Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Seminarium realizowane w ramach projektu pt. 10 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Seminarium realizowane w ramach projektu pt. 10 lat."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Seminarium realizowane w ramach projektu pt. 10 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry dofinansowanego ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC 2002 Nowy Targ, 26 listopada 2004 r.

2 Związek Euroregion "Tatry"2 Program seminarium Uroczyste otwarcie seminarium i wystawy Dziesięć lat Euroregionu Tatry - Wendelin Haber Przewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion Tatry Geneza Funduszu Małych Projektów Phare CBC i polskie doświadczenia w jego realizacji - Aleksandra Warsztocka Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare

3 Związek Euroregion "Tatry"3 Program seminarium Doświadczenia Euroregionu Tatry we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach 1999 - 2004 - Antoni Nowak, Teresa Siaśkiewicz Związek Euroregion Tatry Interreg III A jako kontynuacja Programów Phare CBC na granicy polsko-słowackiej - Irena Książek Ministerstwo Gospodarki i Pracy

4 Związek Euroregion "Tatry"4 Program seminarium Przerwa kawowa Prezentacja rezultatów wybranych projektów - Beneficjenci Degustacja polskiej i słowackiej kuchni regionalnej

5 Związek Euroregion "Tatry"5 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Uroczyste otwarcie seminarium i wystawy Dziesięć lat Euroregionu Tatry - Wendelin Haber Przewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion Tatry

6 Związek Euroregion "Tatry"6 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Geneza Funduszu Małych Projektów Phare CBC i polskie doświadczenia w jego realizacji - Aleksandra Warsztocka Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare

7 Związek Euroregion "Tatry"7 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Doświadczenia Euroregionu Tatry we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach 1999 - 2004 - Antoni Nowak, Teresa Siaśkiewicz Związek Euroregion Tatry

8 Związek Euroregion "Tatry"8 Doświadczenia Euroregionu Tatry we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów w latach 1999 - 2004 Wprowadzenie – Antoni Nowak Wykorzystanie przez Euroregion Tatry środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC – Teresa Siaśkiewicz

9 Związek Euroregion "Tatry"9 Podstawy prawne zarządzania Funduszem Phare edycja 1997 - Zintegrowany Program dla Polskiej Granicy Wschodniej Porozumienie dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów zawarte w dniu 14 grudnia 1998 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 czerwca 2000 r.

10 Związek Euroregion "Tatry"10 Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2000 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 18 września 2001 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 31 grudnia 2003 r.

11 Związek Euroregion "Tatry"11 Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2001 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 30 grudnia 2002 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2004 r.

12 Związek Euroregion "Tatry"12 Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2002 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 13 listopada 2003 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2005 r.

13 Związek Euroregion "Tatry"13 Podstawy prawne zarządzania Funduszem Program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare edycja 2003 Umowa zlecająca realizację zadania państwowego polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej zawarta w dniu 30 kwietnia 2003 r. z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare Czas realizacji do 30 listopada 2006 r.

14 Związek Euroregion "Tatry"14 Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Tatry 80Razem 15Edycja 2003 11Edycja 2002 13Edycja 2001 15Edycja 2000 26Edycja 1997 Liczba projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare

15 Związek Euroregion "Tatry"15 Zakres działań Związku Euroregion Tatry Odpowiada za zarządzanie Funduszem w ramach uprawnień przekazanych przez Włądzę Wdrażającą; Proponuje członków Komisji Oceniającej; Ogłasza procedurę zapraszania do składania wniosków; Pełni funkcję informacyjną dla wnioskodawców; Gromadzi wnioski projektów; Zawiera umowy na wykonanie zatwierdzonych projektów z beneficjentami; Nadzoruje i monitoruje realizację projektów;

16 Związek Euroregion "Tatry"16 Zakres działań Związku Euroregion Tatry c.d. Przyjmuje i rozlicza środki finansowe otrzymane od Władzy Wdrażającej; Przestrzega terminowości wykonania projektów; Gromadzi raporty od beneficjentów; Sporządza raporty podsumowujące wykorzystanie poszczególnych transz, na potrzeby Władzy Wdrażającej oraz Komisji Europejskiej.

17 Związek Euroregion "Tatry"17 Efekty realizacji małych projektów przez Euroregion Tatry Nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów Phare Unii Europejskiej, zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych oraz przełamanie wzajemnych uprzedzeń i animozji, masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

18 Związek Euroregion "Tatry"18 Efekty realizacji małych projektów przez Euroregion Tatry dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp. podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami, promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, systemy informacyjne, studia i projekty, promocja Unii Europejskiej.

19 Związek Euroregion "Tatry"19 Wykorzystanie przez Euroregion Tatry środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC Liczba wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w Euroregionie Tatry Podział projektów wg siedziby beneficjenta Projekty zrealizowane (w tym własne i komplementarne) Podział tematyczny projektów Podział projektów wg rodzaju beneficjentów Podział projektów ze względu na wartość dofinansowania z Funduszu Phare

20 Związek Euroregion "Tatry"20 Wykorzystanie przez Euroregion Tatry środków pomocowych Funduszu Małych Projektów Phare CBC Efektywność wykorzystania środków Phare (kwoty przyznane i kwoty wykorzystane) Wybrane mierzalne efekty FMP Phare.

