2+ + 2H 2 0 = VO 3 - + 4H + + e

3 Redox 3 Redox 3 Rozwiązanie zadania 1 1. Sprowadzamy obydwa równania do takiego zapisu, w którym będzie w nich po tyle samo elektronów: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e VO 2+ + 2H 2 0 = VO 3 - + 4H + + e (mnożymy współczynniki przez 6) SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 6VO 2+ + 12H 2 0 = 6VO 3 - + 24H + + 6e 2. Drugie równanie podpisujemy pod pierwszym tak, aby utleniacz (VO 3 - ) znalazł się po tej samej stronie co jony SCN - w pierwszym równaniu: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 3. Sumujemy równania stronami: SCN - + 4H 2 O + 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 + SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 4. Redukujemy takie same składniki: SCN - + 4H 2 O + 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 + SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e SCN - + 6VO 3 - + 16H + = 6VO 2+ + 8H 2 0 + SO 4 2- + CN - Końcowa reakcja: SCN - + 6VO 3 - + 16H + = 6VO 2+ + 8H 2 0 + SO 4 2- + CN - Rozwiązanie zadania 1 1. Sprowadzamy obydwa równania do takiego zapisu, w którym będzie w nich po tyle samo elektronów: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e VO 2+ + 2H 2 0 = VO 3 - + 4H + + e (mnożymy współczynniki przez 6) SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 6VO 2+ + 12H 2 0 = 6VO 3 - + 24H + + 6e 2. Drugie równanie podpisujemy pod pierwszym tak, aby utleniacz (VO 3 - ) znalazł się po tej samej stronie co jony SCN - w pierwszym równaniu: SCN - + 4H 2 O = SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 3. Sumujemy równania stronami: SCN - + 4H 2 O + 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 + SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e 4. Redukujemy takie same składniki: SCN - + 4H 2 O + 6VO 3 - + 24H + + 6e = 6VO 2+ + 12H 2 0 + SO 4 2- + CN - + 8H + + 6e SCN - + 6VO 3 - + 16H + = 6VO 2+ + 8H 2 0 + SO 4 2- + CN - Końcowa reakcja: SCN - + 6VO 3 - + 16H + = 6VO 2+ + 8H 2 0 + SO 4 2- + CN -

4 Redox 4 Redox 4 Analiza możliwości przebiegu reakcji redox - zadanie 2 W kwaśnym przedziale pH linia redox wodoru ma postać: H 2 = 2H + + 2e (E = -0,059pH) zaś niżej wymienione reakcje są opisane liniami równoległymi do osi pH: Bi = Bi 3+ + 3e (E = +0,21 V) Mg = Mg 2+ + 2e (E = -2,36 V) Zn = Zn 2+ + 2e (E = -0,76 V) Określić możliwość reakcji: 1. Magnezu metalicznego (Mg) z jonami bizmutu (Bi 3+ ) 2. Magnezu metalicznego (Mg) z jonami cynku (Zn 2+ ) 3. Bizmutu metalicznego (Bi) z jonami cynku (Zn 2+ ) Analiza możliwości przebiegu reakcji redox - zadanie 2 W kwaśnym przedziale pH linia redox wodoru ma postać: H 2 = 2H + + 2e (E = -0,059pH) zaś niżej wymienione reakcje są opisane liniami równoległymi do osi pH: Bi = Bi 3+ + 3e (E = +0,21 V) Mg = Mg 2+ + 2e (E = -2,36 V) Zn = Zn 2+ + 2e (E = -0,76 V) Określić możliwość reakcji: 1. Magnezu metalicznego (Mg) z jonami bizmutu (Bi 3+ ) 2. Magnezu metalicznego (Mg) z jonami cynku (Zn 2+ ) 3. Bizmutu metalicznego (Bi) z jonami cynku (Zn 2+ )

5 Redox 5 Redox 5 Rozwiązanie zadania 2 – uwagi ogólne Należy pamiętać o tym, że rozpatrując możliwość przebiegu dowolnej reakcji w środowisku kwaśnym, zawsze trzeba też brać pod uwagę możliwość przebiegu reakcji z jonami wodorowymi (nawet gdy wprost nie sugeruje tego treść zadania!!!). Jeżeli linia wodoru znajduje się pomiędzy tymi dwoma liniami redox, na których rozpatrujemy możliwość przebiegu reakcji, to znaczy, że jony wodorowe w rozpatrywanym układzie nie odgrywają roli potencjalnego reagenta (utleniacza). Rozwiązanie zadania 2 – uwagi ogólne Należy pamiętać o tym, że rozpatrując możliwość przebiegu dowolnej reakcji w środowisku kwaśnym, zawsze trzeba też brać pod uwagę możliwość przebiegu reakcji z jonami wodorowymi (nawet gdy wprost nie sugeruje tego treść zadania!!!). Jeżeli linia wodoru znajduje się pomiędzy tymi dwoma liniami redox, na których rozpatrujemy możliwość przebiegu reakcji, to znaczy, że jony wodorowe w rozpatrywanym układzie nie odgrywają roli potencjalnego reagenta (utleniacza).

