Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Region 1 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Region 1 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim"— Zapis prezentacji:

1 Region 1 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim
Kielce, r.

2 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach Region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

3 Uchwała w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”- nowość
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

4 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana modyfikacja regionów

5 Gminy należące do regionu 1 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów
Lp. Gmina Liczba mieszkańców wg stanu na 2010 r. 1. Opatów 12 514 2. Ożarów 11 484 3. Baćkowice 5 232 4. Iwaniska 7 134 5. Lipnik 5 791 6. Sadowie 4 241 7. Tarłów 5 634 8. Wojciechowice 4 405 9. Ćmielów 7 815 10. Sandomierz 25 718 11. Zawichost 4 704 12. Dwikozy 9 216 13. Klimontów 8 793 14. Koprzywnica 7 374 15. Łoniów 7 558 16. Obrazów 6 839 17. Samborzec 9 088 18. Wilczyce 3 935 19. Bogoria 8 179 Razem

6 Gminy należące do regionu 1 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów
Lp. Gmina Liczba mieszkańców wg deklaracji do regionu 1 Zadeklarowany region 1 (TAK/NIE) 1. Opatów 12 514 TAK 2. Ożarów 11 484 3. Baćkowice 5 232 4. Iwaniska 7 134 5. Lipnik 5 791 6. Sadowie 4 241 7. Tarłów 5 634 Brak deklaracji 8. Wojciechowice 4 405 9. Ćmielów 7 815 NIE (deklaracja do Regionu 2) 10. Sandomierz 25 718 11. Zawichost 4 704 12. Dwikozy 9 216 13. Klimontów 8 793 14. Koprzywnica 7 374 15. Łoniów 7 558 16. Obrazów 6 839 17. Samborzec 9 088 18. Wilczyce 3 935 19. Bogoria 8 179 Razem liczba mieszkańców regionu 1 wg deklaracji 17 Gmin zadeklarowało region 1

7 Złożone deklaracje „gmin” – wybór regionu

8 Masa wytworzonych oraz odebranych odpadów komunalnych w regionie 1 w 2010 r.
Lp. Gmina Masa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem w 2010 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg] Udział masy wytworzonych odpadów do odebranych w 2010 r. [%] 1. Opatów 4 434,96 1 905,57 42,97 2. Ożarów 4 069,93 610,60 15,00 3. Baćkowice 1 255,12 359,35 28,63 4. Iwaniska 1 711,40 457,52 26,73 5. Lipnik 1 389,22 405,62 29,20 6. Sadowie 1 017,39 300,17 29,50 7. Tarłów 1 351,56 308,69 22,84 8. Wojciechowice 1 056,73 290,98 27,54 9. Ćmielów 2 769,64 704,42 25,43 10. Sandomierz 9 114,46 6 952,38 76,28 11. Zawichost 1 667,10 447,66 26,85 12. Dwikozy 2 210,86 583,04 26,37 13. Klimontów 2 109,38 1 478,53 70,09 14. Koprzywnica 2 613,35 542,85 20,77 15. Łoniów 1 813,12 339,66 18,73 16. Obrazów 1 640,63 458,29 27,93 17. Samborzec 2 180,15 891,86 40,91 18. Wilczyce 943,98 279,91 29,65 19. Bogoria 1 962,09 634,57 32,34 Razem 45 311,08 17 951,65 39,62

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Chodorowska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Pobierz ppt "Region 1 gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google