Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży

2 Priorytety działania ZMW edukacja, w tym edukacja pozaformalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój młodej przedsiębiorczości, ekologia i nowoczesne rolnictwo.

3 Podmioty ekonomii społecznej: Fundacja jest organizacją powołaną dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (przy czym gospodarcze cele nie mogą być celami zarobkowymi) Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków

4 Podmioty ekonomii społecznej: Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo- kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

5 Spółdzielnie socjalne: Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację zawodową i społeczną Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej

6 Spółdzielnie socjalne: Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. O utworzenie ZAZ-u ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

7 Spółdzielnie socjalne: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności

8 Spółdzielnie socjalne ZMW Województwo Podlaskie: 4 spółdzielnie socjalne ( „Poezja smaku”, „SS Razem”, SS Eskapada, Województwo Lubuskie: 10 spółdzielni w dwóch subregionach, gorzowskim i zielonogórskim. Są to między innymi SS RAT, Nasze Lubuskie, SS Sorawia Artis, SS Nadruk

9 Zalety i wady spółdzielni Zalety: pasja uczestników, bliskie otoczenie, zmniejszanie bezrobocia, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, lokalni wykonawcy zadań publicznych, zwalczanie wykluczenia społecznego, Wady: słaba świadomość społeczna, niewystarczające wsparcie instytucjonalne, dobór ludzi, małe społeczeństwa mniej zamówień,

10 Ważnym aspektem jest również tworzenie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i tworzenie podmiotów wspierających te podmioty np. OWES

11 Znajdziesz nas Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6 lok. 6 00-020 Warszawa tel.: (22) 826 11 68 fax: (22) 826 44 55 e-mail: zkzmw@zmw.plzkzmw@zmw.pl www.zmw.pl


Pobierz ppt "Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google