6 Redox 6 Redox 6 Rozwiązanie zadania 2 – część 1 Jedyną możliwą reakcją w takim układzie jest utlenianie magnezu metalicznego jonami bizmutu, czyli zachodzi reakcja 3 Mg + 2 Bi 3+ = 3 Mg 2+ + 2 Bi Jedyną możliwą reakcją w takim układzie jest utlenianie magnezu metalicznego jonami bizmutu, czyli zachodzi reakcja 3 Mg + 2 Bi 3+ = 3 Mg 2+ + 2 Bi Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Bi 3+ Bi Bi 3+ Bi linia bizmutu (+0,21 V) 2H + H 2 2H + H 2 linia wodoru (około 0 V) Mg 2+ Mg Mg 2+ Mg linia magnezu (-2,36 V)

7 Zn 2+ Zn Zn 2+ Zn linia cynku (-0,76 V) 2H + H 2 2H + H 2 linia wodoru (około 0 V) Redox 7 Redox 7 Rozwiązanie zadania 2 – część 2 Teoretycznie w takim układzie możliwa jest reakcja jonów cynku z magnezem metalicznym Zn 2+ + Mg = Zn + Mg 2+ ale w praktyce magnez metaliczny będzie utleniany jonami wodorowymi H +, które są silniejszym utleniaczem niż jony cynku, czyli zajdzie reakcja Mg + 2 H + = Mg 2+ + H 2 Teoretycznie w takim układzie możliwa jest reakcja jonów cynku z magnezem metalicznym Zn 2+ + Mg = Zn + Mg 2+ ale w praktyce magnez metaliczny będzie utleniany jonami wodorowymi H +, które są silniejszym utleniaczem niż jony cynku, czyli zajdzie reakcja Mg + 2 H + = Mg 2+ + H 2 Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Mg 2+ Mg Mg 2+ Mg linia magnezu (-2,36 V)

8 Redox 8 Redox 8 Rozwiązanie zadania 2 – część 3 Jedyną możliwą reakcją w tym układzie jest utlenianie cynku metalicznego jonami bizmutu, czyli nie zachodzi reakcja Zn 2+ + Bi = Jedyną możliwą reakcją w tym układzie jest utlenianie cynku metalicznego jonami bizmutu, czyli nie zachodzi reakcja Zn 2+ + Bi = Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Uwaga! Owalną linią ciągłą zaznaczono reakcję z treści zadania, zaś owalną linią przerywaną – reakcję jaka jest możliwa w danym układzie do zrealizowania Bi 3+ Bi Bi 3+ Bi linia bizmutu (+0,21 V) 2H + H 2 2H + H 2 linia wodoru (około 0 V) Zn 2+ Zn Zn 2+ Zn linia magnezu (-0,76 V)

9 Redox 9 Redox 9 Rysowanie wykresów Pourbaix – zadanie 3 Naszkicuj wykres E = f(pH) (wykres Pourbaix) według równań: 1) 2H + + 2e = H 2 (E = -0,059pH [V]) 2) O 2 + 4H + + 4e = 2H 2 O (E = +1,22 – 0,059pH [V]) oraz 3) La = La 3+ + 3e (E = -2,522 [V]) 4) 2La + 3H 2 O = La 2 O 3 + 6H + + 6e (E = -1,856 – 0,059pH [V]) Rysowanie wykresów Pourbaix – zadanie 3 Naszkicuj wykres E = f(pH) (wykres Pourbaix) według równań: 1) 2H + + 2e = H 2 (E = -0,059pH [V]) 2) O 2 + 4H + + 4e = 2H 2 O (E = +1,22 – 0,059pH [V]) oraz 3) La = La 3+ + 3e (E = -2,522 [V]) 4) 2La + 3H 2 O = La 2 O 3 + 6H + + 6e (E = -1,856 – 0,059pH [V])

10 Redox 10 Redox 10 Rozwiązanie zadania 3 – część 1 Rysujemy linię wodoru, wstawiając do wzoru na potencjał E = -0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=0, E(pH=14)=-0,83 V Rysujemy linię wodoru, wstawiając do wzoru na potencjał E = -0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=0, E(pH=14)=-0,83 V

