Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK ( 4 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Bazowanie w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK ( 4 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Bazowanie w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy."— Zapis prezentacji:

1 PPTOK ( 4 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Bazowanie w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie. Zagadnieniami tymi zajmuje się w technologii teoria bazowania. Dr inż. Jan Berkan - pok. ST 319

2 6 stopni swobody bryły sztywnej (3 obroty, 3 przesuwy) X Z Y A B C

3 Definicje wg PN-83/M Baza – powierzchnia, linia lub punkt przedmiotu pracy, względem których położenie rozpatrywanego innego punktu, linii lub powierzchni jest określone w sposób bezpośredni Bazowanie – nadanie przedmiotowi pracy określonego położenia wymaganego dla wykonania operacji technologicznej poprzez odebranie koniecznej liczby stopni swobody Zamocowanie – przyłożenie sił i momentów sił do przedmiotu pracy dla zapewnienia stałości (niezmienności) jego położenia podczas wykonywania danej operacji technologicznej

4 Definicje wg PN-83/M Ustalenie – bazowanie polegające na zetknięciu baz stykowych przedmiotu pracy z odpowiednimi elementami uchwytu lub obrabiarki (elementami ustalającymi) Ustawienie – odebranie przedmiotowi pracy wszystkich stopni swobody. Ustawienie obejmuje ustalenie przedmiotu pracy oraz zetknięcie go z elementami oporowymi uchwytu

5 Ile stopni swobody należy odebrać ? H – T H 3 s s Powierzchnia obrabiana

6 Ile stopni swobody należy odebrać ? H – T H a – T a 5 s s Powierzchnie obrabiane

7 Ile stopni swobody należy odebrać ? b – T b a - Ta 6 s s Otwór obrabiany

8 ile stopni swobody należy odebrać ? Obróbka frezem palcowym Rowek w osi przedmiotu

9 kołek ustalający płaszczyzna ustalająca kołek ścięty ustalający kątowo Ustalenie p.o.

10 Baza stykowa główna: - dolna płaszczyzna przedmiotu pracy Bazy pomocnicze: - otwór centralny - otwór na obwodzie Elementy ustalające: - płaszczyzna kołnierza, - średnica kołka - fragmenty średnicy kołka ściętego Ustalenie p.o.

11 ZAMOCOWANIE ŁAPAMI DOCISKOWYMI FREZ PAL- COWY

12 Podział baz wg PN-83/M Bazy KonstrukcyjneProdukcyjne właściwezastępcze Kontrolne Technologiczne MontażoweObróbkowe Stykowe NastawczeSprzężone głównepomocnicze

13 Baza produkcyjna – baza przyjęta w procesie produkcyjnym przedmiotu pracy. Baza produkcyjna właściwa – baza produkcyjna pokrywająca się z bazą konstrukcyjną. Baza produkcyjna zastępcza – baza produkcyjna nie pokrywająca się z bazą konstrukcyjną.

14 Definicje wg PN-83/M Baza obróbkowa Jest to baza przyjęta podczas obróbki przedmiotu pracy w celu określenia położenia powierzchni obrabianej przy jej wykonywaniu Baza obróbkowa stykowa – baza, która styka się z odpowiednimi elementami obrabiarki, uchwytu lub narzędzia Baza stykowa główna – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy nie zmienia swego położenia w kierunku ważnym dla wyniku obróbki Baza stykowa pomocnicza – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy zmienia swoje położenie w kierunku ważnym dla wyniku obróbki

15 H - T H 3 Powierzchnia obrabiana A Baza obróbkowa główna stykowa dla powierzchni A Powierzchnia oporowa Zamo- cowanie (siła) Element oporowy (podpora) Trzy podpory stałe ( płaszczyzna ) Przedmiotobrabiany Przedmiot obrabiany USTALENIE I ZAMOCOWANIE - BAZA OBRÓBKOWA STYKOWA 2,5

16 3 h - T h Baza obróbkowa główna i pomocnicza 2 Baza pomocnicza dla pow. A Pow. A Baza obróbkowa główna dla pow. A i B Pow. B Nastawienie narzędzia - const od elementów ustalających a – T a a min a max Błąd ustalenia ε

