Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Katarzyna Biernat Młodszy Specjalista Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 9 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Katarzyna Biernat Młodszy Specjalista Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 9 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Katarzyna Biernat Młodszy Specjalista Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Plan prezentacji 1. Co to jest Działanie 3.1 PO IG Istota działania Cel działania Kto może ubiegać się o wsparcie 2. Ogólne informacje dotyczące projektów z 2008 roku Obszar realizacji projektów Dane statystyczne Branże objęte wsparciem Lista Beneficjentów 3. Przykładowy projekt

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Co to jest Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na: identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez: przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem dzia ł alności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu I. PREINKUBACJĘII. WEJŚCIE KAPITAŁOWE dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Cel Działania zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, poprzez : doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw zasileni e finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie Beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo- technologiczne Grupy docelowe: Nowopowstali przedsiębiorcy (MSP)

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Ogólne informacje dotyczące projektów z 2008 roku

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Obszar realizacji projektów 5 projektów realizowanych jest na terenie całego kraju 2 projekty realizowane są wyłącznie w województwie małopolskim 1 projekt realizowany jest w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Obszar realizacji projektów

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dane statystyczne Liczba pomysłów objętych etapem preinkubacji – 294 Liczba dokapitalizowanych podmiotów – 112 Średnio 36 preinkubowanych pomysłów przypada na jednego Beneficjenta Średnio 14 dokapitalizowanych spółek przypada na jednego Beneficjenta Najdłuższy projekt trwa 6,5 roku Najkrótszy projekt trwa 1,5 roku Średni okres trwania projektów wynosi 4 lata Średni okres trwania preinkubacji jednego pomysłu wynosi od 3 do 6 miesięcy

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Branże objęte wsparciem technologie "inteligentnego budynku mechatronika technologie informatyczne biotechnologia-ochrona środowiska odnawialne źródła energii media usługi elektroniczne nanotechnologiczna chemiczna medyczno - farmakologiczna urządzenia kogeneracji niskich mocy telekomunikacja

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Branże objęte wsparciem

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Lista beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy w 2008 roku. Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta (województwo) Kwota dofinansowania w zł 1. Park Naukowo - Technologiczny "Euro- Centrum" Sp. z o.o. śląskie14 514 240,00 2. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. łódzkie20 527 749,78 3. Instytut Netable Sp. z o.o. małopolskie 19 196 186,00 4. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mazowieckie12 927 748,00 5. JCI Venture Sp. z o.o. małopolskie16 667 900,00 6. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. pomorskie17 183 646,90 7. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. małopolskie8 553 878,00 8. Instytut Karpacki małopolskie2 554 271,00 łącznie: 112 125 620 zł

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Przykładowy projekt

15 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Projekt realizowany na terenie całego kraju Okres realizacji projektu to 5,5 roku Branże przewidziane do preinkubacji: mechatronika technologie informatyczne biotechnologia – ochrona środowiska odnawialne źródła energii

16 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. identyfikacja innowacyjnych pomysłów przeprowadzenie dla każdego zidentyfikowanego innowacyjnego rozwiązania niezbędnych badań, analizy rynku i potencjału oraz opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z rozpoczynaniem nowej działalności gospodarczej zapewnienie infrastruktury oraz usług dla nowopowstałych firm niezbędnych w początkowej fazie istnienia dokapitalizowanie powstałych w wyniku preinkubacji przedsiębiorstw poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów tych spółek Szczegółowe cele projektu:

17 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wskaźniki realizacji celów projektu Liczba osób objętych etapem selekcji200 Liczba zidentyfikowanych pomysłów innowacyjnych poddanych wstępnej preinkubacji50 Liczba pomysłów innowacyjnych preinkubowanych dzięki wsparciu25 Liczba dokapitalizowanych przedsiębiorstw25

18 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Etapy realizacji działań Etap I Akcja promocyjno – informacyjna prowadzona przez cały okres realizacji projektu ogłoszenia w mediach, tablica reklamowa, banery, dwie konferencje, strona internetowa, 21 spotkań informacyjnych, Punkt Informacyjno – Doradczy Etap II Selekcja innowacyjnych rozwiązań spotkania informacyjne (zainteresowani otrzymają pełną informację o projekcie, zasadach, kryteriach wyboru projektów) przewidziano 200 osób objętych etapem selekcji Komisja Oceny Projektów dokonuje wyboru rozwiązań przeznaczonych do następnego etapu

19 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Etap III Preinkubacja przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania przeprowadzenie analiz rynku innowacyjnego rozwiązania wstępna ewaluacja pomysłu na biznes opracowanie biznes planu/studium wykonalności doradztwo biznesowe i finansowe (przeprowadzenie analiz finansowych w tym na potrzeby pozyskania zewnętrznego źródła finansowania) doradztwo w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek (aspekty prawne, techniczne, ustanowienie kanałów dystrybucji) mentoring – organizacja spotkań z innymi firmami z branży, ekspertami

20 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. doradztwo, konsultacje w zakresie w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, konsultacje z eksertami/rzecznikami patentowymi wsparcie merytoryczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej porady prawne, księgowe okres preinkubacji będzie trwał ok. 3 miesięcy

21 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Etap IV Ocena możliwości i gotowości innowacyjnego rozwiązania do zasilenia kapitałowego na podstawie badań przeprowadzonych w Etapie III Komisja Oceny Projektów podejmuje decyzje o wejściu kapitałowym wejście kapitałowe nastąpi pod warunkiem, że wyniki działań określonych na etapie preinkubacji wskażą zasadność prowadzenia działalności i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.

22 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Etap V Zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorcy obejmuje wyłącznie podmioty biorące udział w etapie preinkubacji będzie trwało maksymalnie 10 lat przewiduje nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50% wartości udziałów/akcji, maksymalnie do kwoty 200 000 euro 5 wejść kapitałowych na rok

23 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©23


Pobierz ppt "2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Katarzyna Biernat Młodszy Specjalista Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 9 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google