11 Redox 11 Redox 11 Rozwiązanie zadania 3 – część 2 Rysujemy linię tlenu, wstawiając do wzoru na potencjał E =+1,22 - 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+1,22 V, E(pH=14)=+0,39 V Rysujemy linię tlenu, wstawiając do wzoru na potencjał E =+1,22 - 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+1,22 V, E(pH=14)=+0,39 V

12 Redox 12 Redox 12 Rozwiązanie zadania 3 – część 3 Rysujemy pionowe linie przerywane pomiędzy linią wodoru i linią tlenu – w ten sposób powstaje obszar trwałości wody. Rysujemy pionowe linie przerywane pomiędzy linią wodoru i linią tlenu – w ten sposób powstaje obszar trwałości wody.

13 Redox 13 Redox 13 Rozwiązanie zadania 3 – część 4 Rysujemy linię lantanu pomiędzy wartościami pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=-2,52 V, E(pH=14)=-2,52 V Rysujemy linię lantanu pomiędzy wartościami pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=-2,52 V, E(pH=14)=-2,52 V

14 Redox 14 Redox 14 Rozwiązanie zadania 3 – część 5 Rysujemy linię lantan/tlenek lantanu, wstawiając do wzoru na potencjał E =-1,856 - 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=-1,856 V, E(pH=14)=-2,682 V Rysujemy linię lantan/tlenek lantanu, wstawiając do wzoru na potencjał E =-1,856 - 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=-1,856 V, E(pH=14)=-2,682 V

15 Od punktu przecięcia linii lantanu w górę rysujemy pionową linię oddzielającą obszar dobrze rozpuszczalnych w wodzie związków lantanu (La 3+ ) od obszaru osadu tlenku lantanu (La 2 O 3 ). Od punktu przecięcia linii lantanu w górę rysujemy pionową linię oddzielającą obszar dobrze rozpuszczalnych w wodzie związków lantanu (La 3+ ) od obszaru osadu tlenku lantanu (La 2 O 3 ). Redox 15 Redox 15 Rozwiązanie zadania 3 – część 6

16 Redox 16 Redox 16 Rozwiązanie zadania 3 – część 7 Idąc od dołu wykresu (od stanu podstawowego lantanu na zerowym stopniu utlenienia, do form na dodatnim stopniu utlenienia) zostawiamy te odcinki dwóch linii lantanu, które pojawiają się jako pierwsze (te odcinki, które idą nad nimi – na wykresie na czarno - nie mają sensu fizykochemicznego). Ostatecznie likwidujemy te odcinki linii lantanu, które nie mają sensu fizykochemicznego. Idąc od dołu wykresu (od stanu podstawowego lantanu na zerowym stopniu utlenienia, do form na dodatnim stopniu utlenienia) zostawiamy te odcinki dwóch linii lantanu, które pojawiają się jako pierwsze (te odcinki, które idą nad nimi – na wykresie na czarno - nie mają sensu fizykochemicznego). Ostatecznie likwidujemy te odcinki linii lantanu, które nie mają sensu fizykochemicznego.

17 Redox 17 Redox 17 Rozwiązanie zadania 3 – część 8 Końcowy wykres Pourbaix dla lantanu, na który nanosimy symboliczne oznaczenia poszczególnych form pierwiastka: La – obszar metalu w stanie podstawowym La 3+ – obszar rozpuszczalnych w wodzie związków lantanu La 2 O 3 – obszar osadu tlenku lantanu nierozpuszczalnego w wodzie. Końcowy wykres Pourbaix dla lantanu, na który nanosimy symboliczne oznaczenia poszczególnych form pierwiastka: La – obszar metalu w stanie podstawowym La 3+ – obszar rozpuszczalnych w wodzie związków lantanu La 2 O 3 – obszar osadu tlenku lantanu nierozpuszczalnego w wodzie.

18 Redox 18 Redox 18 Rysowanie wykresów Pourbaix – zadanie 4 Naszkicuj wykres E = f(pH) (wykres Pourbaix) według równań: 1) 2H + + 2e = H 2 (E = -0,059pH [V]) 2) O 2 + 4H + + 4e = 2H 2 O (E = +1,22 – 0,059pH [V]) oraz 3) N 2 + 8H+ + 6e = 2NH 4 + (E = +0,253 – 4/30,059pH [V]) 4) N 2 + 6H+ + 6e = 2NH 3 (E = +0,066 – 0,059H [V]) 5) 2NO 3 - + 12H + + 10e = N 2 + 6H 2 O (E = +1,246 – 0,059pH [V]) Rysowanie wykresów Pourbaix – zadanie 4 Naszkicuj wykres E = f(pH) (wykres Pourbaix) według równań: 1) 2H + + 2e = H 2 (E = -0,059pH [V]) 2) O 2 + 4H + + 4e = 2H 2 O (E = +1,22 – 0,059pH [V]) oraz 3) N 2 + 8H+ + 6e = 2NH 4 + (E = +0,253 – 4/30,059pH [V]) 4) N 2 + 6H+ + 6e = 2NH 3 (E = +0,066 – 0,059H [V]) 5) 2NO 3 - + 12H + + 10e = N 2 + 6H 2 O (E = +1,246 – 0,059pH [V])

