Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety opracowała mgr Katarzyna Kot-Szubińska Prawa i obowiązki ucznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety opracowała mgr Katarzyna Kot-Szubińska Prawa i obowiązki ucznia."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety opracowała mgr Katarzyna Kot-Szubińska Prawa i obowiązki ucznia

2 Cel ankiety Celem było zdiagnozowanie znajomości praw i obowiązków ucznia w szkole

3 Sposób przeprowadzenia badania Ankieta przeprowadzona została w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, w dniach 20-22 listopada 2009 roku, wypełniło ją 159 osób, co stanowi ponad 65,5 % ogółu uczących się w szkole, była anonimowa, zawierała 11 pytań.

4 1. Płeć

5 2. Zaznacz dokumenty w których zapisane są prawa i obowiązki ucznia w szkole.

6 3.Jak sądzisz, co znasz lepiej – swoje prawa, czy obowiązki?

7 4.Jakie prawa posiadasz jako uczeń? PRAWO DO:N% nauki9861,63% sprawiedliwego oceniania7245,28% swobody wyrażania myśli, opinii, zdania4830,18% korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych 3723,27% poprawiania ocen2314,46% godnego traktowania127,54% rozwijania zainteresowań74,40% swobody wyznań religijnych74,40% pomocy w przypadku trudności w nauce31,88% ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną 31,88%

8 5. Czy uważasz że w twojej szkole przestrzegane są prawa ucznia?

9 6. Czy w szkole łamane są prawa ucznia?

10 Jeżeli tak- to jakie?

11 7. Jakie obowiązki masz jako uczeń? OBOWIĄZKI:N% punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne11773,58% zmiana obuwia4830,18% przestrzeganie przepisów, regulaminów, praw i obowiązków w szkole4427,67% systematyczne przygotowanie do zajęć lekcyjnych2817,60% dbanie o mienie szkoły2314,46% szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły2314,46% noszenie identyfikatora1911,94% godne reprezentowanie szkoły1811,32% odpowiedni ubiór(strój galowy lub mundur)1811,32% uczestniczenie w uroczystościach szkolnych148,80% usprawiedliwianie nieobecności138,13% kultura osobista127,54% zaliczanie sprawdzianów127,54% szacunek dla kolegi, koleżanki85,03% uregulowanie wszystkich zobowiązań(składek)szkolnych85,03%

12 8.Czy wypełniasz obowiązki uczniowskie?

13 9.. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc gdy Twoje prawa nie są przestrzegane?

14 10.Gdzie znajdują się informacje dotyczące konsekwencji łamania praw ucznia?

15 5,03% nie wie gdzie znajdują się informacje dotyczące konsekwencji łamania praw ucznia.

16 11. Jakie konsekwencje ponosi uczeń w przypadku naruszenia prawa szkolnego?

17 Wnioski Zdecydowana większość ankietowanych wie w których dokumentach zapisane są prawa i obowiązki ucznia. Uczniowie najczęściej utożsamiają się z obowiązkami (74,21%), ale także wiedzą jakie mają prawa i dobrze potrafią je sprecyzować. Zdecydowana większość badanych (85,53%) uważa że w szkole przestrzegane są prawa ucznia. Na terenie szkoły większość uczniów (94,3%) nie doświadczyła łamania praw. W celu egzekwowania swoich praw badani uczniowie w pierwszej kolejności zwracają się do nauczyciela, któremu ufają lub do opiekuna semestru. Podsumowując uczniowie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach posiadają wysoką wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki ankiety opracowała mgr Katarzyna Kot-Szubińska Prawa i obowiązki ucznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google