Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 12.01.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 12.01.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, r.

2 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach Region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej mieszkańców, regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca powyżej mieszkańców.

3 Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego- nowość !!! Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

4 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana modyfikacja regionów

5 Gminy należące do regionu 2 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów Lp.GminaLiczba mieszkańców wg stanu na 2010 r. 1.Łagów Ostrowiec Świętokrzyski Kun ó w Bałt ó w Bodzech ó w Waśni ó w Starachowice Wąchock Brody Mirzec Pawł ó w Razem

6 Gminy należące do regionu 2 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów Lp.GminaLiczba mieszkańców wg deklaracji do regionu 2 Zadeklarowany region 2 (TAK/NIE) 1.Łagów7 102TAK 2.Ostrowiec Świętokrzyski73 369TAK 3.Kun ó w10 152TAK 4.Bałt ó w3 961TAK 5.Bodzech ó w13 810TAK 6.Waśni ó w7 171TAK 7.Starachowice53 640TAK 8.Wąchock7 120TAK 9.Brody11 078TAK 10.Mirzec8 540Brak deklaracji 11.Pawł ó w15 447TAK Razem liczba mieszkańców regionu 2 wg deklaracji Gmin zadeklarowało region 2

7 Złożone deklaracje gmin – wybór regionu

8 Masa wytworzonych oraz odebranych odpadów komunalnych w regionie 2 w 2010 r. Lp.GminaMasa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem w 2010 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg] Udział masy odebranych odpadów do wytworzonych w 2010 r. [%] 1.Łagów Ostrowiec Świętokrzyski Kun ó w Bałt ó w Bodzech ó w Waśni ó w Starachowice Wąchock Brody Mirzec Pawł ó w Razem

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wioletta Czarnecka Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Pobierz ppt "REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 12.01.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google