Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał Ludzki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał Ludzki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał Ludzki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Plan prezentacji 1.Innowacyjność Polski na tle innych krajów 2.Potrzeby kadrowe przedsiębiorców 3.Absolwenci szkół wyższych w Polsce 4.Szkolnictwo wyższe i nauka – priorytet IV PO Kapitał Ludzki

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Innowacyjność Polski na tle innych krajów Ź ródło European Innovation Scoreboard 2006 W 2007 r Polska znalazła się w grupie krajów „doganiających” (catching up), w której znajdują się m.in. Czechy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Grecja, Słowenia, Bułgaria. Strategia przejścia w Polsce do gospodarki opartej na wiedzy powinna polegać na promocji i wspieraniu sektorów stanowiących jej nośniki, są to: edukacja nauka i działalność badawczo-rozwojowa gałęzie przemysłu, tzw. wysokiej techniki usługi biznesowe związane z GOW usługi społeczeństwa informacyjnego

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Najważniejsze wyzwania stojące przed Polską na drodze budowania innowacyjnej gospodarki: wzmocnienie bazy technologicznej i naukowej promocja innowacyjnych rozwiązań wzmacnianie powiązań nauki i przemysłu wspieranie kadr naukowych poprawa zarządzania innowacjami współpraca nauki i biznesu Źródło: Policy mix for innovation in Poland, przygotowanego przez OECD, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Pod koniec pierwszego półrocza 2007 roku, nieobsadzonych pozostawało 30 756 stanowisk przeznaczonych dla specjalistów oraz pracowników technicznych średniego szczebla. Spośród tego 10 629 to nowe miejsca pracy, powstałe w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2007 r. Źródło: Raport GUS: Popyt na pracę w I półroczu 2007 roku, wrzesień 2007

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gospodarka potrzebuje inżynierów

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Najbardziej poszukiwani specjaliści

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Absolwenci według kierunków studiów w latach 2005/2006 (GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r.)

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Największa przeszkodą dla innowacyjności firm nie jest już finansowanie, lecz brak wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw podporę ich sukcesu Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cele Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka PO Kapitał Ludzki 1.Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy 2.Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 3.Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych 4.Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Środki finansowe na Priorytet IV

13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – projekty konkursowe Programy rozwojowe uczelni Staże, praktyki, udział w nauczaniu - współpraca z pracodawcami Podnoszenie kompetencji kadry szkół wyższych Programy i materiały dydaktyczne Programy wyrównawcze (matematyka, fizyka) Stypendia dla doktorantów, postdoców i profesorów wizytujących Nowe kierunki studiów, studiów podyplomowych, doktoranckich Wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poddziałanie 4.1.2: Zwiększanie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy – projekty systemowe Zamawianie kształcenia (kierunki matematyczne, przyrodnicze, techniczne) Promocja kierunków kluczowych dla GOW Stypendia Programy wyrównawcze

15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 4.2: Podnoszenie kwalifikacji kadr B+R – projekty konkursowe Zarządzanie badaniami naukowymi Komercjalizacja wyników badań naukowych Ochrona własności przemysłowej

16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka – komplementarne programy operacyjne Kadry dla nowoczesnej gospodarki inżynierowie kadra naukowa kadra dydaktyczna kształcąca inżynierów Projekty innowacyjne zwiększające konkurencyjność gospodarki realizowane przez nowoczesne kadry Transfer technologii

17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę Agnieszka Gryzik Departament Wdrożeń i Innowacji tel. 22 52 92 669


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał Ludzki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google