Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium realizowane w ramach projektu pt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium realizowane w ramach projektu pt"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
Seminarium realizowane w ramach projektu pt. 10 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” dofinansowanego ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC 2002 Nowy Targ, 26 listopada 2004 r.

2 Związek Euroregion "Tatry"
Program seminarium Uroczyste otwarcie seminarium i wystawy Dziesięć lat Euroregionu „Tatry” - Wendelin Haber Przewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” Geneza Funduszu Małych Projektów Phare CBC i polskie doświadczenia w jego realizacji - Aleksandra Warsztocka Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Związek Euroregion "Tatry"

3 Związek Euroregion "Tatry"
Program seminarium Doświadczenia Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach - Antoni Nowak, Teresa Siaśkiewicz Związek Euroregion „Tatry” Interreg III A jako kontynuacja Programów Phare CBC na granicy polsko-słowackiej - Irena Książek Ministerstwo Gospodarki i Pracy Związek Euroregion "Tatry"

4 Związek Euroregion "Tatry"
Program seminarium Przerwa kawowa Prezentacja rezultatów wybranych projektów - Beneficjenci Degustacja polskiej i słowackiej kuchni regionalnej Związek Euroregion "Tatry"

5 Związek Euroregion "Tatry"
Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Uroczyste otwarcie seminarium i wystawy Dziesięć lat Euroregionu „Tatry” - Wendelin Haber Przewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” Związek Euroregion "Tatry"

6 Związek Euroregion "Tatry"
Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Geneza Funduszu Małych Projektów Phare CBC i polskie doświadczenia w jego realizacji - Aleksandra Warsztocka Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Związek Euroregion "Tatry"

7 Związek Euroregion "Tatry"
Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Doświadczenia Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach - Antoni Nowak, Teresa Siaśkiewicz Związek Euroregion „Tatry” Związek Euroregion "Tatry"

8 Związek Euroregion "Tatry"
Doświadczenia Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach Wprowadzenie – Antoni Nowak Wykorzystanie przez Euroregion „Tatry” środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC – Teresa Siaśkiewicz Związek Euroregion "Tatry"

9 Związek Euroregion "Tatry"
Podstawy prawne zarządzania Funduszem Phare edycja Zintegrowany Program dla Polskiej Granicy Wschodniej Porozumienie dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów zawarte w dniu 14 grudnia 1998 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 czerwca 2000 r. Związek Euroregion "Tatry"

10 Związek Euroregion "Tatry"
Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2000 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 18 września 2001 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 31 grudnia 2003 r. Związek Euroregion "Tatry"

11 Związek Euroregion "Tatry"
Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2001 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 30 grudnia 2002 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2004 r. Związek Euroregion "Tatry"

12 Związek Euroregion "Tatry"
Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2002 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 13 listopada 2003 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2005 r. Związek Euroregion "Tatry"

13 Związek Euroregion "Tatry"
Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2003 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 30 kwietnia 2003 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2006 r. Związek Euroregion "Tatry"

14 Program Współpracy Przygranicznej Phare
Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Tatry” 80 Razem 15 Edycja 2003 11 Edycja 2002 13 Edycja 2001 Edycja 2000 26 Edycja 1997 Liczba projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare Związek Euroregion "Tatry"

15 Zakres działań Związku Euroregion “Tatry”
Odpowiada za zarządzanie Funduszem w ramach uprawnień przekazanych przez Włądzę Wdrażającą; Proponuje członków Komisji Oceniającej; Ogłasza procedurę zapraszania do składania wniosków; Pełni funkcję informacyjną dla wnioskodawców; Gromadzi wnioski projektów; Zawiera umowy na wykonanie zatwierdzonych projektów z beneficjentami; Nadzoruje i monitoruje realizację projektów; Związek Euroregion "Tatry"

