Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej Konsekwencje dla Polski prowadzący : Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy Członek Zarządu Europejskie Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej Konsekwencje dla Polski prowadzący : Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy Członek Zarządu Europejskie Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej Konsekwencje dla Polski prowadzący : Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy Członek Zarządu Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa www.ecddp.pl ecddp@ecddp.pl

2 Oddziaływanie systemu podatkowego na gospodarkę System podatkowy zapewnia realizację celów fiskalnych i pozafiskalnych. Wśród celów pozafiskalnych opodatkowania należy wyróżnić: - modernizacje i restrukturyzację gospodarki, - zmniejszenie bezrobocia, - rozwój przedsiębiorczości, - wzrost innowacyjności, - zwiększenie ochrony środowiska.

3 Ulgi i zwolnienia podatkowe Ulgi i zwolnienia podatkowe mogą polegać na: wyłączeniu spod opodatkowania pewnych podmiotów, lub zawężeniu zakresu opodatkowania. Cechy ulg i zwolnień: są elementem konstrukcyjnym ustaw podatkowych; uprawnienie do skorzystania z ulg i zwolnień przysługuje podatnikowi z mocy prawa (tzw. ulgi systemowe); aby można było skorzystać z ulgi lub zwolnienia z mocy samego prawa zakres ulgi lub zwolnienia musi być określony przez ustawodawcę w sposób precyzyjny.

4 Niepewność systemu podatkowego w Polsce Polski system podatkowy charakteryzuje się następującymi cechami: - niezwykle częste zmiany przepisów podatkowych, - niejasność prawa podatkowego, - występowanie norm, których dyspozycje są ze sobą sprzeczne.

5 Zakres wyrobów energetycznych Zgodnie z art. 2 ust. 1 Dyrektywy energetycznej pojęcie "produkty energetyczne" stosuje się do produktów: a) objętych kodami CN 1507 do 1518, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe; b) objętych kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715; c) objętych kodami CN 2901 i 2902; d) objętych kodem CN 29051100, które nie są pochodzenia syntetycznego, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe; e) objętych kodem CN 3403; f) objętych kodem CN 3811; g) objętych kodem CN 3817; h) objętych kodem CN 38249099, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe.

6 Wyłączenie spod regulacji dyrektywy Na podstawie art. 2 ust. 4 lit. a i b Dyrektywy energetycznej, dyrektywa ta nie ma zastosowania do: a) końcowego opodatkowania ciepła oraz opodatkowania produktów objętych kodami CN 4401 i 4402; b) następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej: - produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, - podwójnego zastosowania produktów energetycznych. W myśl dyrektywy Produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie w przypadku gdy jest wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania oraz w celach innych niż jako paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania. Wykorzystywanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie, - energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych, /.../

7 Wyłączenie spod regulacji dyrektywy /.../ Dyrektywa energetyczna nie ma zastosowania do następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej: - energii elektrycznej, w przypadku gdy stanowi ona ponad 50 % kosztu produktu. "Koszt produktu" oznacza sumę wszystkich nabytych towarów i usług oraz koszty personelu i amortyzację środków trwałych na poziomie zakładu, którego definicję przedstawiono w art. 11. Te koszty są obliczane średnio w odniesieniu do jednostki. "Koszt energii elektrycznej" oznacza rzeczywistą wartość nabycia energii elektrycznej lub koszt wyprodukowania energii elektrycznej, jeśli jest ona pozyskiwana w zakładzie, - procesów mineralogicznych "Procesy mineralogiczne" oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

8 Dziękuję za uwagę pytania i wątpliwości: Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy krzysztof.komorniczak@ecddp.pl Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa www.ecddp.pl ecddp@ecddp.pl


Pobierz ppt "Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej Konsekwencje dla Polski prowadzący : Krzysztof Komorniczak Doradca podatkowy Członek Zarządu Europejskie Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google