Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zagadnienie transportowe Prof. dr hab. Grażyna Karmowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zagadnienie transportowe Prof. dr hab. Grażyna Karmowska."— Zapis prezentacji:

1 1 Zagadnienie transportowe Prof. dr hab. Grażyna Karmowska

2 2 Klasyczne zagadnienie transportowe optymalnego planu przewozów Problem polegający na wyznaczeniu optymalnego planu przewozów z ustalonych punktów nadania A i (i=1,2,..,m) do ustalonych punktów odbioru B j (j=1,2,...n) jednorodnego towaru. a i b j Każdy dostawca może zaopatrywać każdego odbiorcę, przesyłając odpowiednio ładunki a i, a każdy odbiorca przyjmuje ładunki b j c ij Koszt (czas) transportu między poszczególnymi dostawcami a odbiorcami wynosi c ij

3 3 A1 A2 Am B1 B2 Bn X 11 X 12 X 1n X 21 X 22 X 23 X m1 c 11 c 12 c 1n c 2n c 21 c m1 c 22 c m2 c mn

4 4 X ijNależy wyznaczyć takie ilości ładunku X ij przewożonego między dostawcami a odbiorcami, aby zminimalizować całkowity koszt (czas) transportu) Klasyczne zagadnienie transportowe

5 5

6 6 Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne Kryterium funkcji celu jest minimalizacja łącznego kosztu produkcji i przewozu

7 7 Dodatkowe warunki Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne Dodatkowe warunki z 1. Wyklucza się możliwość pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych z wszystkich punktów

8 8 Dodatkowe warunki Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne Dodatkowe warunki 2. Wyklucza się możliwość zaspokojenia zapotrzebowania przez budowę zakładu w jednym punkcie

9 9 Dodatkowe warunki Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne Dodatkowe warunki 3. Cała produkcja wytworzona w dowolnym i-tym punkcie zostanie rozesłana do odbiorców

10 10 Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne

11 11 pełnego z, Przy założeniu pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych z, jednakowych w każdym możliwym punkcie Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne Jeśli w i-tym punkcie wybudujemy zakład, jego moc produkcyjna będzie w pełni wykorzystana Przypadek przeciwny

12 12 Zagadnienie lokalizacyjno-produkcyjne

13 13 Zagadnienie transportowe z blokadą tras ij Blokowanie tras i tego dostawcy do j tego odbiorcy występuje gdy mamy do czynienia z: rejonizacją dostaw niedogodnościami komunikacyjnymi niejednorodnością ładunku

14 14 Zagadnienie transportowe z blokadą tras

15 15 Zagadnienie transportowe z blokadą tras

16 16 Na niektóre zmienne decyzyjne (lub wszystkie) są nałożone ograniczenia z góry Zagadnienie transportowe z ograniczoną przepustowością tras

17 17 Zagadnienie transportowe z ograniczoną przepustowością tras

18 18 Zagadnienie transportowe z minimalizacją odległości czasowej z dodatkowym kryterium kosztów łączne koszty przewozu były minimalne.Wyznaczyć takie wielkości dostaw (skąd, dokąd, ile przewozić), aby przy minimalnym czasie najdłużej trwającej dostawy łączne koszty przewozu były minimalne.

19 19 Zagadnienie transportowe z minimalizacją odległości czasowej z dodatkowym kryterium kosztów R – zbiór połączeń, którym są przyporządkowane odległości czasowe nie większe od minimalnego czasu naj- dłużej trwającej dostawy

20 20 Wyznaczyć taki układ przewozów czas najdłużej trwającej dostawy był minimalny aby przy minimalnym łącznym koszcie przewozu czas najdłużej trwającej dostawy był minimalny Zagadnienie transportowe z kryterium kosztów z dodatkową minimalizacją odległości czasowej

21 21 Zagadnienie transportowe z kryterium kosztów z dodatkową minimalizacją odległości czasowej S – zbiór połączeń (tras), którym są przyporządkowane minimalne łączne koszty przewozu

22 22 Wieloetapowe zagadnienie transportowe Elementy: Punkty nadania A Punkty pośrednie D Punkty odbioru B

23 23 A1 A2 Am D1 Dr B1 B2 Bn

24 24 Wieloetapowe zagadnienie transportowe 1. Aby zadanie nie było sprzeczne:

25 25 Wieloetapowe zagadnienie transportowe 2. Aby zadanie nie było sprzeczne:

26 26 Wieloetapowe zagadnienie transportowe 3. Aby zadanie nie było sprzeczne:


Pobierz ppt "1 Zagadnienie transportowe Prof. dr hab. Grażyna Karmowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google