Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witajcie. Koszty logistyki to tylko fragment problematyki, jaką zajmuje się ekonomika logistyki. Ekonomiści głowią się nad problemem zmniejszenia kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witajcie. Koszty logistyki to tylko fragment problematyki, jaką zajmuje się ekonomika logistyki. Ekonomiści głowią się nad problemem zmniejszenia kosztów."— Zapis prezentacji:

1 Witajcie. Koszty logistyki to tylko fragment problematyki, jaką zajmuje się ekonomika logistyki. Ekonomiści głowią się nad problemem zmniejszenia kosztów co niewątpliwie przyniesie większe zyski w przedsiębiorstwie.

2 Przypomnienie : Koszty wyrażone są w pieniądzu. Znamy koszty stałe, zmienne, układu rodzajowego itd. Prezentowane zdania maja na celu przypomnienie uczniom w jaki sposób można obliczać wyodrębnione koszty logistyki. Spróbujcie sami rozwiązać zadania. Jeżeli wydadzą Ci się za trudne skorzystaj z rozwiązania, a następnie ponownie spróbuj sam je rozwiązać. Życzę miłej zabawy. Powodzenia !!!

3 Zadanie 1 Całkowite koszty magazynowanie dzieli się na koszty stałe i zmienne. W poniższej tabeli zamieszczono koszty magazynowania materiałów poniesione w I kwartale 20…… roku. Na skutek zwiększania obrotu magazynowego w II kwartale niektóre koszty składowania materiałów wzrosną o 1%.

4 Dane do zadania : Okres Całkowite koszty w zł Koszty stałeKoszty zmienne styczeń 1.500,001.300,00 luty 500,002.700,00 marzec 4.000,003.000,00

5 Oblicz i wskaż ile wynoszą w II kwartale 20….. roku poszczególne koszty : a)koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7070;00 b) koszty stałe – 6020;00; koszty zmienne – 7000;00 c) koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7040;00 d) koszty stałe – 6000;00; koszty zmienne – 7040;00

6 Odpowiedź : c)koszty stałe – 6060;00; koszty zmienne – 7040;00 Rozwiązanie : Ks = 1.500,00+ 500,00+4.000,00 = 6.000,00 +(1%) 60,00 = 6.060,00 Kz = 1.300,00+ 2.700,00+3.000,00 = 7.000,00 +(1%) 70,00 = 7.070,00

7 Zadanie 2. Całkowite koszty magazynowania materiałów poniesione w II kwartale 20… roku przedstawia poniższa tabela. Okres Całkowite koszty w zł Koszty stałeKoszty zmienne kwiecień 1.000,00 500,00 maj 500,001.500,00 czerwiec 500,002.000,00 Wielkość rozchodu magazynowego w tym okresie wyniosła 1000 sztuk

8 Podaj prawidłową odpowiedź: Całkowity jednostkowy koszt magazynowania materiałów wynosi: a)4 zł b)2 zł c)6 zł d)3 zł

9 Odpowiedź : c)6 zł Rozwiązanie : 2.000,00 + 4.000,00 = 6.000,00 / 1.000 szt. = 6,00 zł za szt.

10 Zadanie 3. Zapas skóry na początku kwartału w magazynie przedsiębiorstwa produkującego obuwie wynosił 5.000 metrów. W ciągu kwartału dokupiono 2.500 metrów. Zapas bieżący pozwalający na zachowanie ciągłości kwartalnej produkcji wynosi 6.000 metrów. Zapas nadmierny wynosi : a)1.000 m b)1.500 m c)2.500 m d) 300 m

11 Odpowiedź : a)1.500 m Rozwiązanie : Sp 5.000 metrów + dokupiono 2.500 m = W magazynie 7.500 m 7.500 m – Zb 6.000 m = 1.500 m zapas nadmierny

12 Zadanie 4. Poniższa tabela przedstawia koszty czynności logistycznych poniesionych przez centrum logistyczne w III kwartale 20… roku. III kwartał Koszty czynności logistycznych w mln zł, w tym: Fizycznego przepływu dóbr Utrzymania zapasów Procesów informatycznych lipiec200100 40 sierpień200 50 20 wrzesień100150140

13 Jeżeli przedsiębiorstwo na IV kwartał 20…. roku przewiduje wzrost kosztów fizycznego przepływu dóbr o 10%, to całkowity koszt czynności logistycznych wyniesie: Oblicz : a)1100 mln zł b) 220 mln zł c)1000 mln zł d)1050 mln zł

14 Rozwiązanie : III kwartał Koszty czynności logistycznych w mln zł, w tym: Fizycznego przepływu dóbr Utrzymania zapasów Procesów informatycz nych Razem III kw 500300200 Razem III kwartał : 500 + 300 + 200 = 1000 Razem IV kwartał : 500 + (10%) 50 + 300 + 200 = 1050

15 Zadanie 5. Utrzymywane przez przedsiębiorstwo zapasy materiałów, wyrobów gotowych lub towarów przeznaczonych do produkcji, dystrybucji w ciągu roku są zaliczane do: a)aktywów trwałych b) aktywów obrotowych c) należności krótkoterminowych d) zobowiązań krótkoterminowych

16 Odpowiedź : b) aktywów obrotowych Rozwiązanie : Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) są to zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub sprzedaży. Materiały - zasoby obrotowe, których charakterystyczną cechą jest to, że w procesie produkcyjnym zużywają się całkowicie.