16 Zakres działań Związku Euroregion “Tatry” c.d.
Przyjmuje i rozlicza środki finansowe otrzymane od Władzy Wdrażającej; Przestrzega terminowości wykonania projektów; Gromadzi raporty od beneficjentów; Sporządza raporty podsumowujące wykorzystanie poszczególnych transz, na potrzeby Władzy Wdrażającej oraz Komisji Europejskiej. Związek Euroregion "Tatry"

17 Efekty realizacji małych projektów przez Euroregion “Tatry”
Nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów Phare Unii Europejskiej, zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych oraz przełamanie wzajemnych uprzedzeń i animozji, masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach, Związek Euroregion "Tatry"

18 Efekty realizacji małych projektów przez Euroregion “Tatry”
dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp. podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami, promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, systemy informacyjne, studia i projekty, promocja Unii Europejskiej. Związek Euroregion "Tatry"

19 Związek Euroregion "Tatry"
Wykorzystanie przez Euroregion „Tatry” środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC Liczba wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w Euroregionie „Tatry” Podział projektów wg siedziby beneficjenta Projekty zrealizowane (w tym własne i komplementarne) Podział „tematyczny” projektów Podział projektów wg rodzaju beneficjentów Podział projektów ze względu na wartość dofinansowania z Funduszu Phare Związek Euroregion "Tatry"

20 Związek Euroregion "Tatry"
Wykorzystanie przez Euroregion „Tatry” środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC Efektywność wykorzystania środków Phare (kwoty przyznane i kwoty wykorzystane) Wybrane mierzalne efekty FMP Phare. Związek Euroregion "Tatry"

21 Program Współpracy Przygranicznej Phare
Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Tatry” 80 Razem 15 Edycja 2003 11 Edycja 2002 13 Edycja 2001 Edycja 2000 26 Edycja 1997 Liczba projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare Związek Euroregion "Tatry"

22 Podział projektów wg edycji Funduszu Małych Projektów
Związek Euroregion "Tatry"

23 Podział projektów wg siedziby beneficjenta
Nowy Targ (miasto) -14 projektów (w tym 5 projektów Euroregionu Tatry) Zakopane - 14 projektów gmina Łapsze Niżne - 7 projektów Szczawnica - 6 projektów powiat Gorlicki - 4 projekty powiat Nowosądecki - 4 projekty gmina Bukowina Tatrzańska - 4 projekty gmina Lipnica Wielka - 4 projekty gmina Uście Gorlickie - 4 projekty Związek Euroregion "Tatry"

24 Podział projektów wg siedziby beneficjenta c.d.
gmina Krościenko n. Dunajcem - 3 projekty powiat nowotarski - 2 projekty Muszyna - 2 projekty gmina Czarny Dunajec - 2 projekty gmina Raba Wyżna - 2 projekty Jeden projekt dofinansowany z FMP zrealizowano bądź realizuje się na terenie: powiatu tatrzańskiego, Limanowej, Rabki oraz gmin: Czorsztyn, Jabłonka, Kamienica, Nowy Targ i Ochotnica Dolna. Związek Euroregion "Tatry"

25 Projekty zrealizowane w Euroregionie „Tatry”
Dotychczas zrealizowano i rozliczono 54 projekty w ramach FMP Phare CBC edycji 1997, 2000 i 2001 w tym 4 miały charakter komplementarny a beneficjentem 4 wymienionych poniżej projektów, był Związek Euroregion “Tatry”: Zawody w kolarstwie Górskim - Euroliga Tatry 99” (edycja 1997) Promocja Euroregionu “Tatry”(edycja 1997) Łączą nas Tatry(edycja 1997) Polsko-słowacki System Informacyjny Euroregionu Tatry (edycja 2000) Związek Euroregion "Tatry"

26 Projekty zrealizowane w Euroregionie „Tatry” po stronie słowackiej
7projektów dofiansowanych z FMP PhareCBC 2000 o łącznej kwocie dofinansowania ,60 euro. 4 projekty dofinansowanych z FMP Phare CBC 2001 oł ącznej kwocie dofinansowania ,35 euro. Związek Euroregion "Tatry"

