Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku

2 Pozyskane środki zewnętrzne ze względu na dziedzinę interwencji

3 Podział pozyskanych środków zewnętrznych ze względu na źródło pochodzenia

4 Infrastruktura drogowa w powiecie W 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na: remont nawierzchni drogi powiatowej 5044S Rogów – Czyżowice łączna wartość zadania 2 458 859,08 wartość środków zewnętrznych 1 229 400,00 budowę i remont nawierzchni ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie DP 5020S łączna wartość zadania 423 767,00 wartość środków zewnętrznych 211 800,00

5 Infrastruktura drogowa w powiecie Z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków dla subregionów Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 oraz DW 932. Planowane zakończenie prac 30 IX 2010r. wartość całkowita w 2009r. 309 875,00 zł wartość środków zewnętrznych 60 995,00 zł

6 Oświata Inwestycje z zakresu szkolnictwa : Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach łączna wartość zadania 1 039 000,00 zł wartość środków zewnętrznych 666 000,00 zł Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej po dotychczasowych trasach dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92 – etap II łączna wartość zadania 480 244,93 zł wartość środków zewnętrznych 220 000,00 zł Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach łączna wartość zadania 429 217,02 zł wartość środków zewnętrznych 214 000,00 zł Usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ul. Traugutta 32 łączna wartość zadania 120 000,00 zł wartość środków zewnętrznych 60 000,00 zł

7 Powiat Wodzisławski pozyskał środki z EFS na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku całkowita wartość 42 850,00 zł wartość środków zewnętrznych 42 850,00 zł Eurostypendium drogą do dyplomu całkowita wartość 233 100,00 zł wartość środków zewnętrznych 233 100,00 zł Oświata

8 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wodzisławski pozyskały w 2009 roku ze środków zewnętrznych łączną kwotę 630 051,13 zł

9 Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim drugi rok z rzędu realizuje projekt systemowy Dobry Start. Program aktywizacji społeczno - zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim finansowany z EFS wartość projektu w 2009r 632 547,00 zł kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi 566 129,56 zł Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PCPR otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Zespół Wsparcia dla Rodzin Dotkniętych Kryzysem wartość projektu 46 900,00 zł kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi 37 900,00 zł

10 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Modernizacja instalacji ciepłej wody z zabudową kolektorów słonecznych wartość całkowita 102 513,00 zł środki pozyskane z WFOŚIGW w Katowicach 68 948,00 zł Zapewnienie efektywnego działania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wartość całkowita 811 302,41 zł środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 689 607,04 zł Zakup nowego ambulansu pogotowia ratunkowego wartość całkowita 359 159,00 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko 359 159,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe ( m.in. karetka pogotowia) na łączną kwotę 210 357,00 zł

11 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Prace termomodernizacyjne budynku Oddziału Pediatrycznego wartość całkowita 33 992,60 zł środki pozyskane z GFOŚiGW 30 000,00 zł Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wartość całkowita 337 982,75 zł środki pozyskane z RPO 287 285,33 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe (m.in. stół operacyjny) na łączna kwotę 185 606,00 zł

12 Rynek Pracy Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki na realizację projektów: Przystanek – praca wartość całkowita 2 470 900,00 zł środki pozyskane z EFS 2 470 900,00 zł Postawmy na jakość wartość całkowita na lata 2008-2010 273 866,34 zł środki pozyskane z EFS w 2009 roku 148 522,95 zł Pokonać bariery wartość całkowita na lata 2009-2010 333 664,34 zł środki pozyskane z EFS w 2009 roku 292 233,81 zł

13 Infrastruktura administracji publicznej Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Budżetu Państwa pozyskano środki na informatyzację części kartograficznej operatu ewidencyjnego z wykorzystaniem wektorowej mapy granic działek ewidencyjnych powstałej podczas realizacji projektu p.n. " Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)…" dla obrębu Radoszowy Miasta Rydułtowy - etap I wartość całkowita 297 000,00 zł środki pozyskane 207 721,00 zł

14 Pozostałe Projekt Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego łączna wartość projektu na lata 2009 - 2011 wynosi 309 545,00 zł pozyskane środki w 2009 roku: 51 610,00 zł Projekt Depresja – wiem, rozumiem – pokonam wartość całkowita 12 458,00 zł pozyskane środki 12 458,00 zł

15 Powiat Wodzisławski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje, remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje. W 2009 roku pozyskaliśmy środki na łączną kwotę 9 393 671,88 zł


Pobierz ppt "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google