Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku

2 Pozyskane środki zewnętrzne ze względu na dziedzinę interwencji

3 Podział pozyskanych środków zewnętrznych ze względu na źródło pochodzenia

4 Infrastruktura drogowa w powiecie W 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na: remont nawierzchni drogi powiatowej 5044S Rogów – Czyżowice łączna wartość zadania ,08 wartość środków zewnętrznych ,00 budowę i remont nawierzchni ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie DP 5020S łączna wartość zadania ,00 wartość środków zewnętrznych ,00

5 Infrastruktura drogowa w powiecie Z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków dla subregionów Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 oraz DW 932. Planowane zakończenie prac 30 IX 2010r. wartość całkowita w 2009r ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł

6 Oświata Inwestycje z zakresu szkolnictwa : Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach łączna wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej po dotychczasowych trasach dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92 – etap II łączna wartość zadania ,93 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach łączna wartość zadania ,02 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ul. Traugutta 32 łączna wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł

7 Powiat Wodzisławski pozyskał środki z EFS na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku całkowita wartość ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Eurostypendium drogą do dyplomu całkowita wartość ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Oświata

8 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wodzisławski pozyskały w 2009 roku ze środków zewnętrznych łączną kwotę ,13 zł

9 Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim drugi rok z rzędu realizuje projekt systemowy Dobry Start. Program aktywizacji społeczno - zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim finansowany z EFS wartość projektu w 2009r ,00 zł kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi ,56 zł Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PCPR otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Zespół Wsparcia dla Rodzin Dotkniętych Kryzysem wartość projektu ,00 zł kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi ,00 zł

10 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Modernizacja instalacji ciepłej wody z zabudową kolektorów słonecznych wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane z WFOŚIGW w Katowicach ,00 zł Zapewnienie efektywnego działania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wartość całkowita ,41 zł środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego ,04 zł Zakup nowego ambulansu pogotowia ratunkowego wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko ,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe ( m.in. karetka pogotowia) na łączną kwotę ,00 zł

11 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Prace termomodernizacyjne budynku Oddziału Pediatrycznego wartość całkowita ,60 zł środki pozyskane z GFOŚiGW ,00 zł Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wartość całkowita ,75 zł środki pozyskane z RPO ,33 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe (m.in. stół operacyjny) na łączna kwotę ,00 zł

12 Rynek Pracy Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki na realizację projektów: Przystanek – praca wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane z EFS ,00 zł Postawmy na jakość wartość całkowita na lata ,34 zł środki pozyskane z EFS w 2009 roku ,95 zł Pokonać bariery wartość całkowita na lata ,34 zł środki pozyskane z EFS w 2009 roku ,81 zł

13 Infrastruktura administracji publicznej Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Budżetu Państwa pozyskano środki na informatyzację części kartograficznej operatu ewidencyjnego z wykorzystaniem wektorowej mapy granic działek ewidencyjnych powstałej podczas realizacji projektu p.n. " Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)…" dla obrębu Radoszowy Miasta Rydułtowy - etap I wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane ,00 zł

14 Pozostałe Projekt Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego łączna wartość projektu na lata wynosi ,00 zł pozyskane środki w 2009 roku: ,00 zł Projekt Depresja – wiem, rozumiem – pokonam wartość całkowita ,00 zł pozyskane środki ,00 zł

15 Powiat Wodzisławski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje, remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje. W 2009 roku pozyskaliśmy środki na łączną kwotę ,88 zł


Pobierz ppt "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google