Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Sieć Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE – przykład wykorzystania funduszy strukturalnych UE i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Sieć Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE – przykład wykorzystania funduszy strukturalnych UE i."— Zapis prezentacji:

1 Polska Sieć Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE – przykład wykorzystania funduszy strukturalnych UE i współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej Anna Jaskuła Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 Polska Sieć KONTEKST Od 1 stycznia 2004 r. fundusze strukturalne są dostępne w nowych krajach członkowskich UE Staje zatem obecnie przed nami wyzwanie, jak w sposób najbardziej efektywny wykorzystać tę nową możliwość, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z energią, które stanowią istotny element rozwoju regionalnego Państwa członkowskie dysponują już w tej dziedzinie doświadczeniem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym

3 Polska SiećPARTNERZY

4 Koszt całkowity: 1 468 000 Interreg III C: 880 800 Współfinansowanie: 587 200 BUDŻET CZAS TRWANIA marzec 2004 – grudzień 2007

5 Polska SiećCELE Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii… …i poprawa wykorzystania funduszy strukturalnych - oraz innych źródeł finansowania - w projektach urbanistycznych przynajmniej w 4 nowych krajach członkowskich… … w ten sposób zmierzanie w kierunku lepszej integracji zagadnień związanych z energią z ich projektami... …także poprzez usprawnienie organizacji przedsięwzięć w sieciach miast, agencjach energetycznych, gminach i miastach...

6 Polska Sieć Rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod działania państw europejskich (w tym nowych państw członkowskich) i krajów trzecich Udoskonalenie działania organizacji: sieci, związków, stowarzyszeń gmin, regionów czy agencji energetycznych Intensyfikacja działań partnerów na rzecz obszarów miejskich i zurbanizowanych Praktyczne włączenie obszarów miejskich i zurbanizowanych do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych PLANOWANE REZULTATY

7 Polska Sieć PLANOWANE ODDZIAŁYWANIE Pełniejsze połączenie rozwoju obszarów zurbanizowanych ze zrównoważonym zarządzaniem energią Lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomach: narodowym, regionalnym i lokalnym Aktywizowanie organizacji oraz samorządów miast i gmin w celu uwzględnienia - w możliwie jak najszerszym zakresie - zagadnień związanych z wykorzystaniem energii w planowaniu rozwoju obszarów zurbanizowanych

8 Polska Sieć GŁÓWNE DZIAŁANIA Wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy know-how Stworzenie sieci ekspertów Przygotowanie i rozpowszechnienie opisów dobrych praktyk (good practice case studies) oraz poradników Zapewnienie informacji i porad gminom oraz zainteresowanym organizacjom Promocja projektu

9 Polska Sieć PROGRAM PRACY Komponent 1: Zarządzanie projektem i koordynacja działań Komponent 2: Rozpowszechnianie informacji i promocja, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym Komponent 3: Wymiana doświadczeń Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach

10 Polska Sieć Komponent 2: Rozpowszechnianie informacji i promocja, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym ulotki, plakaty, postery strony www.ruse-europe.org 6 numerów biuletynu CD artykuły w prasie prezentacje na konferencjach Polska Sieć

11 biuletyn w wersji elektronicznej

12 Polska Sieć CD

13 Polska Sieć Komponent 3: Wymiana doświadczeń Bratysława, 23-24 marca 2004 Kraków, 17-18 czerwca 2004 Czeskie Budziejowice, 7-10 grudnia 2004 Kowno, 7-10 czerwca 2005 Krakow, 28 listopada - 1 grudnia 2005 Bruksela, 9 - 10 lutego 2006 Praga, 29 maja – 1 lipca 2006 Ryga, 25-27 października 2006 Bratysława, 5-6 grudnia 2006 Bruksela, 11-12 kwietnia 2007 Varna, 5-6 czerwca 2007 Spotkania Komitetu Sterującego projektem oraz seminaria:

