Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: elektrony i orbitale. jądro atomowe elektron (negaton)e – protonp + neutronn 0 oddziaływania: siły jądrowe (krótki zasięg) elektrostatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: elektrony i orbitale. jądro atomowe elektron (negaton)e – protonp + neutronn 0 oddziaływania: siły jądrowe (krótki zasięg) elektrostatyczne."— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: elektrony i orbitale

2 jądro atomowe elektron (negaton)e – protonp + neutronn 0 oddziaływania: siły jądrowe (krótki zasięg) elektrostatyczne (odpychanie protonów) nukleony (jądro atomowe) 1H11H1 2D12D1 3T13T1 izotopy: ta sama liczba atomowa izobary: ta sama liczba masowa izotony: ta sama liczba neutronów liczba atomowa, Z liczba masowa, A 1H11H1 wodór 4 He 2 hel 7 Li 3 lit protdeutertryt

3 budowa pozajądrowa atomu Rutherford - model planetarny: Dodatnio naładowane jądro, wokół którego krążą elektrony. Bohr - dodał do modelu Rutherforda teorię kwantów Plancka i Einsteina: Elektrony mogą mieć tylko wybrane wartości energii i zajmować tylko wybrane orbity. Heisenberg, Schrödinger, Dirac - mechanika kwantowa na bazie dualizmu korpuskularno-falowego de Brogliea: Elektronów w atomach nie należy traktować jako cząstek, lecz jako chmurę ładunków o gęstości opisanej przez kwadrat funkcji falowej 2. Wg Heisenberga 2 określa prawdopodobieństwo przebywania elektronu w określonym obszarze przestrzeni.

4 równanie Schrödingera - amplituda fali de Brogliea Rozwiązaniem jest funkcja falowa. Musi mieć sens fizyczny: | (x,y,z)| 2 dv = 1 liczby kwantowe: główna, nenergia elektronu poboczna, lmoment pędu elektronu magnetyczna, mustawienie wektora momentu pędu względem pola magnetycznego

5 liczby kwantowe spinowa liczba kwantowas = + 1 / 2 magnetyczna spinowa liczba kwantowam s = – 1 / 2, + 1 / 2 główna liczba kwantowan = 1, 2, 3,... poboczna liczba kwantowal = 0, 1,..., (n – 1) magnetyczna liczba kwantowam = (–l,..., –1, 0, 1,..., l) powłoki K, L, M, N, O, P, Q,... podpowłoki s, p, d, f, g,... Określają jednoznacznie kształt orbitalu elektronowego - obszaru przestrzeni o określonym prawdopodobieństwie przebywania elektronu.

6 orbitale atomowe n = 1l = 0m = 0(1s) n = 2l = 0m = 0(2s) n = 2l = 1m = 0, ±1(2p) n = 3l = 1m = 0, ±1(3p) n = 3l = 0m = 0(3s) n = 3l = 2m = 0, ±1, ±2(3d)

7 orbitale atomowe n = 4l = 1m = 0, ±1(4p) n = 4l = 0m = 0(4s) n = 4l = 2m = 0, ±1, ±2(4d) n = 4l = 3m = 0, ±1, ±2, ±3(4f)

8 poziomy energetyczne W atomach wieloelektronowych oddziaływania się komplikują, energia orbitalu zależy od wartości pobocznej liczby kwantowej. energia 1s 2s 3s 4s 5s 5p 4p 3p 2p 3d 4d 6s 6p 5d 4f 7s 6d 5f 1s 2s2p 3s3p3d 4s4p4d4f 5s5p5d5f5g 6s6p6d6f... 7s7p...

9 zapełnianie orbitali atomowych Zakaz Pauliego: Dwa elektrony nie mogą mieć identycznych wartości wszystkich czterech liczb kwantowych: n, l, m, m s. Jeden orbital mogą zajmować co najwyżej dwa elektrony, o przeciwnych spinach - elektrony sparowane. Reguła Hunda: Orbitale tego samego poziomu (podpowłoki) zapełniane są tak aby jak najwięcej elektronów było niesparowanych. 1s2s2p Ne 1s2s2p F 1s2s2p O 1s2s2p N 1s2s2p C 1s2s2p B 1s2s Be 1s2s Li 1s He 1s H

