Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu. Manuela Geburek kl. II LO jez-inf.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu. Manuela Geburek kl. II LO jez-inf."— Zapis prezentacji:

1 Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu. Manuela Geburek kl. II LO jez-inf

2 AtomAtom IzotopyIzotopy CząsteczkaCząsteczka Energia jonizacjiEnergia jonizacji Cząsteczka elementarnaCząsteczka elementarna IzobaryIzobary ElektronElektron Elektrony walencyjneElektrony walencyjne Konfiguracja elektronowaKonfiguracja elektronowa Liczby kwantoweLiczby kwantowe NeutronNeutron NuklidNuklid OrbitalOrbital -rodzaje orbitali Pierwszy potencjał jonizacjiPierwszy potencjał jonizacji Liczby kwantoweLiczby kwantowe Spis treści:

3 Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom Izotopy - to nuklidy różniące się zawartością neutronów i o równej liczbie protonów. Izotopy

4 Cząsteczka Cząsteczka - to najmniejszy element strukturalny związku chemicznego. Energia jonizacji- Najmniejsza wartość energii potrzebna do oderwania elektronu od obojętnego atomu. Energia jonizacji

5 Cząsteczka elementarna Cząstka elementarna - najmniejszy znany element budulcowy materii; posiadają właściwości zarówno cząstek jak i fal. Izobary - to pierwiastki różniące się liczbą protonów (liczbą atomową), ale o tej samej liczbie masowej. Izobary

6 Elektron - cząstka o ładunku ujemnym obdarzona masą (mrel =1/1823) Elektron Elektrony walencyjne - to elektrony uczestniczące w tworzeniu wiązań chemicznych. Najczęściej są to elektrony najwyższego poziomu energetycznego. Elektrony walencyjne

7 Konfiguracja elektronowa Konfiguracja elektronowa - rozmieszczenie elektronów w atomie na poszczególnych powłokach. Liczby kwantowe - są to cztery charakterystyczne wielkości służące do opisania elektronu w atomie. Są to, głowna liczba kwantowa n, orbitalna (poboczna) liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa m, spinowa liczba kwantowa s. Liczby kwantowe

8 Neutron Neutron - cząstka elektrycznie obojętna obdarzona masą (mrel =1) Nuklid - to zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej i masowej Nuklid

9 Orbital Orbital - Obszar przestrzeni wokółjądrowej w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu o określonym zasobie energii wynosi 90%. Każdy orbital ma maksymalnie dwa elektrony. Mamy cztery typy orbitali: s-orbital - kulisty może mieć po 2 elektrony. p-orbital - kontury są powłokami o symetrii osiowej względem odpowiednich osi układu współrzędnych (px, py, pz) - więc na orbitalach typu p maksymalnie może znajdować się sześć elektronów. d-orbital ma skomplikowaną budowę - mamy pięć orbitali typu d - więc na orbitalach typy d maksymalnie może znajdować się 10 elektronów. f-orbital ma jeszcze bardziej skomplikowaną budowę. Mamy 7 orbitali typu f - więc na orbitalach typu f może znajdowac się maksymalnie 14 elektronów. ten sam, który został wybrany jako

10 Rodzaje orbitali orbitale atomowe - orbitale te opisują wszystkie elektrony, które w danym momencie nie uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych ale są przypisane do określonych jąder atomowych. orbitale molekularne - orbitale te opisują elektrony w cząsteczce, które w danym momencie mogą (ale nie muszą) tworzyć wiązania chemiczne. Orbitale molekularne dzielą się z kolei na: –orbitale wiążące - w których elektrony posiadają niższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych i nie uczestniczyły w tworzeniu wiązania –orbitale antywiążące - w których elektrony posiadają wyższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych. –orbitale niewiążące - w których elektrony posiadają taką samą energię jak gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych. ten sam, który został wybrany jako

11 Pierwszy potencjał jonizacji Pierwszy potencjał jonizacji - Energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu. Proton - cząstka o ładunku dodatnim obdarzona masą (mrel =1). Proton

12 Liczby kwantowe Liczby kwantowe – w mechanice kwantowej nazywane są tak pewne parametry całkowite lub ułamkowe, odpowiadające określonym wartościom własnym i stanom własnym operatorów kwantowych, opisującym energię i inne własności układów kwantowych.mechanice kwantowejwartościom własnym stanom własnymoperatorów kwantowychenergię Symbole liczb kwantowych są ustalone tradycją. Na przykład elektronowi w atomie przypisane są następujące liczby kwantowe:Symboleelektronowi atomie n (główna liczba kwantowa) kwantuje energię (w praktyce oznacza numer orbity elektronu) i przyjmuje wartości liczb naturalnych dodatnich,orbity l (poboczna liczba kwantowa) oznacza wartość bezwzględną orbitalnego momentu pędu i przyjmuje wartości liczb naturalnych z zakresu, momentu pędu m (magnetyczna liczba kwantowa) oznacza rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś i przyjmuje wartości liczb całkowitych z zakresu, s (spinowa liczba kwantowa) oznacza spin. Jest on stały dla danej cząstki elementarnej. Dla elekronu wynosi on 1/2. Ze względu na stałą wartość ta liczba kwantowa jest niekiedy pomijana,spincząstki elementarnej ms (magnetyczna spinowa liczba kwantowa) pokazuje w którą stronę skierowany jest wewnętrzny moment pędu. Dla elektronu ms.wewnętrzny moment pędu Małymi literami oznacza się liczby kwantowe opisujące stan jednego elektronu. Stany wieloelektronowe opisuje się dużymi literami. ten sam, który został wybrany jako


Pobierz ppt "Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu. Manuela Geburek kl. II LO jez-inf."

Podobne prezentacje


Reklamy Google