Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

02/2013-01/2015 Przedsiębiorczość społeczna - projekt europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "02/2013-01/2015 Przedsiębiorczość społeczna - projekt europejski."— Zapis prezentacji:

1 02/2013-01/2015 Przedsiębiorczość społeczna - projekt europejski

2 Partners

3 Wzrost i rozwój Budowa potencjału sektora publicznego: partnerstwo i zarządzanie Wizerunek ekonomii społecznej Finanse Infrastruktura wsparcia

4  18 studiów przypadku / dobrych praktyk  15 rekomendacji, z czego:  8 odnosi się do działań na poziomie rządu / samorządu  7 odnosi się do wsparcia samych przedsiębiorstw społecznych

5 Rekomendowane działania na poziomie rządu:  Działania koordynacyjne  Spójność z działaniami samorządów  Budowa wizerunku ES  Mierzenie społecznej wartości dodanej  Działania legislacyjne i rozwiązania fiskalne  Zamówienia publiczne  Badania

6 Rekomendowane wsparcie przedsiębiorstw społecznych: Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej w szkołach lub uczelniach Dwutorowe wsparcie: biznesowe i specjalistyczne Wsparcie dostosowane do potrzeb na różnych etapach Szkolenia w zakresie przywództwa (uczenie się partnerów od siebie) Konsorcja, franczyza społeczna Innowacje społeczne Dostęp do źródeł finansowania i doradztwa

7 Lekcja 1 – strategiczne partnerstwo i koordynacja polityk  Zapewnienie spójności polityk (gospodarcza, społeczna, rozwój lokalny) poprzez współpracę międzyministerialną/departamentalną i koordynację Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie Ekonomii Społecznej), Polska  Partnerstwo interesariuszy (udział organizacji reprezentujących sektor i struktury wsparcia); Intervento 18 (Region Trentino, Włochy), Partnerstwo publiczno-społeczne Low Moss (Szkocja)  Wytyczne KE w sprawie realizacji zasady partnerstwa (Art. 5, Code of Conduct)

8 Lekcja 2: Tożsamość i rozpoznawalność

9 Lekcja 3 – konsorcja i franczyza społeczna jako droga rozwoju przedsiębiorstw  Elastyczne struktury współpracy  Umożliwienie rozwoju poprzez dostęp do większych rynków  Lepszy dostęp do funduszy  Profesjonalizacja usług Macken (Szwecja), włoskie consortia, Steps to success (Wlk. Brytania),

10 Lekcja 4 – dostęp do finansowania  Różne narzędzia (dotacje, pożyczki, gwarancje, itp.)  Różne źródła (publiczne, sektorowe, prywatne)  Wzrost znaczenia finansowania sektorowego i prywatnego  Połączenie ze wsparciem biznesowym  Pilotaż pożyczek z EFS/TISE, REVES – Mikrofonden Vast (Szwecja), Social Impact Bonds (Wlk. Brytania)

11 Lekcja 5 – dwutorowe wsparcie  doradztwo biznesowe  specjalistyczne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (osiągnięcie celów społecznych i ekonomicznych) świadczone przez organizacje z sektora  Enterprising together ! (Finlandia)

12 Lekcja 6 – zamówienia publiczne  Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne: -Mniejsze kontrakty -Klauzule społeczne  Doradztwo i szkolenia: -Dla zamawiających -Gotowość przedsiębiorstw do udziału (jakość)  Wytyczne dla zamawiających (Belgia)  Social Value Act (Wlk. Brytania)

13 Sieć Przedsiębiorczości Społecznej inspiracją dla PO WER:  Udział przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych  Budowanie wizerunku ekonomii społecznej i znaków jakości dla przedsiębiorstw  Ponadregionalne sieci PES, sieci franczyz  Koordynacja polityki (wertykalna i horyzontalna)  Projekty ponadnarodowe (kryterium premiujące: Wykorzystanie w realizowanym projekcie dobrych praktyk będących przedmiotem prac Social Entrepreneurship Network działającej w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 lub zawarcie partnerstwa z jednym z podmiotów prezentujących ww. praktyki )

14 Sieć Przedsiębiorczości Społecznej inspiracją dla regionalnych programów operacyjnych:  Budowa infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (OWES, sieci współpracy, franczyza społeczna, akademie przedsiębiorczości)  Sieciowanie, klastry, partnerstwa jako sposób powiększania rynku dla pes oraz budowy tożsamości i rozpoznawalności  Zwiększanie udziału pes w społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych (lokalna baza danych)  Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych

15 Dziękuję za uwagę! Departament ESF Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju malgorzata.lublinska@mir.gov.pl www.socialeconomy.pl


Pobierz ppt "02/2013-01/2015 Przedsiębiorczość społeczna - projekt europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google