19 Redox 19 Redox 19 Rozwiązanie zadania 4 – część 1 Wszystkie etapy do momentu uzyskania wykresu z naniesionym obszarem trwałości wody, wykonuje się analogicznie jak w rozwiązaniu zadania 3. Wszystkie etapy do momentu uzyskania wykresu z naniesionym obszarem trwałości wody, wykonuje się analogicznie jak w rozwiązaniu zadania 3.

20 Redox 20 Redox 20 Rozwiązanie zadania 4 – część 2 Rysujemy linię kationu amonowego, wstawiając do wzoru na potencjał E = +0,253 – 4/30,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+0,253 V, E(pH=14)=-0,848 V Rysujemy linię kationu amonowego, wstawiając do wzoru na potencjał E = +0,253 – 4/30,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+0,253 V, E(pH=14)=-0,848 V

21 Redox 21 Redox 21 Rozwiązanie zadania 4 – część 3 Rysujemy linię amoniaku, wstawiając do wzoru na potencjał E = +0,066 – 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+0,066 V, E(pH=14)=-0,76 V Rysujemy linię amoniaku, wstawiając do wzoru na potencjał E = +0,066 – 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+0,066 V, E(pH=14)=-0,76 V

22 Redox 22 Redox 22 Rozwiązanie zadania 4 – część 4 Od punktu przecięcia linii amoniaku z linią kationu amonowego, w dół rysujemy pionową linię oddzielającą obszar wodnych roztworów soli amonowych (NH 4 + ) od obszaru wodnych roztworów amoniaku (NH 3 ). Od punktu przecięcia linii amoniaku z linią kationu amonowego, w dół rysujemy pionową linię oddzielającą obszar wodnych roztworów soli amonowych (NH 4 + ) od obszaru wodnych roztworów amoniaku (NH 3 ).

23 Redox 23 Redox 23 Rozwiązanie zadania 4 – część 5 Idąc od góry wykresu (od stanu podstawowego azotu na zerowym stopniu utlenienia, do form na ujemnym stopniu utlenienia) zostawiamy te odcinki linii amoniaku i linii kationu amonowego, które pojawiają się jako pierwsze (te odcinki, które idą pod nimi – na wykresie na czarno - nie mają żadnego sensu fizykochemicznego). Te odcinki linii amoniaku i kationu amonowego, które nie mają sensu fizykochemicznego, likwidujemy. Idąc od góry wykresu (od stanu podstawowego azotu na zerowym stopniu utlenienia, do form na ujemnym stopniu utlenienia) zostawiamy te odcinki linii amoniaku i linii kationu amonowego, które pojawiają się jako pierwsze (te odcinki, które idą pod nimi – na wykresie na czarno - nie mają żadnego sensu fizykochemicznego). Te odcinki linii amoniaku i kationu amonowego, które nie mają sensu fizykochemicznego, likwidujemy.

24 Redox 24 Redox 24 Rozwiązanie zadania 4 – część 6 Rysujemy linię azotanów, wstawiając do wzoru na potencjał E = +1,246 – 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+1,246 V, E(pH=14)=+0,42 V Rysujemy linię azotanów, wstawiając do wzoru na potencjał E = +1,246 – 0,059pH wartości pH=0 i pH=14. Otrzymane wartości potencjału: E(pH=0)=+1,246 V, E(pH=14)=+0,42 V

25 Redox 25 Redox 25 Rozwiązanie zadania 4 – część 7 Końcowy wykres Pourbaix dla azotu, na który nanosimy symboliczne oznaczenia poszczególnych form pierwiastka: NH 4 + – obszar roztworów wodnych soli amonowych NH 3 – obszar roztworów wodnych amoniaku N 2 – obszar zaabsorbowanego w wodzie azotu gazowego NO 3 - – obszar wodnych roztworów azotanów Końcowy wykres Pourbaix dla azotu, na który nanosimy symboliczne oznaczenia poszczególnych form pierwiastka: NH 4 + – obszar roztworów wodnych soli amonowych NH 3 – obszar roztworów wodnych amoniaku N 2 – obszar zaabsorbowanego w wodzie azotu gazowego NO 3 - – obszar wodnych roztworów azotanów

