Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualna Klinika Kalkulacja kosztów, przychodów i ceny WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualna Klinika Kalkulacja kosztów, przychodów i ceny WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Wirtualna Klinika Kalkulacja kosztów, przychodów i ceny WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

2 Rodzaje przychodów - Przychody z działalności operacyjnej - Przychody z działalności pozaoperacyjnej

3 Gdzie są generowane przychody Przychody szpitala Przychody z leczenia pacjentów NFZ Leczenie prywatne Pozostałe przychody Przychody z udogodnień Inne przychody

4 Rodzaje kosztów - Koszty całkowite - Koszty stałe - Koszty zmienne - Koszty zmienne jednostkowe;

5 Gdzie są generowane koszty Koszty szpitala Koszty leczenia pacjentów oddziały Jednostka międzywy- działowa Pozostałe koszty Koszty udogodnień Koszty jednostek pomocni- czych Koszty promocji i inne koszty

6 Koszty leczenia pacjentów Koszty aparatury medycznej Koszty stałe Koszty zmienne Koszty personelu medycznego Koszty stałe Koszty leków Koszty zmienne Pozostałe koszty Koszty stałe Koszty zmienne

7 Przychody koszty a zysk zysk przychodykoszty Zysk = przychody– koszty całkowite

8 Co to są przychody? Przychody całkowite = przychody operacyjne + przychody pozaoperacyjne Przychody operacyjne = Cena * Sprzedaż

9 Liczba pacjentów podaż Liczba pacjentów popyt

10 Determinanty podaży liczba łóżek, liczba łóżek, poziom zatrudnienia, poziom zatrudnienia, wysycenie sprzętem, wysycenie sprzętem,

11 Determinanty popytu jakość, jakość, cena, cena, promocja, promocja,

12 Sprzedaż Sprzedaży nie da się obliczyć. Można ją co najwyżej oszacować znając warunki brzegowe i preferencje konsumentów.

13 Wpływ liczby pacjentów na koszty leczenia Koszt leczenia pacjenta Liczba pacjentów

14 Jak obliczyć średni koszt pobytu pacjenta na oddziale? Kcjo k = Kso k /So k +Kzjo k

15 Koszty leczenia pacjentów Koszty aparatury medycznej Koszty stałe Koszty zmienne Koszty personelu medycznego Koszty stałe Koszty leków Koszty zmienne Pozostałe koszty Koszty stałe Koszty zmienne

16 Koszty zmienne jednostkowe koszt leków koszt leków koszty materiałów medycznych koszty materiałów medycznych pozostałe koszty zmienne pozostałe koszty zmienne

17 Koszty stałe koszty utrzymania aparatury medycznej koszty utrzymania aparatury medycznej koszty personelu koszty personelu koszty utrzymania oddziału koszty utrzymania oddziału pozostałe koszty stałe pozostałe koszty stałe

18 Koszty utrzymania aparatury przypadającej na oddział Oddział 1Oddział 2 Oddział 3Oddział4 Jednostka międzywydziałowa

19 Koszty stałe oddziału Kso k = Ksa l mo k +Ksa l o k +Kspo k +R l=1 f l=1 g R=Ks Szpit /S szpit *So k

20 Koszty utrzymania aparatury medycznej na jednostce między- wydziałowej przypadające na konkretny oddział Ka l mo k = (Ka l m/Sa l m)*Sa l mo k

21 Sa l m= Sa l mo k k=1 n Sa l mo k = Sa l o k –Pa l o k

22 Koszty zmienne jednostkowe oddziału Kzjo k = Kzjo k +Kzj szpit

23 Jak obliczyć średni koszt pobytu pacjenta na oddziale? Kcjo k = Kso k /So k +Kzjo k

24 Jak obliczyć cenę? Co k =Kcjo k *(1+marża)

25 Jak obliczyć przychody oddziału Po k = Co k *So k

26 Jak obliczyć zyski oddziału Zo k = Po k -Kco k Kco k = Kcjo k *So k

27 Jak obliczyć Przychody szpitala Z szpit = Ko k + P szpit P szpit = Po l +P pozaoddz k=1 n n k=1

28 Dziękuję za uwagę WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE


Pobierz ppt "Wirtualna Klinika Kalkulacja kosztów, przychodów i ceny WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google