Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków, Praktyczne aspekty rozliczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków, Praktyczne aspekty rozliczania."— Zapis prezentacji:

1 IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków, Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś

2 Charakterystyka Karkonosze/Krkonoše NP
Położenie Parku Park Narodowy zlokalizowany jest w Karkonoszach w części Sudetów Zachodnich po polskiej i czeskiej stronie. Zakres wysokościowy: od 400m do 1602 m n.p.m.; najwyższy szczyt w paśmie - Śnieżka. 2

3 Karkonosze/Krkonoše NP
Park Narodowy po obu stronach granicy zajmuje ha, w tym: strefa rdzenna (10 600ha) strefa buforowa ( ha) strefa tranzytowa(18 400ha)

4 Karkonosze/Krkonoše NP reprezentuje unikalną mozaikę górskich i arktycznych ekosystemów, stanowi wyspę alpejsko – arktycznej tundry w centrum Europy.

5 Malina moroszka Wierzba lapońska Gnidosz sudecki Skalnica śnieżna
1300 gatunków roślin w tym – relikty glacjalne (malina moroszka, gnidosz sudecki, skalnica śnieżna, wierzba lapońska, etc.) oraz endemity (jarząb sudecki, dzwonek karkonoski, skalnica bazaltowa, etc.) Malina moroszka Wierzba lapońska Gnidosz sudecki Skalnica śnieżna

6 Zagrożone gatunki zwierząt – podróżniczek, cietrzew, derkacz, etc…

7 Międzynarodowe uznanie dla Karkonoszy
UNESCO MaB, Transboundary Park Ramsar Site Natura 2000

8 EFEKTY EKOLOGICZNE UZYSKANE I UTRZYMANE DZIĘKI PROJEKTOM REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Lp Projekt Okres realizacji Wartość projektu 1 Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym 2009 –2012 ,00 2 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – Modernizacja ścieżki nad reglami ,00 3 Ochrona najcenniejszych gatunków flory Karkonoskiego Parku Narodowego – Żywy Bank Genów Jagniątków 2010 –2013 ,00 4 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap II 2010 –2012 ,00 5 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III 2011 –2014 ,00 Razem ,00

23 I. PLANOWANIE FINANSOWE
Bilans otwarcia na 2009rok: Środki w planie finansowym – 0,4 mln Potrzeby – 2,1 mln = 1,7 mln brakujących środków Bilans otwarcia na 2010 rok: Środki w planie finansowym – 4,9 mln Potrzeby – 5,9 mln = 1 mln brakujących środków Bilans otwarcia na 2011 rok: Środki w planie finansowym – 3,1 mln Potrzeby – 5,2 mln = 2,1 mln brakujących środków

24 długie procedury zatwierdzania korekt finansowych,
Problemy: brak 100% zabezpieczania środków na realizację projektów w planie finansowym pjb, długie procedury zatwierdzania korekt finansowych, system przepływów finansowych i planowania wydatków, utrudnione finansowanie projektów ze środków z rezerwy celowej,

25 wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego,
Rozwiązania: korekta planu finansowego pjb w systemie zwolnienie/uzupełnienie możliwość wykonania korekt planu finansowego pjb w określonym zakresie przez kierownika jednostki, analiza finansowa i podział środków na zadania w zależności od czasu realizacji, wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego, planowanie wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania realizowane w IV kwartale

26 II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Problemy: skomplikowane procedury zamówień publicznych, błędy w postępowaniach mogące skutkować nałożeniem kar finansowych, braki pełnego zabezpieczenia kwot na paragrafach w planie finansowym pjb na etapie przetargu, zależność czasu trwania procedur przetargowych do zmiennych czynników przyrodniczych,

27 powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych,
Rozwiązania: wydzielenie stanowiska ds. zamówień publicznych, powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych, kontrola dokumentacji przetargowej na etapie ex ante, wykorzystywanie możliwości przedłużania terminu związania z ofertą, stosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla robót budowlanych aktualizacja wewnętrznych zarządzeń przy zmianach w pzp lub przy nowych interpretacjach pzp

28 III. DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Problemy: skomplikowane i długie procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, niespójna interpretacja przepisów dla niestandardowych przedsięwzięć , dobór właściwych paragrafów w zależności od rodzaju robót budowlanych, wpływ decyzji administracyjnych na terminy realizacji zadań oraz na poziom kosztów kwalifikowanych,

29 planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych,
Rozwiązania: dostosowanie terminów uzyskiwania decyzji do harmonogramu realizacji projektu, planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych, koordynacja działań pionu merytorycznego i pionu finansowego w zakresie doboru paragrafów, wprowadzanie szerokiego zakresu możliwości zmian do istotnych postanowień umowy na etapie przetargu

30 IV. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

31 konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych,
Problemy: braki środków na paragrafach płacowych na zadani związane z realizacją i zarządzaniem projektem, konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych, skomplikowany system rozliczania płac w ramach projektu, utrudnione zatrudnienie pracowników w ramach nowych etatów wygenerowanych przez projekt,

32 rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność,
Rozwiązania: refundacja kosztów płac pracowników beneficjenta, zmiana sposobu realizacji zadania z płac na wynagrodzenia bezosobowe lub system usługowy, rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność, zatrudnianie na nowych etatach na czas określony w zależności o zakresu posiadanych środków na paragrafach płacowych,

33 V. CZYNNIKI PRZYRODNICZE
Problemy: skomplikowane układy ekologiczne, które są przedmiotem projektu, zmienne zjawiska przyrodnicze i klimatyczne wpływające na terminy i sposoby realizacji zadań, ścisła zależność pomiędzy stroną formalno – finansową projektu a czynnikami przyrodniczymi trudność opisania wskaźnikami efektów ekologicznych projektu,

34 właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu,
Rozwiązanie: precyzyjne dobranie metod realizacji projektu do właściwości przyrodniczych obiektu, monitoring przyrodniczy oraz właściwe planowanie przestrzenne i czasowe, analiza ryzyka realizacji projektu – aktualizacja harmonogramu lub aneksowanie umowy, właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu, monitoring efektów wykonywanych zabiegów,

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Fotografie: Andrzej Raj Roman Rąpała Dariusz Kuś


Pobierz ppt "IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków, Praktyczne aspekty rozliczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google