17 Baza obróbkowa nastawcza Baza obróbkowa nastawcza – baza obróbkowa, której położenie nastawia się względem odpowiednich elementów obrabiarki, uchwytu lub narzędzia. Baza obróbkowa sprzężona Baza obróbkowa sprzężona – baza, gdy przy tym samym położeniu przedmiotu obrabianego względem odpowiednich elementów obrabiarki lub uchwytu, wykonuje się zarówno tę bazę, jak i rozpatrywaną powierzchnię tak, żeby ich wzajemne położenie zależne było jedynie od położenia wykonujących je narzędzi.

18 BAZA OBRÓBKOWA NASTAWCZA 2 H – T H q - naddatek Czujnik zegarowy Baza obróbkowa nastawcza Podpora regulowana (lub dwie sprzężone) Dwie podpory stałe

19 H – T H h + T h b + T b 3 2 Zespół powierzchni obrabianych (zespołem frezów) a – T a Baza stykowa dla powierzchni A Powierzchnia obrabiana A Pow. obr. B Baza sprzężona dla pow. B BAZA OBRÓBKOWA SPRZĘŻONA Baza stykowa dla pow. C Pow. C Gdzie jeszcze wystąpi baza sprzężona ? ? ? 2,5

20 3 2 a – T a b + T b h + T h X x 2 X 1 OBRÓBKA ROWKA Z ZASTOSOWANIEM BAZ STYKOWYCH W DWÓCH OPERACJACH h + T h = H – T H - X x 2 x 1 zazwyczaj T H jest większa od T h, więc T x wypada ujemna. Co zrobić ? Trzeba zawęzić T H tak, aby spełniona była zależność: T h = T H + T x, czyli T H musi być mniejsza od T h ! Trzeba więc wykonać wymiar H z dużo większą dokładnością niż uprzednio założono ! Pow.B Baza obróbkowa stykowa dla pow. B 3 H – T H Op. 10Op. 20

21 INNY PRZYKŁAD BAZY SPRZĘŻONEJ jednoczesna obróbka zespołu otworów Baza stykowa dla otworu 1 Baza sprzężona dla otworu AB C Baza stykowa dla otworów 1 i 2 Zamocowanie

22 INNY PRZYKŁAD BAZY NASTAWCZEJ obróbka otworów w produkcji jednostkowej AB C Baza obróbkowa nastawcza Podpora regulowana

23 Bazy produkcyjne kontrolne A a1 a2 X x1 x2 B b1 b2 B b1 b2 = A a1 a2 - X x1 x2 A a1 a2 - wymiar stały Wymiar sprawdzany – trudny do zmierzenia Wymiar mierzony Schemat sprawdzania wymiaru w sposób pośredni Trzpień kontrolny

24 Błędy ustalenia wałka na płaszczyźnie a 1 – Ta1 D – T D ε a 1 = 0 ε a 2 = T D a 2 + Ta 2 a 3 – Ta3 ε a 3 = T D / 2 Pow. obrabiana Przy danym sposobie ustalenia w zależności od wymiaru obróbkowego wartość błędu ustalenia jest różna. Należy dążyć do ustalenia, przy którym błąd ustalenia jest zerowy

25 O 1 O - błąd ustalenia Błąd ustalenia wałka na pryzmie PRYZMA D min D max Położenie osi wałka zmienia się w zależności od jego średnicy D wykonanej w ramach tolerancji T D ε = 0 ε = T D / 2 sin α / 2 α – kąt rozwarcia pryzmy

26 Błąd ustalenia na kołkach Kołek ścięty Kołek pełny L 1 max L 2 max L a H = a T H H – T h L 1 max + L 2 max L Podpora stała- widok od góry (3)

27 Błąd ustalenia tulei na trzpieniu tokarskim O O1O1 Nóż Trzpień Tuleja L max Nóż L max O O1O1 Const A min A max D A D B q bq b q b ε b = A max - A min = L max


Pobierz ppt "PPTOK ( 4 wykład) Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Bazowanie w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google