Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGION 1 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 22.12.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGION 1 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 22.12.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 REGION 1 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 22.12.2011 r.

2 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach Region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

3 Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego- nowość Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

4 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana modyfikacja regionów

5 Gminy należące do regionu 1 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów Lp.GminaLiczba mieszkańców wg stanu na 2010 r. 1.Opatów12 514 2.Ożarów11 484 3.Baćkowice5 232 4.Iwaniska7 134 5.Lipnik5 791 6.Sadowie4 241 7.Tarłów5 634 8.Wojciechowice4 405 9.Ćmielów7 815 10.Sandomierz25 718 11.Zawichost4 704 12.Dwikozy9 216 13.Klimontów8 793 14.Koprzywnica7 374 15.Łoniów7 558 16.Obrazów6 839 17.Samborzec9 088 18.Wilczyce3 935 19.Bogoria8 179 Razem 155 654

6 Gminy należące do regionu 1 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów Lp.GminaLiczba mieszkańców wg deklaracji do regionu 1 Zadeklarowany region 1 (TAK/NIE) 1.Opatów12 514TAK 2.Ożarów11 484TAK 3.Baćkowice5 232TAK 4.Iwaniska7 134TAK 5.Lipnik5 791TAK 6.Sadowie4 241TAK 7.Tarłów5 634Brak deklaracji 8.Wojciechowice4 405TAK 9.Ćmielów7 815NIE (deklaracja do Regionu 2) 10.Sandomierz25 718TAK 11.Zawichost4 704TAK 12.Dwikozy9 216TAK 13.Klimontów8 793TAK 14.Koprzywnica7 374TAK 15.Łoniów7 558TAK 16.Obrazów6 839TAK 17.Samborzec9 088TAK 18.Wilczyce3 935TAK 19.Bogoria8 179TAK Razem liczba mieszkańców regionu 1 wg deklaracji 147 83917 Gmin zadeklarowało region 1

7 Złożone deklaracje gmin – wybór regionu

8 Masa wytworzonych oraz odebranych odpadów komunalnych w regionie 1 w 2010 r. Lp.GminaMasa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem w 2010 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg] Udział masy wytworzonych odpadów do odebranych w 2010 r. [%] 1.Opatów4 434,961 905,5742,97 2.Ożarów4 069,93610,6015,00 3.Baćkowice1 255,12359,3528,63 4.Iwaniska1 711,40457,5226,73 5.Lipnik1 389,22405,6229,20 6.Sadowie1 017,39300,1729,50 7.Tarłów1 351,56308,6922,84 8.Wojciechowice1 056,73290,9827,54 9.Ćmielów2 769,64704,4225,43 10.Sandomierz9 114,466 952,3876,28 11.Zawichost1 667,10447,6626,85 12.Dwikozy2 210,86583,0426,37 13.Klimontów2 109,381 478,5370,09 14.Koprzywnica2 613,35542,8520,77 15.Łoniów1 813,12339,6618,73 16.Obrazów1 640,63458,2927,93 17.Samborzec2 180,15891,8640,91 18.Wilczyce943,98279,9129,65 19.Bogoria1 962,09634,5732,34 Razem45 311,0817 951,6539,62

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Chodorowska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Pobierz ppt "REGION 1 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 22.12.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google