27 Projekty zrealizowane wg edycji Funduszu Małych Projektów
Związek Euroregion "Tatry"

28 Związek Euroregion "Tatry"
Typy projektów Wymiana kulturalna - 27 Demokracja lokalna - 4 Zasoby ludzkie - 7 Transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe - 2 Rozwój gospodarczy i turystyka- 14 Związek Euroregion "Tatry"

29 Projekty wg kategorii beneficjentów
54 Razem 4 Euroregion 3 Placówki kultury 7 Placówki oświaty 13 Organizacje pozarządowe 27 Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta Związek Euroregion "Tatry"

30 Podział projektów wg wartości dofinansowania z Funduszu Phare
Program Współpracy Przygranicznej Phare Dofinansowanie do euro Dofinansowanie od 5 000 do euro Dofinansowanie od do euro Dofinansowanie powyżej euro Edycja 1997 24 2 Edycja 2000 4 7 Edycja 2001 3 5 Razem 31 14 Związek Euroregion "Tatry"

31 Efektywność wykorzystania środków Phare w Euroregionie „Tatry”
Program Współpracy Przygranicznej Phare Kwota Phare przyznana w euro Kwota Phare wykorzystana w euro % wykorzystania Edycja 1997 ,00 ,19 99,61 Edycja 2000 ,42 ,92 82,34 Edycja 2001 ,20 ,08 91,70 Razem ,62 ,19 90,63 Związek Euroregion "Tatry"

32 Efektywność wykorzystania środków Phare w Euroregionie „Tatry”
Związek Euroregion "Tatry"

33 Związek Euroregion "Tatry"
Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Interreg III A jako kontynuacja Programów Phare CBC na granicy polsko-słowackiej - Irena Książek Ministerstwo Gospodarki i Pracy Związek Euroregion "Tatry"

34 Związek Euroregion "Tatry"
Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Prezentacja rezultatów wybranych projektów - Beneficjenci Związek Euroregion "Tatry"

35 Prezentacja rezultatów wybranych projektów
Euroregion bez granic – Antoni Nowak, Związek Euroregion „Tatry” Letni obóz hokejowy – Jan Kuska, Urząd Miasta Liptowski Mikulasz Szlak Gotycki – film, przewodnik, mapa - Stanisław Apostoł, Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego Związek Euroregion "Tatry"

36 Prezentacja rezultatów wybranych projektów
Wiosna na pograniczu – Bernadeta Pierzchała, Stowarzyszenie na rzecz dzieci młodzieży i osób niepełnosprawnych „Źródełko” Wesoły przednówek – Ewa Przybyło, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej Czyste Tatry – Martin Galik, Regionalna Agentura Spiš w Kieżmarku Związek Euroregion "Tatry"

37 Prezentacja rezultatów wybranych projektów
Polsko-słowacki system informacyjny Euroregionu „Tatry” INFOTATRY – Paweł Myślik Partnerska wymiana szkół oraz konkurs wiedzy o regionie – Władysława Skupień, Urząd Miasta Zakopane Internetowy katalog walorów kulturowo-przyrodniczych Górnej Orawy Stowarzyszenie Przyjaciół Babiej Góry Związek Euroregion "Tatry"

38 Prezentacja rezultatów wybranych projektów
Dzień Dolnego Kubina w Limanowej - 35 lat współpracy miast – Jolanta Szyler, Urząd Miasta Limanowa Polsko-Słowacki konkurs potraw regionalnych „Góralskie Jadło” – Józefa Kuchta, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej Związek Euroregion "Tatry"

39 Związek Euroregion "Tatry"

40 Związek Euroregion "Tatry"
Przychody Przychody netto (zł) Dochód netto (zł) Dochody / Akcja Związek Euroregion "Tatry"


Pobierz ppt "Seminarium realizowane w ramach projektu pt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google