Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROP 2 PROP 2 (wykład 4) Bazy w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROP 2 PROP 2 (wykład 4) Bazy w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie."— Zapis prezentacji:

1 PROP 2 PROP 2 (wykład 4) Bazy w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie. Zagadnieniami tymi zajmuje się w technologii teoria bazowania. Dr inż. Jan BERKAN - pok. ST 319

2 Baza – powierzchnia, linia lub punkt przedmiotu pracy, względem których położenie rozpatrywanego innego punktu, linii lub powierzchni jest określone w sposób bezpośredni Bazowanie – nadanie przedmiotowi pracy określonego położenia wymaganego dla wykonania operacji technologicznej poprzez odebranie koniecznej liczby stopni swobody Zamocowanie – przyłożenie sił i momentów sił do przedmiotu pracy dla zapewnienia stałości (niezmienności) jego położenia podczas wykonywania danej operacji technologicznej Definicje podstawowe wg PN – 83/M

3 Ustalenie – bazowanie polegające na zetknięciu baz stykowych przedmiotu pracy z odpowiednimi elementami uchwytu lub obrabiarki (elementami ustalającymi) Ustawienie – odebranie przedmiotowi pracy wszystkich stopni swobody. Ustawienie obejmuje ustalenie przedmiotu pracy oraz zetknięcie go z elementami oporowymi uchwytu Definicje podstawowe wg PN – 83/M

4 6 stopni swobody bryły sztywnej (3 obroty, 3 przesuwy) X Z Y A B C

5 Ile stopni swobody należy odebrać ? H – T H 3 s s Powierzchnia obrabiana

6 Ile stopni swobody należy odebrać ? H – T H a – T a 5 s s Powierzchnie obrabiane

7 Ile stopni swobody należy odebrać ? b – T b a - Ta 6 s s Obrabiany otwór

8 Ile stopni swobody należy odebrać ? Obróbka rowka frezem palcowym

9 KOŁEK USTALAJĄCY PŁASZCZYZNA USTALAJĄCA KOŁEK ŚCIĘTY USTALA- JĄCY KĄTOWO

10 ZAMOCOWANIE ŁAPAMI DOCISKOWYMI FREZ PAL- COWY

11 Podział baz wg PN-83/M Bazy KonstrukcyjneProdukcyjne WłaściweZastępcze KontrolneTechnologiczne MontażoweObróbkowe StykoweNastawczeSprzężone głównepomocnicze

12 Baza właściwa – baza produkcyjna pokrywająca się z bazą konstrukcyjną Baza zastępcza – baza produkcyjna nie pokrywająca się z bazą konstrukcyjną BAZY WŁAŚCIWE I ZASTĘPCZE

13 BAZY OBRÓBKOWE Baza obróbkowa - baza technologiczna przyjęta w procesie obróbki przedmiotu pracy w celu określenia w tym przedmiocie położenia obrabianej powierzchni lub określenia położenia jakiegoś punktu lub linii przy wykonywaniu powierzchni, która sama lub wspólnie z innymi powierzchniami tego przedmiotu wyznacza ten punkt albo linię. Istnieją trzy rodzaje baz obróbkowych: stykowe sprzężone nastawcze

14 Baza stykowa – baza obróbkowa, która styka się z odpowiednimi elementami obrabiarki, uchwytu lub narzędzia Baza stykowa główna – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy nie zmienia swego położenia w kierunku ważnym dla wyniku obróbki Baza stykowa pomocnicza – baza stykowa, która przy ustalaniu kolejnych przedmiotów pracy zmienia swoje położenie w kierunku ważnym dla wyniku obróbki BAZY STYKOWE

15 H - T H 3 Powierzchnia obrabiana A Baza obróbkowa główna stykowa dla pow. A Powierzchnia oporowa Zamo- cowanie Element oporowy (podpora) Trzy podpory stałe ( płaszczyzna ) Przedmiotobrabiany Przedmiot obrabiany USTALENIE I ZAMOCOWANIE - BAZA OBRÓBKOWA STYKOWA 2,5

