Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r.

2 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Stosowana metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych jest metodą wskaźnikową – zużycia poszczególnych paliw w danej podkategorii mnoży się przez odpowiednie wskaźniki emisji. Źródło danych na temat aktywności - zużycia paliw od roku 1990 w podkategorii Transport lotniczy, stanowi baza danych EUROSTAT, zawierająca dane o zużyciu paliw w krajach UE, w tym w Polsce.

3 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Dla Lotnictwa przyjęto domyślne wartości wskaźników emisji CO 2 [IPCC 1997, 2006]. PL – paliwo lotnicze (Jet Fuel), BL – benzyny lotnicze (aviation gasoline)

4 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Wielkość emisji raportowanej do Konwencji Klimatycznej (UN FCCC)

5 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Trend zużycia paliw w latach 1988-2007 założono, że na lotnictwo krajowe zużywanych jest 5% paliwa lotniczego i całość benzyny lotniczej wykazanej w statystyce w transporcie lotniczym. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym prezentuje rysunek 1.

6 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 1. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym

7 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Trend emisji gazów cieplarnianych w latach 1988-2007 Wskaźniki emisji przyjęte na podstawie wytycznych IPCC mają stałe wartości. Wartości wskaźników, w materiałach źródłowych podawane w g/kg, mogą się jednak nieznacznie różnić w poszczególnych latach od wielkości podanych w tabeli ze względu na przeliczanie jednostek i fluktuacje wartości opałowych wykorzystywanych do tego przeliczenia – dotyczy to wskaźników: CO 2 i N 2 O dla paliwa lotniczego.

8 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 2. Emisje CO 2 w lotnictwie krajowym

9 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rys. 3. Emisje CH 4 i N 2 O w lotnictwie krajowym

10 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Międzynarodowy bunkier paliwowy Ilość paliwa lotniczego stanowiącego bunkier lotniczy oszacowano przy założeniu, że 95% paliwa zużytego w lotnictwie jest wykorzystywane na ruch międzynarodowy. Wskaźniki użyte do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z bunkra lotniczego odpowiadają wskaźnikom w lotnictwie krajowym. Wartości wskaźników to: dla CO 2 3150 g/kg, dla CH 4 0,0005 kg/GJ a dla N 2 O 0,1 g/kg.

11 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Rozwój inwentaryzacji emisji Statystyka krajowa: Zużycie paliw – określenie udziału zużycia krajowego Dane przewoźników: Zużycie paliw – udział zużycia krajowego i cyklu LTO Nowy kwestionariusz ICAO

12 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Obowiązujące zalecenia metodyczne: IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reference Manual. IPCC 1997. IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.


Pobierz ppt "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, 30.06.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google