Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALKULACJA Przygotowanie: Patrycja Matczak. Kalkulacja - definicja Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALKULACJA Przygotowanie: Patrycja Matczak. Kalkulacja - definicja Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu."— Zapis prezentacji:

1 KALKULACJA Przygotowanie: Patrycja Matczak

2 Kalkulacja - definicja Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego

3 Kalkulacja podziałowa prosta współczynnikowadoliczeniowazleceniowaasortymentowa

4 Kalkulacja podziałowa prosta ma zastosowanie w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodne wyroby o nieskomplikowanym procesie technologicznym np. w elektrowniach, gazowniach, cementowniach występuje podział poniesionych kosztów produkcji przez wyprodukowaną w danym okresie sprawozdawczym ilość wyrobów gotowych wyrażoną w jednostkach naturalnych

5 Sporządzenie kalkulacji prostej podziałowej 1. Ustalenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej 2. Ustalenie ilości produktów w jednostkach przeliczeniowych 3. Ustalenie jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia: - wyrobu gotowego - produktu niezakończonego 4. Sprawdzenie wyników kalkulacji

6 Sporządzenie kalkulacji prostej podziałowej W przypadku występowania na koniec okresu sprawozdawczego produkcji niezakończonej następuje jej przeliczenie na wyroby gotowe na podstawie znanego stopnia, procentu jej przerobienia:

7 Przykład 1 Założenia: Suma poniesionych kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności podstawowej wynosi Jednostka wyprodukowała 2800szt. wyrobów gotowych i 8000szt. Produktów niezakończonych przerobionych w 25%. Polecenie: Ustal jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego.

8 Przykład 1 Rozwiązanie: , szt. * (25% * 8000 szt.) = = Kj = wyroby gotowe Kj = 10 * 25% = 2,5 produkty w toku 4. Sprawdzenie: wyroby gotowe 2800 szt. *10,- = ,- produkcja w toku 8000 szt. * 2,5 = , ,-

9 Ewidencja wyników kalkulacji podziałowej prostej Koszty działalności podstawowej Rozliczenie kosztów działalności Wyroby gotowe Odchylenie od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych lub 2 1 3a 3b

10 Operacje gospodarcze: 1. - Pw – przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po planowanym technicznym koszcie wytworzenia 2. - PK – przeksięgowanie rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia przyjętych wyrobów 3 - PK – przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych a - odchylenia Dt b - odchylenia Ct

11 Kalkulacja podziałowa współczynnikowa stosują przedsiębiorstwa produkujące podobne wyroby z jednakowego lub podobnego surowca o zbliżonym procesie technologicznym

12 Kalkulacja podziałowa współczynnikowa - sporządzenie Polega na: 1. Ustalenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej 2. Ustalenie ilości produktów w jednostkach przeliczeniowych 3. Ustalenie umownej liczby jednostek współczynnikowych 4. Ustalenie kosztu jednostki współczynnikowej wyrobu gotowego, produktu niezakończonego 5. Sprawdzenie wyników kalkulacji

13 Przykład 2 Założenia: Na koniec okresu sprawozdawczego poniesione koszty wyniosły - materiały bezpośrednie z narzutami płace bezpośrednie z narzutami uzasadnione koszty wydziałowe Jednostka wyprodukowała 400szt. wyrobów A o wadze 2kg oraz 200szt. wyrobów B o wadze 3kg Produkcja niezakończona nie występuje Polecenia: 1. Ustal jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobów A i B 2. Sporządź tabelę kalkulacyjną

14 Przykład 2 – c.d. Rozwiązanie: 1. Ustalenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych: = Ustalenie ilości produktów w jednostkach przeliczeniowych - wyroby A400szt. - wyroby B200szt. 3. Ustalenie umownej liczby jednostek współczynnikowych - wyroby A 400szt x 2kg = 800 jednostek współczynnikowych - wyroby B200szt x 3kg = 600 jednostek współczynnikowych razem : 1400 jednostek współczynnikowych

15 Przykład 2 – c.d. 4a. Ustalenie kosztu jednostki współczynnikowej 40 koszt wytworzenia 1kg wyrobu 4b. Ustalenie jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobów - wyrób A2 x 40 = 80 - wyrób B3 x 40 = 120 Na wytworzenie 1szt wyrobu A zużyto 2kg surowca x 40 = 80 Na wytworzenie 1szt wyrobu B zużyto 3kg surowca x 40 =120

16 Przykład 2 – c.d. 5. Sprawdzenie wyników kalkulacji - wyroby A400szt po 80 = wyroby B200szt po 120 = razem = 56000

17 Przykład 2 – c.d. Sporządzenie tabeli kalkulacyjnej: Nazwa wyrobu IlośćWspółczynnik Liczba jednostek współczynnikowych Koszt wytworzenia jednostki współczynnikowej wyrobu gotowego ABAB x2= x3=600 Σ x40=80 3x40=120

18 Kalkulacja doliczeniowa stosowana jest w przedsiębiorstwach produkujących różne wyroby z różnych materiałów, przy zastosowaniu odmiennych procesów technologicznych ma zastosowanie przy produkcji indywidualnej i seryjnej np. w przemyśle maszynowym, elektronicznym, meblowym

19 Kalkulacja doliczeniowa polega na tym, że koszty bezpośrednie produkcji są ustalane na podstawie dokumentów dla każdej jednostki kalkulacyjnej(pojedynczej sztuki, serii), natomiast koszty pośrednie są doliczane do kosztów bezpośrednich jednostki kalkulacyjnej przy zastosowaniu umownych kluczy podziałowych

20 Przykład 3 Założenia: - zlecenie I – 100szt. wyrobów A - zlecenie II – 200szt. wyrobów B Produkcja niezakończona nie występuje. Koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do przyjętego klucza podziałowego jakim są płace bezpośrednie z narzutami. Polecenie: - przeprowadź kalkulację jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobów A i B

21 Przykład 3 – c.d. Lp.Pozycje kalkulacyjneRazemZ czego przypada na: Zlecenie IZlecenie II 1.Materiały bezpośrednie z narzutami Płace bezpośrednie z narzutami Razem koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Techniczny koszt wytworzenia Koszty bezpośrednie, ustalone na podstawie dotychczasowej ewidencji księgowej przedstawiają się następująco:

22 Przykład 3 – c.d. Rozwiązanie: Lp.Pozycje kalkulacyjneRazemZ czego przypada na: Zlecenie IZlecenie II 1.Materiały bezpośrednie z narzutami Płace bezpośrednie z narzutami Razem koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Techniczny koszt wytworzenia Ilość wyrobów-100szt.200szt. 7.Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów -156/szt.112/szt.

23 Przykład 3 – c.d. Rozliczenie kosztów wydziałowych – proporcjonalnie do płac bezpośrednich z narzutami polega na ustaleniu procentowego udziału kosztów wydziałowych w stosunku do płac z narzutami. Ustalenie narzutów wydziałowych na poszczególne zlecenia - zlecenie 120% x 8000 = zlecenie 220% x = 2400 koszty wydziałowe = 4000 Ustalenie j.T.K.W. wyrobów wyrób A15600 : 100szt = 156/szt. wyrób B22400 : 200szt = 112/szt.

24 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "KALKULACJA Przygotowanie: Patrycja Matczak. Kalkulacja - definicja Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google