17 Zadanie 6 Całkowite koszty magazynowania materiałów poniesione w styczniu 20.. roku przedstawia poniższa tabela. Wielkość rozchodu magazynowego w tym okresie wyniosła 2000 sztuk. OkresCałkowite koszty w zł Koszty stałeKoszty zmienne Styczeń 20…4.000,008.000,00

18 Oblicz Miesięczny jednostkowy koszt zmienny magazynowania materiałów wynosi: a)6 zł b)2 zł c)4 zł d)3 zł

19 Koszt jednostkowy wynosi : Odpowiedź a) 6 zł Rozwiązanie : 4.000,00 + 8.000,00 = 12.000,00 / 2000 sztuk = 6,00 złotych za 1 sztukę

20 Zadanie 7 Tabela przedstawia wielkość rocznych kosztów magazynowania ujętych wg. układu rodzajowego kosztów. LPWYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI KOSZTÓW WARTOŚĆ W ZŁOTYCH 1Amortyzacja budynku magazynu80 000,00 2Amortyzacja środków transportu40 000,00 3Zużycie materiałów i energii40 000,00 4Wynagrodzenie pracowników magazynu 500 000,00 5Usługi obce świadczone na rzecz magazynu 350 000,00 6Amortyzacja urządzeń do składowania20 000,00

21 Zadanie do wykonania : Polecenia : 1.Oblicz jaka jest wartość amortyzacji środków trwałych? 2.Oblicz wartość wszystkich kosztów magazynowania. 3.Oblicz wartościowo ile % w ogólnych kosztach magazynowania wynoszą : a)koszty zużycia materiałów i energii b)koszty amortyzacji środków transportu c)koszty amortyzacji urządzeń do składowania d)koszty amortyzacji magazynu e)koszty wynagrodzeń pracowników f)koszty usług obcych świadczonych na rzecz magazynu 4. Które z wyliczonych kosztów magazynowania są największe ? 5. Które z wyliczonych kosztów magazynowania są najmniejsze ?

22 Odpowiedź : 1. Wartość amortyzacji środków trwałych wynosi : 140.000,00 Obliczenia : 80.000,00 + 40.000,00 + 20.000,00 = 140.000,00 2. Wartość wszystkich kosztów magazynowania wynosi :1.030.000,00 Obliczenia : 80.000,00 + 40.000,00 + 40.000,00 + 500.000,00 + 350.000 + 20.000,00 = 1.030.000,00

23 3. Wartość % poszczególnych kosztów magazynowania wynoszą : K C = 1.030.000,00 (100 % kosztów) a) koszty zużycia materiałów i energii = 40.000,00 1.030.000,00 = 100% 40.000,00 = 3,88 % KC b) koszty amortyzacji środków transportu = 40.000,00 1.030.000,00 = 100% 40.000,00 = 3,88 % KC

24 c) koszty amortyzacji urządzeń do składowania= 20.000,00 1.030.000,00 = 100% 20.000,00 = 1,94 % KC d) koszty amortyzacji magazynu = 80.000,00 1.030.000,00 = 100% 80.000,00 = 7,77% KC

25 e) koszty wynagrodzeń pracowników = 500.00,00 1.030.000,00 = 100% 500.000,00 = 48,54% KC f) koszty usług obcych świad. na rzecz mag. = 350.000,00 1.030.000,00 = 100% 350.000,00 = 33,99% KC

26 Sprawdzenie : a)koszty zużycia materiałów i energii - 3,88 % b)koszty amortyzacji środków transportu - 3,88 % c)koszty amortyzacji urządzeń do składowania-1,94 % d) koszty amortyzacji magazynu - 7,77% e) koszty wynagrodzeń pracowników - 48,54% f) koszty usług obcych - 33,99% ___________________________________________ RAZEM = 100 %

27 4. Z wyliczonych kosztów magazynowania największe to koszty wynagrodzeń pracowników; wartościowo - 500.000,00 procentowo - 48,54% KC 5. Z wyliczonych kosztów magazynowania najmniejsze to koszty amortyzacji urządzeń do składowania: wartościowo, 20.000,00, procentowo wynoszą 1,94 % KC

28 Dziękuję za uwagę. Bo ż ena Kozak 20 lutego 2012 roku


Pobierz ppt "Witajcie. Koszty logistyki to tylko fragment problematyki, jaką zajmuje się ekonomika logistyki. Ekonomiści głowią się nad problemem zmniejszenia kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google