Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem transportowy n opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000.

Коpie: 1
Zadanie pierwotne n Max f. celu n Współczynniki f. celu n Warunki <= n Warunki >= n Warunki = n Macierz parametrów Zadanie dualne n Min f.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem transportowy n opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000."— Zapis prezentacji:

1 Problem transportowy n opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000.

2 Zadanie transportowe Danych jest m dostawców, u których znajduje się odpowiednio: jednostek towaru. Ładunek ten powinien zostać dostarczony do n odbiorców, którzy zgłosili zapotrzebowanie w ilościach odpowiednio: jednostek. Wiadomo jest, że koszty jednostkowe transportu od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy wynoszą c ij (i = 1, 2,..., m, j = 1, 2,..., n). Należy wyznaczyć taki plan przewozów, aby łączne koszty transportu były minimalne.

3 Budowa modelu n Zmienne decyzyjne Warunki ograniczające n Funkcja celu n Warunki brzegowe x ij >=0 (i = 1, 2,..., m) (j = 1, 2,..., n) (i = 1, 2,..., m) (j = 1, 2,..., n)

4 Przykład

5 Metody wyznaczania wstępnego rozwiązania bazowego n Kąta północno-zachodniego n min w macierzy kosztów n min kosztów w wierszu n min kosztów w kolumnie

6 Wstępne rozwiązanie Tabela przewozów

7 Rozwiązanie Tabela przewozów Tabela potencjałów

8 Sprawdzanie optymalności Wykorzystujemy do tego wcześniej zdefiniowane (dla metody simpleks) wskaźniki optymalności ij, które wyznaczamy metodą potencjałów. Potencjałami nazywamy pary liczb ( u i, v j ) dla i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n, które dla zmiennych bazowych spełniają warunek: co jest równoważn e zapisowi: n da się je wyznaczyć jeżeli: liczb zmiennych bazowych wynosi m+n-1

9 Wskaźnik optymalności dla zmiennych niebazowych Rozwiązanie optymalne dla min jeżeli wszystkie Rozwiązanie optymalne dla max jeżeli wszystkie

10 Nadwyżka podaży nad popytem 13030 0 0 0 M M M MIN MAX -M

11 Nadwyżka popytu nad podażą 140 40 0 000 MMMM MIN -M MAX

12 Blokada całkowita Dostawa od trzeciego dostawcy do drugiego odbiorcy jest niemożliwa min 12M max 0

13 Blokada częściowa Dostawca pierwszy dostarcza do odbiorcy trzeciego dokładnie 5 jednostek towaru min max 15 10 M0

14 Blokada częściowa Dostawca pierwszy dostarcza do odbiorcy trzeciego dokładnie 5 jednostek towaru min 510 1 1 33 33 M M M

15 Blokada częściowa Dostawca pierwszy dostarcza do odbiorcy trzeciego dokładnie 5 jednostek towaru min 5 15 1 1 14 41 MM 2 2 M M

16 Blokada częściowa Dostawca pierwszy ma dostarczyć do odbiorcy trzeciego CO NAJMNIEJ 5 jednostek towaru min 510 1 1 33 33 M M

17 Blokada częściowa Dostawca pierwszy ma dostarczyć do odbiorcy trzeciego CO NAJMNIEJ 5 jednostek towaru min 5 15 1 1 14 41 MM 2 2 M

18 Blokada częściowa Dostawca pierwszy ma dostarczyć do odbiorcy trzeciego CO NAJWYŻEJ 5 jednostek towaru min 510 1 1 33 33 M

19 Blokada częściowa Dostawca pierwszy ma dostarczyć do odbiorcy trzeciego CO NAJWYŻEJ 5 jednostek towaru min 5 15 1 1 14 412 2 M


Pobierz ppt "Problem transportowy n opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google