14 Polska Sieć Utrecht-Zoetermeer-Delft, 27 czerwca –1lipca 2005 Vila Nova de Gaia, 14-18 listopada 2005 Monachium, 15-17 listopada 2006 Grenoble, Clermont-Ferrand, Amber 19-21 czerwca 2007 Rzym, 21-23 października 2007 Podróże studyjne: Wymiany pracowników: Besancon, 5-9 września 2005 Tampere, 21-24 lutego 2006 Kirkless-Leicester, 26-28 września 2006

15 Polska Sieć Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk Wybór 20 dobrych praktyk z istniejącej bazy

16 Polska Sieć opracowanie 20 nowych dobrych praktyk 14 z Czech 19 z Polski w ramach projektu powstała baza dobrych praktyk zawierająca 78 opisy najlepszych przykładów wykorzystania funduszy strukturalnych zamieszczone w 6 językach (polskim, angielskim, litewskim, słowackim, czeskim i bułgarskim). 6 z Litwy 10 z Bułgarii 3 ze Słowacji

17 Polska Sieć Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowa- nych organizacji w poszczególnych krajach od stycznia 2006 uruchomiony został w biurze PNEC punkt informujący o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych bieżące informacje zamieszczone na stronach internetowych PNEC oraz wysyłane bezpośrednio do gmin członkowskich

18 Polska Sieć Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowa- nych organizacji w poszczególnych krajach zorganizowano 2 warsztaty narodowe Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 14 marca 2007 r. w Krakowie Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 16-17 maja 2007 r. w Krakowskim Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach

19 Polska Sieć Anna Sas-Micuń, przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, omówiła Dyrektywę Europejską 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz aktualny stan jej wdrażania w Polsce, jak również proponowane zmiany w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162). Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 14 marca 2007 r. w Krakowie W grupach warsztatowych odbyły się zajęcia z zakresu planowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień termomodernizacyjnych. Krzysztof Bolek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele banków BGK i BOŚ przedstawili możliwości finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites zaprezentowali udane inwestycje tremomodernizacyjne w swoich gminach oraz podzielili się własnymi doświadczeniami.

20 Polska Sieć Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 16-17 maja 2007 r. w Tomaszowicach Jakub Szymański, kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego omówił zasady finansowania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania energii w nowym okresie programowania. Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania energii odnawialnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto w programie seminarium znalazły się wystąpienia Krzysztofa Bolka, Prezesa WFOŚiGW oraz przedstawicieli banków BGK i BOŚ na temat zasad udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz możliwości finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej w Polsce. Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Miasta Bielsko-Biała zaprezentował projekt nowego prawa energetycznego, a Edward Then, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania energią - zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie. Jacek Piotrowski, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego zapoznał zebranych z zagadnieniami dotyczącymi oświetlenia dróg, ulic, obiektów sportowych szkół i urzędów.

21 Polska Sieć Międzynarodowa konferencja IV Forum BISE W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego 24-26 października 2007 r. Kraków około 120 uczestników z 21 krajów europejskich - przedstawicieli gmin i miast europejskich, banków przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz agencji energetycznych w ramach konferencji omówione zostały programy operacyjne okresu programowania 2007-2013 w nowych krajach członkowskich UE, projekty dotyczące zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej, realizowane także w gminach polskich oraz wzorcowe przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego sesje plenarne przy okrągłych stołach poświęcone zostały dyskusji, w jaki sposób władze lokalne powinny stawać się wzorem dla obywateli

22 Międzynarodowa konferencja IV Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią Treść Apelu kierowanego początkowo do samorządów gmin polskich zyskała aprobatę uczestników Forum z całej Europy, dlatego zostanie on rozpowszechniony nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich. Na zakończenie Forum przyjęty został APEL KRAKOWSKI podpisany przez Wiesława Starowicza, Prezydenta Miasta Krakowa i Zbigniewa Michniowskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités i Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej.

23 Polska Sieć KONTAKT Więcej informacji: www.ruse-europe.org Maria Stankiewicz - Dyrektor Anna Jaskuła - Kierownik Projektu biuro@pnec.org.pl


Pobierz ppt "Polska Sieć Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE – przykład wykorzystania funduszy strukturalnych UE i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google