16 3 h - T h Baza obróbkowa główna i pomocnicza 2 Baza pomocnicza dla pow. A Pow. A Baza obróbkowa główna dla pow. A i B Pow. B Nastawienie narzędzia - const od elementów ustalających a – T a a min a max Błąd ustalenia ε ε = 2 (H - A) tg α Błąd ustalenia ε ma wpływ na wymiar a – Ta. Błąd ustalenia dla wymiaru h – T h jest równy 0, bo wymiar jest wystawiony od bazy głównej H A 2α2α

17 Baza sprzężona – baza obróbkowa, gdy przy tym samym położeniu przedmiotu obrabianego względem odpowiednich elementów obrabiarki lub uchwytu wykonuje się zarówno tę bazę, jak i rozpatrywaną powierzchnię tak, żeby ich wzajemne położenie zależne było jedynie od położenia wykonujących je narzędzi BAZA OBRÓBKOWA SPRZĘŻONA

18 H – T H h - T h b + T b 3 2 Zespół powierzchni obrabianych (zespołem frezów) a – T a Baza stykowa dla powierzchni A A B Baza sprzężona dla pow. B BAZA OBRÓBKOWA SPRZĘŻONA Baza stykowa dla pow. C C Gdzie jeszcze wystąpi baza sprzężona ? 2,5

19 3 2 a – T a b + T b h + T h X x 2 X 1 OBRÓBKA ROWKA Z ZASTOSOWANIEM BAZ STYKOWYCH W DWÓCH OPERACJACH h + T h = H – T H - X x 2 x 1 zazwyczaj T H jest większa od T h, więc T x wypada ujemna. Co zrobić ? Trzeba zawęzić T H tak, aby spełniona była zależność: T h = T H + T x, czyli T H musi być mniejsza od T h ! Trzeba więc wykonać wymiar H z dużo większą dokładnością niż uprzednio założono ! B Baza obróbkowa stykowa dla pow. B 3 H – T H Op. 10Op. 20

20 INNY PRZYKŁAD BAZY SPRZĘŻONEJ jednoczesna obróbka zespołu otworów Baza stykowa dla otworu 1 Baza sprzężona dla otworu 2 12 AB C Baza stykowa dla otworów 1 i 2 Zamocowanie

21 BAZA OBRÓBKOWA NASTAWCZA Baza obróbkowa nastawcza – baza, której położenie nastawia się (ustawia się) względem odpowiednich elementów obrabiarki, uchwytu lub narzędzia, aby uzyskać prawidłowe położenie przedmiotu do obróbki.

22 BAZA OBRÓBKOWA NASTAWCZA 2 H – T H q - naddatek Czujnik zegarowy Baza obróbkowa nastawcza Podpora regulowana Dwie podpory stałe

23 INNY PRZYKŁAD BAZY NASTAWCZEJ obróbka otworów w produkcji jednostkowej AB C Baza obróbkowa nastawcza Podpora regulowana

24 Bazy produkcyjne kontrolne A a1 a2 X x1 x2 B b1 b2 B b1 b2 = A a1 a2 - X x1 x2 A a1 a2 - wymiar stały Wymiar sprawdzany – trudny do zmierzenia Wymiar mierzony Schemat sprawdzania wymiaru w sposób pośredni Trzpień kontrolny

25 Błędy ustalenia wałka na płaszczyźnie a 1 - Ta1 D – T D ε a 1 = 0 ε a 2 = T D a 2 – Ta2 a 3 – T a3 ε a 3 = T D / 2 Pow. obrabiana Przy danym sposobie ustalenia w zależności od wymiaru obróbkowego wartość błędu ustalenia jest różna. Należy dążyć do ustalenia, przy którym błąd ustalenia jest zerowy

26 O 1 O - błąd ustalenia Błąd ustalenia wałka na pryzmie PRYZMA D min D max Położenie osi wałka zmienia się w zależności od jego średnicy D wykonanej w ramach tolerancji T D ε = 0 ε = T D / 2 sin α / 2 α – kąt rozwarcia pryzmy

27 Błąd ustalenia tulei na trzpieniu tokarskim O O1O1 Nóż Trzpień Tuleja L max Nóż L max O O1O1 Const A min A max D A D B q bq b q b ε b = A max - A min = L max


Pobierz ppt "PROP 2 PROP 2 (wykład 4) Bazy w technologii maszyn W każdej operacji i zabiegu przedmiot pracy powinien zajmować ściśle określone i jednoznaczne położenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google