Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, styczeń 2010 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Podejście badawcze w kolejności występowania: Anna Świebocka, PARP Jarosław Górniak, Szymon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, styczeń 2010 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Podejście badawcze w kolejności występowania: Anna Świebocka, PARP Jarosław Górniak, Szymon."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, styczeń 2010 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Podejście badawcze w kolejności występowania: Anna Świebocka, PARP Jarosław Górniak, Szymon Czarnik, Marcin Kocór, UJ

2 2 Plan prezentacji Tło projektu Cele projektu Podejście badawcze Podsumowanie

3 Geneza projektu informacja jest niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego, w tym decyzji programowych podejmowanych przez instytucje publiczne w zakresie wspierania rozwoju kapitału ludzkiego obecnie na rynku brak jest rzetelnych, ciągłych i reprezentatywnych badań, które dostarczałyby informacji na temat luk kompetencyjnych występujących na rynku pracy

4 Uczestnicy projektu PARTNERZY

5 Cel projektu monitoring luk kompetencyjnych na rynku pracy założenia projektów systemowych PARP kryteria strategiczne do projektów konkursowych PARP wytyczne dla działań podejmowanych w regionach polityki krajowe w obszarze kapitału ludzkiego

6 Cele projektu Pierwotne cele projektu zostały zweryfikowane w trakcie rozmów z kluczowymi odbiorcami wyników: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwem Edukacji Narodowej Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwem Gospodarki Konfederacją Pracodawców Polskich, PKPP Lewiatan Polską Izbą Firm Szkoleniowych Przedstawicielami WUP oraz Urzędów Marszałkowskich 6

7 Cele projektu Główny cel projektu to określenie obecnego zapotrzebowania na kompetencje i ich dostępności na rynku pracy. Oprócz tego w ramach projektu postawiono na realizację następujących zadań: Prognoza zapotrzebowania na konkretne kompetencje Ustalenie planów i prognoz liderów rynku pracy Określenie zapotrzebowania na konkretne szkolenia oraz ocena wykorzystania oferty szkoleniowej przez firmy Ocena korzystania z instytucji wspierających rynek pracy Określenie potrzeb certyfikowania kompetencji Określenie źródła zdobywanych kompetencji (edukacja formalna czy nieformalna) Próba uchwycenia losów absolwentów Określenie planów zawodowych i migracyjnych oraz oczekiwań związanych z pracą 7

8 Kapitał ludzki Kwalifikacje /kompetencje (zapotrzebowanie) ISCO Kwalifikacje /kompetencje (samoocena) ISCO Popyt Podaż PracodawcyPracownicy Uczniowie Bezrobotni Studenci Nieaktywni zawodowo Oferty pracy Instytucje szkoleniowe / System oświatowy

9 Moduły badawcze Osiągnięcie założonych celów wymaga przeprowadzenie badań w następujących modułach: Badanie pracodawców Analiza ofert pracy Badanie ludności (pracujący, bezrobotni, nieaktywni zawodowo) Badanie bezrobotnych Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Badanie studentów Badanie instytucji szkoleniowych Analiza kierunków kształcenia 9

10 Badanie pracodawców Technika badawcza Multimode survey: o wywiady osobiste z pracodawcami – liderami rynku lokalnego o wywiady telefoniczne z wylosowanymi pracodawcami Narzędzie badawcze Kwestionariusz PAPI około 180 pytań, szacowany czas 75 minut Kwestionariusz CATI około 110 pytań, szacowany czas 30 minut Próba PAPI 300 największych pracodawców w województwie CATI 700 pracodawców w województwie Operat baza danych ENIRO lub wyczyszczony REGON 10

11 Analiza ofert pracy Technika badawcza Analiza treści Narzędzie badawcze Kodowanie ofert pracy na podstawie klucza dostarczonego przez Zamawiającego. Główne kategorie klucza: zawód, poszukiwane kompetencje Próba Oferty pracy zgromadzone w jednym dniu w okresie trwania danej edycji badań obejmujące oferty z ostatniego miesiąca Oferty pracy z wybranych Powiatowych Urzędów Pracy wylosowanych do badań kwestionariuszowych bezrobotnych Oferty pracy z portalu www.careerjet.plwww.careerjet.pl 11

