Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska."— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska

2 Cel ankiety Celem przeprowadzenia badań było poznanie wiedzy uczniów/słuchaczy na temat praw człowieka

3 Ankieta ankieta przeprowadzona została w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, w dniach od 20 do 22 listopada 2009 roku, wypełniło ją 159 osób, co stanowi 65,5% ogółu uczących się w szkole, była anonimowa, zawierała 9 pytań.

4 1.Płeć

5 2. Czy znasz prawa człowieka?

6 3. Czy w szkole są przestrzegane prawa człowieka?

7

8 4. Wymień znane Ci prawa człowieka

9

10

11

12 5. Czy respektujesz prawa innych osób?

13 6. Czy znasz jakiś dokument, w którym zostały zapisane prawa człowieka?. Jeżeli tak – wpisz poniżej.

14 Konstytucja RP – 74 Deklaracja Praw Człowieka – 20 Karta Praw Człowieka – 21 Karta Praw Dziecka – 3 Konwencja Praw Człowieka – 12 Karta Praw Podstawowych – 1

15 7. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś łamania praw człowieka?. Jeżeli TAK – opisz te sytuacje.

16 nieposzanowanie godności przez: - pracowników ochrony zdrowia – 2 - funkcjonariuszy policji – 3 - rówieśników – 4 - inne osoby – 4

17 rasizm, dyskryminacja społeczna – 4 nieposzanowanie praw pracowniczych – 2 naruszenie prawa nietykalności cielesnej – 3 doświadczenie gwałtu – 2 doświadczenie kradzieży – 3

18 inne: - łamanie praw podczas odbywania służby wojskowej – 1 - złamanie prawa miłości – 1 - oskarżenie i kara za niepopełnione wykroczenie narzucanie innej religii – 1

19 8. Co jest granicą Twoich praw?

20 9. Czy uważasz, że otrzymujesz wystarczającą ilość informacji na temat praw człowieka?

21 WNIOSKI: 88,7% ankietowanych deklaruje znajomość praw człowieka.

22 Uczniowie/słuchacze najczęściej wymieniają następujące prawa człowieka: prawo do wolności słowa – 102 prawo do życia – 82 prawo do wolności religii – 69 prawo do nauki – 59 prawo do wolności osobistej – 42 prawo do pomocy medycznej - 33 WNIOSKI:

23 79,2 % ankietowanych respektuje prawa innych osób. WNIOSKI:

24 69,8% uczniów/słuchaczy wymieniła przynajmniej nazwę jednego dokumentu zawierającego prawa człowieka. WNIOSKI:

25 64,8 % ankietowanych uważa, że otrzymuje niewystarczającą ilość informacji na temat praw człowieka. WNIOSKI:

26


Pobierz ppt "Prawa człowieka Wyniki ankiety opracowała Jolanta Sieplińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google