26 Redox 26 Redox 26 Przegląd wykresów Pourbaix Szereg napięciowy charakteryzuje właściwości redox poszczególnych pierwiastków w środowisku silnie kwaśnym. Poszerzeniem tej charakterystyki na wszystkie roztwory wodne są wykresy korozyjne (wykresy Pourbaix). Wszystkie litowce mają tego samego typu wykres co załączony dla potasu (charakterystyczny dla metali tworzących związki dobrze rozpuszczalne w wodzie w całym zakresie pH. Przegląd wykresów Pourbaix Szereg napięciowy charakteryzuje właściwości redox poszczególnych pierwiastków w środowisku silnie kwaśnym. Poszerzeniem tej charakterystyki na wszystkie roztwory wodne są wykresy korozyjne (wykresy Pourbaix). Wszystkie litowce mają tego samego typu wykres co załączony dla potasu (charakterystyczny dla metali tworzących związki dobrze rozpuszczalne w wodzie w całym zakresie pH.

27 Redox 27 Redox 27 Przegląd wykresów Pourbaix Wykres Pourbaix dla potasu

28 Redox 28 Redox 28 Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla berylowców: podobne do wykresów litowców (Ca, Sr, Ba) dla metali tworzących nierozpuszczalne wodorotlenki (Mg) dla metali amfoterycznych (Be). Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla berylowców: podobne do wykresów litowców (Ca, Sr, Ba) dla metali tworzących nierozpuszczalne wodorotlenki (Mg) dla metali amfoterycznych (Be).

29 Redox 29 Redox 29 Przegląd wykresów Pourbaix

30 Redox 30 Redox 30 Przegląd wykresów Pourbaix

31 Redox 31 Redox 31 Przegląd wykresów Pourbaix

32 Redox 32 Redox 32 Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla borowców: charakterystyczne dla niemetali (B) dla metali amfoterycznych dających jeden szereg soli (Al, Ga) dla metali amfoterycznych dających dwa szeregi soli (In, Tl). Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla borowców: charakterystyczne dla niemetali (B) dla metali amfoterycznych dających jeden szereg soli (Al, Ga) dla metali amfoterycznych dających dwa szeregi soli (In, Tl).

33 Redox 33 Redox 33 Przegląd wykresów Pourbaix

34 Redox 34 Redox 34 Przegląd wykresów Pourbaix

35 Redox 35 Redox 35 Przegląd wykresów Pourbaix

36 Redox 36 Redox 36 Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla węglowców: dla niemetali (C, Si) dla półmetali (Ge) dla metali amfoterycznych dających dwa szeregi soli (Sn, Pb). Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla węglowców: dla niemetali (C, Si) dla półmetali (Ge) dla metali amfoterycznych dających dwa szeregi soli (Sn, Pb).

37 Redox 37 Redox 37 Przegląd wykresów Pourbaix Wykres Pourbaix dla węgla

38 Redox 38 Redox 38 Przegląd wykresów Pourbaix Wykres Pourbaix dla germanu

39 Redox 39 Redox 39 Przegląd wykresów Pourbaix Wykres Pourbaix dla ołowiu

40 Redox 40 Redox 40 Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla azotowców: dla niemetali (N, P) dla półmetali (w tym jeden – antymon – wykazujący cechy amfoteryczne) (As, Sb) dla metali tworzących jeden szereg soli (Bi) (na wyższym stopniu utlenienia +V bizmut jest półmetalem). Przegląd wykresów Pourbaix Typy wykresów Pourbaix dla azotowców: dla niemetali (N, P) dla półmetali (w tym jeden – antymon – wykazujący cechy amfoteryczne) (As, Sb) dla metali tworzących jeden szereg soli (Bi) (na wyższym stopniu utlenienia +V bizmut jest półmetalem).

41 Przegląd wykresów Pourbaix Redox 41 Redox 41 Wykres Pourbaix dla azotu

42 Przegląd wykresów Pourbaix Redox 42 Redox 42 Wykres Pourbaix dla antymonu

43 Przegląd wykresów Pourbaix Redox 43 Redox 43 Wykres Pourbaix dla bizmutu


Pobierz ppt "Redox 2 Redox 2 Składanie reakcji redox z półreakcji - zadanie 1 Z półreakcji proszę zestawić reakcję redox pomiędzy jonami SCN - a utleniaczem: SCN -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google