12 Badanie ludności Technika badawcza Wywiady osobiste w miejscu zamieszkania respondenta Narzędzie badawcze Kwestionariusz PAPI około 280 pytań, szacowany czas 90 minut Próba 1100 wywiadów w województwie Operat baza PESEL 12

13 Badanie bezrobotnych Technika badawcza Wywiady osobiste w miejscu zamieszkania respondenta Narzędzie badawcze Kwestionariusz PAPI około 180 pytań, szacowany czas 70 minut Próba 500 wywiadów w województwie Operat bazy danych PUP (Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy ) 13

14 Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Technika badawcza Ankieta audytoryjna realizowana w szkołach ponadgimnazjalnych Narzędzie badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej około 90 pytań, szacowany czas 45 minut Próba Uczniowie ostatnich roczników szkół ponadgimnazjalnych Wylosowane zostanie 100 oddziałów w każdym województwie Operat baza danych SIO 14

15 Badanie studentów Technika badawcza Ankieta audytoryjna realizowana w uczelniach Narzędzie badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej około 130 pytań, szacowany czas 45 minut Próba Studenci ostatnich lat studiów (II i III roku studiów licencjackich – I stopnia, IV i V studiów jednolitych 5-letnich oraz I i II studiów uzupełniających – II stopnia) Wybranych zostanie 1600 kierunków w całej Polsce (kierunek rozumiany jest jako jednostka organizacyjna studiów na poszczególnych uczelniach). Na każdym kierunku zebranych zostanie przynajmniej 20 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy Operat baza danych MNiSW 15

16 Badanie instytucji szkoleniowych Technika badawcza Badania przebiegać będą dwuetapowo: o Sporządzenie wyczerpującego rejestru instytucji szkoleniowych w Polsce o Przeprowadzenie ankiety internetowej wspomaganej wywiadem telefonicznym Rozszerzona wersja ankiety internetowej będzie realizowana tylko w pierwszej i ostatniej edycji badań. Analiza oferty kształcenia (wersja uproszczona) będzie realizowana w każdej edycji. W każdej edycji weryfikowana będzie baza danych instytucji szkoleniowych Narzędzie badawcze Kwestionariusz ankiety CAWI około 55 pytań w wersji rozszerzonej Próba Wyczerpująca baza instytucji szkoleniowych w Polsce 16

17 Analiza kierunków kształcenia Badania będą realizowane przez Zamawiającego Technika badawcza Analiza treści Narzędzie badawcze Kodowanie kierunków na podstawie klucza dostarczonego przez Wykonawcę Próba Bazy danych MNiSW oraz dane GUS 17

18 Podsumowanie Zadania Wykonawcy: przeprowadzenie badań w przedstawionym zakresie współpraca z Zamawiającym w zakresie kontroli jakości realizowanych badań sporządzenie i dostarczenie baz danych z wynikami w formacie określonym przez Zamawiającego 18

19 Podsumowanie – BKL w liczbach Okres realizacji projektu: 15.09.2008 – 31.12.2014 1 przetarg = 1 wykonawca usługi badawczej, Wartość komponentu przeznaczonego na realizację badań terenowych – ok. 17,5 mln zł brutto Pięć edycji badań o w każdej te same moduły badawcze o w latach 2010-2014, o czas realizacji każdej edycji wynosi maksymalnie 3 miesiące. Ogłoszenie przetargu – do 28 lutego 2010 roku

20 Podsumowanie – rezultaty projektu raporty z badań strona internetowa -dokumentacja techniczna -system samodzielnej analizy danych on-line konferencje

21 Podsumowanie wyników I przetargu Po pierwszym przetargu koszt realizacji poszczególnych modułów badawczych prezentował się następująco: 21 Moduł badawczyOferent AOferent B Badanie pracodawców - CATI Badanie pracodawców - PAPI Analiza ofert pracy Badanie ludności Badanie bezrobotnych Badanie uczniów ! ! Badanie studentów ! ! Badanie instytucji szkoleniowych !

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, styczeń 2010 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Podejście badawcze w kolejności występowania: Anna Świebocka, PARP Jarosław Górniak, Szymon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google