Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, r.

2 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Stosowana metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych jest metodą wskaźnikową – zużycia poszczególnych paliw w danej podkategorii mnoży się przez odpowiednie wskaźniki emisji. Źródło danych na temat aktywności - zużycia paliw od roku 1990 w podkategorii Transport lotniczy, stanowi baza danych EUROSTAT, zawierająca dane o zużyciu paliw w krajach UE, w tym w Polsce.

3 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Dla Lotnictwa przyjęto domyślne wartości wskaźników emisji CO 2 [IPCC 1997, 2006]. PL – paliwo lotnicze (Jet Fuel), BL – benzyny lotnicze (aviation gasoline)

4 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Wielkość emisji raportowanej do Konwencji Klimatycznej (UN FCCC)

5 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Trend zużycia paliw w latach założono, że na lotnictwo krajowe zużywanych jest 5% paliwa lotniczego i całość benzyny lotniczej wykazanej w statystyce w transporcie lotniczym. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym prezentuje rysunek 1.

6 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 1. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym

7 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Trend emisji gazów cieplarnianych w latach Wskaźniki emisji przyjęte na podstawie wytycznych IPCC mają stałe wartości. Wartości wskaźników, w materiałach źródłowych podawane w g/kg, mogą się jednak nieznacznie różnić w poszczególnych latach od wielkości podanych w tabeli ze względu na przeliczanie jednostek i fluktuacje wartości opałowych wykorzystywanych do tego przeliczenia – dotyczy to wskaźników: CO 2 i N 2 O dla paliwa lotniczego.

8 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 2. Emisje CO 2 w lotnictwie krajowym

9 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 3. Emisje CH 4 i N 2 O w lotnictwie krajowym

10 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Międzynarodowy bunkier paliwowy Ilość paliwa lotniczego stanowiącego bunkier lotniczy oszacowano przy założeniu, że 95% paliwa zużytego w lotnictwie jest wykorzystywane na ruch międzynarodowy. Wskaźniki użyte do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z bunkra lotniczego odpowiadają wskaźnikom w lotnictwie krajowym. Wartości wskaźników to: dla CO g/kg, dla CH 4 0,0005 kg/GJ a dla N 2 O 0,1 g/kg.

11 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rozwój inwentaryzacji emisji Statystyka krajowa: Zużycie paliw – określenie udziału zużycia krajowego Dane przewoźników: Zużycie paliw – udział zużycia krajowego i cyklu LTO Nowy kwestionariusz ICAO

12 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Obowiązujące zalecenia metodyczne: IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reference Manual. IPCC IPCC (2006) IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.


Pobierz ppt "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google