21 Związek Euroregion "Tatry"21 Liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Tatry 80Razem 15Edycja 2003 11Edycja 2002 13Edycja 2001 15Edycja 2000 26Edycja 1997 Liczba projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare

22 Związek Euroregion "Tatry"22 Podział projektów wg edycji Funduszu Małych Projektów

23 Związek Euroregion "Tatry"23 Podział projektów wg siedziby beneficjenta Nowy Targ (miasto) -14 projektów (w tym 5 projektów Euroregionu Tatry) Zakopane - 14 projektów gmina Łapsze Niżne - 7 projektów Szczawnica - 6 projektów powiat Gorlicki - 4 projekty powiat Nowosądecki - 4 projekty gmina Bukowina Tatrzańska - 4 projekty gmina Lipnica Wielka - 4 projekty gmina Uście Gorlickie - 4 projekty

24 Związek Euroregion "Tatry"24 Podział projektów wg siedziby beneficjenta c.d. gmina Krościenko n. Dunajcem - 3 projekty powiat nowotarski - 2 projekty Muszyna - 2 projekty gmina Czarny Dunajec - 2 projekty gmina Raba Wyżna - 2 projekty Jeden projekt dofinansowany z FMP zrealizowano bądź realizuje się na terenie: powiatu tatrzańskiego, Limanowej, Rabki oraz gmin: Czorsztyn, Jabłonka, Kamienica, Nowy Targ i Ochotnica Dolna.

25 Związek Euroregion "Tatry"25 Projekty zrealizowane w Euroregionie Tatry Dotychczas zrealizowano i rozliczono 54 projekty w ramach FMP Phare CBC edycji 1997, 2000 i 2001 w tym 4 miały charakter komplementarny a beneficjentem 4 wymienionych poniżej projektów, był Związek Euroregion Tatry: Zawody w kolarstwie Górskim - Euroliga Tatry 99 (edycja 1997) Promocja Euroregionu Tatry(edycja 1997) Łączą nas Tatry(edycja 1997) Polsko-słowacki System Informacyjny Euroregionu Tatry (edycja 2000)

26 Związek Euroregion "Tatry"26 Projekty zrealizowane w Euroregionie Tatry po stronie słowackiej 7projektów dofiansowanych z FMP PhareCBC 2000 o łącznej kwocie dofinansowania 161 810,60 euro. 4 projekty dofinansowanych z FMP Phare CBC 2001 oł ącznej kwocie dofinansowania 77 294,35 euro.

27 Związek Euroregion "Tatry"27 Projekty zrealizowane wg edycji Funduszu Małych Projektów

28 Związek Euroregion "Tatry"28 Typy projektów Wymiana kulturalna - 27 Demokracja lokalna - 4 Zasoby ludzkie - 7 Transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe - 2 Rozwój gospodarczy i turystyka- 14

29 Związek Euroregion "Tatry"29 Projekty wg kategorii beneficjentów 54Razem 4Euroregion 3Placówki kultury 7Placówki oświaty 13Organizacje pozarządowe 27Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta

30 Związek Euroregion "Tatry"30 Podział projektów wg wartości dofinansowania z Funduszu Phare Program Współpracy Przygranicznej Phare Dofinansowanie do 5 000 euro Dofinansowanie od 5 000 do 10 000 euro Dofinansowanie od 10 000 do 15 000 euro Dofinansowanie powyżej 15 000 euro Edycja 1997 24200 Edycja 2000 4740 Edycja 2001 3532 Razem 311472

31 Związek Euroregion "Tatry"31 Efektywność wykorzystania środków Phare w Euroregionie Tatry Program Współpracy Przygranicznej Phare Kwota Phare przyznana w euro Kwota Phare wykorzystana w euro % wykorzystania Edycja 1997 120 000,00119 536,1999,61 Edycja 2000 147 195,42121 203,9282,34 Edycja 2001 133 436,20122 361,0891,70 Razem 400 631,62363 101,1990,63

32 Związek Euroregion "Tatry"32 Efektywność wykorzystania środków Phare w Euroregionie Tatry

33 Związek Euroregion "Tatry"33 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Interreg III A jako kontynuacja Programów Phare CBC na granicy polsko-słowackiej - Irena Książek Ministerstwo Gospodarki i Pracy

34 Związek Euroregion "Tatry"34 Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Prezentacja rezultatów wybranych projektów - Beneficjenci

35 Związek Euroregion "Tatry"35 Prezentacja rezultatów wybranych projektów Euroregion bez granic – Antoni Nowak, Związek Euroregion Tatry Letni obóz hokejowy – Jan Kuska, Urząd Miasta Liptowski Mikulasz Szlak Gotycki – film, przewodnik, mapa - Stanisław Apostoł, Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego

36 Związek Euroregion "Tatry"36 Prezentacja rezultatów wybranych projektów Wiosna na pograniczu – Bernadeta Pierzchała, Stowarzyszenie na rzecz dzieci młodzieży i osób niepełnosprawnych Źródełko Wesoły przednówek – Ewa Przybyło, Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej Czyste Tatry – Martin Galik, Regionalna Agentura Spiš w Kieżmarku

37 Związek Euroregion "Tatry"37 Prezentacja rezultatów wybranych projektów Polsko-słowacki system informacyjny Euroregionu Tatry INFOTATRY – Paweł Myślik Partnerska wymiana szkół oraz konkurs wiedzy o regionie – Władysława Skupień, Urząd Miasta Zakopane Internetowy katalog walorów kulturowo- przyrodniczych Górnej Orawy - Stowarzyszenie Przyjaciół Babiej Góry

38 Związek Euroregion "Tatry"38 Prezentacja rezultatów wybranych projektów Dzień Dolnego Kubina w Limanowej - 35 lat współpracy miast – Jolanta Szyler, Urząd Miasta Limanowa Polsko-Słowacki konkurs potraw regionalnych Góralskie Jadło – Józefa Kuchta, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

39 Związek Euroregion "Tatry"39

40 Związek Euroregion "Tatry"40 Przychody Przychody netto (zł) Dochód netto (zł) Dochody / Akcja


Pobierz ppt "Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Seminarium realizowane w ramach projektu pt. 10 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google