Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Bogusław Dębski Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Warszawa, r.

2 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Stosowana metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych jest metodą wskaźnikową – zużycia poszczególnych paliw w danej podkategorii mnoży się przez odpowiednie wskaźniki emisji. Źródło danych na temat aktywności - zużycia paliw od roku 1990 w podkategorii Transport lotniczy, stanowi baza danych EUROSTAT, zawierająca dane o zużyciu paliw w krajach UE, w tym w Polsce.

3 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Dla Lotnictwa przyjęto domyślne wartości wskaźników emisji CO2 [IPCC 1997, 2006]. PL – paliwo lotnicze (Jet Fuel), BL – benzyny lotnicze (aviation gasoline)

4 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Wielkość emisji raportowanej do Konwencji Klimatycznej (UN FCCC)

5 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Trend zużycia paliw w latach założono, że na lotnictwo krajowe zużywanych jest 5% paliwa lotniczego i całość benzyny lotniczej wykazanej w statystyce w transporcie lotniczym. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym prezentuje rysunek 1.

6 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Rys. 1. Zużycie paliw w lotnictwie krajowym

7 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Trend emisji gazów cieplarnianych w latach Wskaźniki emisji przyjęte na podstawie wytycznych IPCC mają stałe wartości. Wartości wskaźników, w materiałach źródłowych podawane w g/kg, mogą się jednak nieznacznie różnić w poszczególnych latach od wielkości podanych w tabeli ze względu na przeliczanie jednostek i fluktuacje wartości opałowych wykorzystywanych do tego przeliczenia – dotyczy to wskaźników: CO2 i N2O dla paliwa lotniczego.

8 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Rys. 2. Emisje CO2 w lotnictwie krajowym

9 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Rys. 3. Emisje CH4 i N2O w lotnictwie krajowym

10 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Międzynarodowy bunkier paliwowy Ilość paliwa lotniczego stanowiącego bunkier lotniczy oszacowano przy założeniu, że 95% paliwa zużytego w lotnictwie jest wykorzystywane na ruch międzynarodowy. Wskaźniki użyte do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z bunkra lotniczego odpowiadają wskaźnikom w lotnictwie krajowym. Wartości wskaźników to: dla CO g/kg, dla CH4 0,0005 kg/GJ a dla N2O 0,1 g/kg.

11 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Rozwój inwentaryzacji emisji Statystyka krajowa: Zużycie paliw – określenie udziału zużycia krajowego Dane przewoźników: Zużycie paliw – udział zużycia krajowego i cyklu LTO Nowy kwestionariusz ICAO

12 Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa
Obowiązujące zalecenia metodyczne: IPCC (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reference Manual. IPCC 1997. IPCC (2006) IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.


Pobierz ppt "Inwentaryzacja emisji krajowej gazów cieplarnianych z lotnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google