10 zapełnianie orbitali atomowych Na1s 2 2s 2 p 6 3s 1 = [Ne]3s 1 Mg1s 2 2s 2 p 6 3s 2 = [Ne]3s 2 Al1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 1 = [Ne]3s 2 p 1... Cl1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 5 = [Ne]3s 2 p 5 Ar1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 = [Ne]3s 2 p 6 = [Ar] K1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 4s 1 = [Ar]4s 1 Ca1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 4s 2 = [Ar]4s 2 Sc1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 1 4s 2 = [Ar]3d 1 4s 2 Ti1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 2 4s 2 = [Ar]3d 2 4s 2... Zn1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 = [Ar]3d 10 4s 2 Ga1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 1 = [Ar]3d 10 4s 2 p 1... Kr1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 = [Ar]3d 10 4s 2 p 6 = [Kr]

11 układ okresowy Mendelejewa gal Ga german Ge skand Sc hel He neon Ne argon Ar krypton Kr ksenon Xe 0 wodór H lit Li sód Na potas K rubid Rb cez Cs beryl Be magnez Mg wapń Ca stront Sr bar Ba bor B glin Al ind In tal Tl węgiel C krzem Si cyna Sn ołów Pb azot N fosfor P arsen As antymon Sb bizmut Bi tlen O siarka S selen Se tellur Te fluor F chlor Cl brom Br jod I itr Y lantan La tytan Ti cyrkon Zr hafn Hf wanad V niob Nb tantal Ta chrom Cr molibden Mo wolfram W mangan Mn ren Re żelazo Fe ruten Ru osm Os kobalt Co rod Rh iryd Ir nikiel Ni pallad Pd platyna Pt miedź Cu srebro Ag złoto Au cynk Zn kadm Cd rtęć Hg I IIIIIIVVVIVII

12 układ okresowy długi BeB Si GeAs SbTe Po H CN P O S Se F Cl Br I At He Ne Ar Kr Xe Rn Li Na K Rb Cs Fr Mg Ca Sr Ba Ra La * Ac ** La * Ac ** Ce Th Pr Pa Sc Y Nd U Ti Zr Hf Rf Pm Np V Nb Ta Db Sm Pu Cr Mo W Sg Eu Am Mn Tc Re Bh Gd Cm Fe Ru Os Hs Tb Bk Co Rh Ir Mt Dy Cf Ni Pd Pt Ho Es Cu Ag Au Er Fm Zn Cd Hg Tm Md Al Ga In Tl Yb No Sn PbBi Lu Lr metalemetaloidyniemetalegazy szlachetne

13 układ okresowy - bloki pierwiastki bloku s pierwiastki bloku p pierwiastki bloku d pierwiastki bloku f konfiguracja helowców: He1s 2 Ne1s 2 2s 2 p 6 Ar1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 Kr1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 Xe1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 5s 2 p 6 Rn1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 f 14 5s 2 p 6 d 10 6s 2 p 6

14 ważne wyjątki chrom, Crpowinno być [Ar]3d 4 4s 2 jest [Ar]3d 5 4s 1 miedź, Cupowinno być [Ar]3d 9 4s 2 jest [Ar]3d 10 4s 1 srebro, Agpowinno być [Kr]4d 9 5s 2 jest [Ar]4d 10 5s 1 lantan, Lapowinno być [Xe]4f 1 6s 2 jest [Ar]5d 1 6s 2 3d4s Cr 3d4s Cr

15 wyjątki od reguł zapełniania orbitali 1e – ( s d )2e – ( s d ) 1e – ( f d )2e – ( f d )

16 ważniejsze pierwiastki H Li Na K Rb Cs Fr Be Mg Ca Sr Ba Ra La Ac Ce Th La Ac... Ce Th Yb No Pr Pa Sc Y Lu Lr Nd U Ti Zr Hf Rf Pm Np V Nb Ta Db Sm Pu Cr Mo W Sg Eu Am Mn Tc Re Bh Gd Cm Fe Ru Os Hs Tb Bk Co Rh Ir Mt Dy Cf Ni Pd Pt Ho Es Cu Ag Au Er Fm Zn Cd Hg Tm Md B Al Ga In Tl Yb No C Si Ge Sn Pb N P As Sb Bi O S Se Te Po F Cl Br I At He Ne Ar Kr Xe Rn


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: elektrony i orbitale. jądro atomowe elektron (negaton)e – protonp + neutronn 0 oddziaływania: siły jądrowe (krótki zasięg) elektrostatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google