Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu

2 Plan prezentacji Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie Konsekwencje dla rynku pracy od strony podażowej od strony popytowej Podsumowanie i wnioski

3 Uwarunkowania demograficzne spadek dzietności podwyższenie średniego wieku urodzenia dziecka spadek umieralności wydłużanie się przeciętnego trwania życia wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji ludności

4 Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w latach Źródło: GUS.

5 Wykres 2. Dzietność kobiet w Polsce w latach (urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej grupie) Źródło: GUS.

6 Tabela 1. Oczekiwane lata życia osób w wieku 65 lat w Polsce i w krajach OECD w 2009 roku kobietymężczyźni OECD20,517,2 Polska19,114,7 Źródło: OECD: Health at a Glance OECD Indicators. OECD Publishing, Paryż, 2011, s. 161.

7 Wykres 3. Udział osób starszych w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach (w%) Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, Statistics in focus 2011, No 23, p. 6.

8 Wykres 4. Udział osób starszych w wieku 80 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach (w%) Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, Statistics in focus 2011, No 23, p. 7.

9 Konsekwencje dla rynku pracy POPYT NA PRACĘ PODAŻ PRACY RYNEK PRACY

10 Konsekwencje dla podaży pracy mniejsze zasoby pracy starsze zasoby pracy większe zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze

11 Wykres 5. Struktura ludności w Polsce według wieku w latach (w %) Źródło: GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach , Warszawa 2011, s. 16.

12 Środki zaradcze lepsze dopasowania kwalifikacyjne i regionalne wzrost wydajności pracy imigracja wzrost aktywności zawodowej równowaga praca-życie

13 Konsekwencje dla popytu na pracę zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego wzrost zatrudnienia w sektorze usług (w tym m.in. ochrona zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi)

14 Obszary przyszłościowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy 1) technologia informacyjna 2) biotechnologia 3) automatyka i robotyka 4) budownictwo i inżynieria lądowa 5) usługi opiekuńcze i jakość życia 6) usługi okołobiznesowe 7) turystyka, rekreacja i czas wolny 8) technologia żywienia i przemysł spożywczy 9) logistyka i inżynieria transportu 10) inżynieria środowiskowa Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (2009).

15 Podsumowanie uwarunkowania demograficzne jako ważna determinanta sytuacji na rynku pracy ważna nie tylko ilość, ale też i jakość zasobów pracy rozwój sektora usług skierowanych do seniorów

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google