Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPTOK Wykład - 15 godzin Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Dr inż. Jan BERKAN Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPTOK Wykład - 15 godzin Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Dr inż. Jan BERKAN Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."— Zapis prezentacji:

1 PPTOK Wykład - 15 godzin Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Dr inż. Jan BERKAN Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319

2 OCENA Z PRZEDMIOTU l Egzamin z materiału wykładowego (sesja) l Zaliczenie zajęć projektowych - koniec semestru l Tematyka zajęć projektowych (druga połowa semestru) - projekt półfabrykatu – 1 tydzień - projekt procesu obróbki – 2 tygodnie - projekt wybranej operacji – 2 tygodnie - projekt uchwytu obróbkowego – 2 tygodnie l Oceny z projektów: - proces i uchwyt – waga 2 - pozostałe – waga 1 l Ocena z przedmiotu – średnia pozytywnych ocen z egzaminu i projektowania

3 Literatura: Mieczysław Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT Warszawa 2003 Mieczysław Feld: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. WNT Warszawa 1994 Janusz Tymowski: Technologia budowy maszyn. WNT Warszawa 1989 Obróbka skrawaniem. Poradnik inżyniera. Praca zbiorowa. t. II i III WNT Warszawa Tadeusz Puff: Technologia budowy maszyn. PWN Warszawa 1987 Michał Skarbiński: Technologiczność konstrukcji maszyn WNT Warszawa 1982

4 Podstawowe pojęcia l TECHNIKA - wiedza o sposobach operowania materią w celu wytworzenia środków materialnych służących człowiekowi - prof. Lucjan Tadeusz WROTNY l TECHNOLOGIA - nauka obejmująca dział techniki dotyczący metod wytwarzania surowców, półfabrykatów i wyrobów - prof. Janusz TYMOWSKI l TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYM - technologia zajmująca się postawami projektowania procesów wytwarzania części oraz ich łączenia w gotowe mechanizmy i maszyny (montaż)

5 PRZYKŁAD Ile czasu zajmie wykonanie tej części z pręta Ф 15 przy zastosowaniu obróbki skrawaniem ? Otwór sześciokątny Gwint Ścięcia i poprzeczny otwór

6 Klasyfikacja technik wytwarzania Kryterium – sposób oddziaływania narzędzia na obrabiany przedmiot NN P.O Obróbka narzędziem punktowym Obróbka narzędziem kształtowym Kształtowanie w formach Zanurzenie N f p f k f f b. Liniowec. Powierzchniowed. Objętościowea. Punktowe W

7 Podstawowe definicje wg normy PN-83/M Technologiczne Przygotowanie Produkcji Podstawowe definicje wg normy PN-83/M Technologiczne Przygotowanie Produkcji l PROCES PRODUKCYJNY - obejmuje ogół działań wykonywanych w danym zakładzie dla wytworzenia wyrobów z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. l PROCES TECHNOLOGICZNY - podstawowa część procesu produkcyjnego obejmująca działania mające na celu uzyskanie żądanych kształtów, wymiarów i właściwości przedmiotu pracy lub ustalenie wzajemnych położeń części lub zespołów w wyrobie.

8 Stan początkowy przedmiotu pracy (półfabrykat) Stan końcowy przedmiotu pracy Proces technologiczny

9 SkSk S1S1 S k-1... operacja 10operacja k0 Operacja technologiczna

10 Operacja technologiczna – część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym, na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów), bez przerw na inną pracę Zabieg technologiczny – część operacji technologicznej realizowana przy pomocy tych samych środków technologicznych i przy niezmienionych parametrach obróbki, ustawieniu i zamocowaniu Przejście – część zabiegu, podczas której usuwana jest jedna warstwa materiału

11 Strona AStrona B Interpretacja definicji operacji Jedna operacja dwa zamocowania Obróbka strony A, Obrót wałka o Obróbka strony B Dwie operacje Obróbka strony A we wszystkich wałkach Przerwa Obróbka strony B we wszystkich wałkach Zabieg 1 Zabieg 2

12 Zamocowanie – część operacji technologicznej wykonywana bez zmiany zamocowania przedmiotu pracy (przy jednym zamocowaniu) Pozycja – określone położenia przedmiotu pracy ustalonego i zamocowanego w przyrządzie z mechanizmem podziałowym (kątowym lub liniowym) Urządzenia podziałowe

13 Przedmioty pracy: Materiał – wyjściowy przedmiot pracy podlegający dalszemu przetworzeniu w toku procesu produkcyjnego Półfabrykat – niewykończony przedmiot pracy (w trakcie obróbki lub kształtowania) Część – składnik wyrobu wykonany z jednego lub różnych rodzajów materiału połączonych ze sobą w sposób nierozłączny Wyrób – przedmiot pracy stanowiący końcowy wynik procesu produkcyjnego

14 Wyposażenie technologiczne – maszyny i urządzenia technologiczne, na których umieszczone są przedmioty pracy i pomoce warsztatowe, służące do realizacji określonej części (operacji) procesu produkcyjnego Pomoce warsztatowe – środki technologiczne stosowane przy obróbce, montażu, kontroli lub transporcie stanowiskowym przedmiotu pracy. Są one uzupełnieniem maszyn i urządzeń technologicznych lub służą bezpośrednio pracownikowi przy pracy Środki technologiczne = wyposażenie technologiczne + pomoce warsztatowe

15 Pomoce warsztatowe Narzędzie – pomoc warsztatowa do bezpośredniego oddziaływania na przedmiot pracy w celu zmiany jego kształtu, wymiarów lub właściwości Oprawka – pomoc warsztatowa do ustalania i mocowania narzędzi Narzędzia Oprawka

16 Pomoce warsztatowe Uchwyt – pomoc warsztatowa do ustalania i zamocowania przedmiotu pracy w celu wykonania operacji obróbki lub montażu Imadło maszynowe

17 Pomoce warsztatowe Przyrząd – pomoc warsztatowa stanowiąca przedłużenie łańcucha kinematycznego maszyn i urządzeń technologicznych, przeznaczona do rozszerzenia ich możliwości technologicznych przez realizowanie dodatkowych ruchów. Stół podziałowy o osi pionowej

18 Pomoce warsztatowe Narzędzie pomiarowe – pomoc warsztatowa przeznaczona do sprawdzania i pomiarów Sprawdziany Suwmiarka cyfrowa

19 Proces technologiczny wałka Operacja 10. Frezować czoła i wykonać nakiełki Zabieg 1 Frezować czoła na wymiar 125 Zabieg 2 Wykonać dwa nakiełki

20 Proces technologiczny wałka c.d. Operacja 20. Toczyć zgrubnie i wykańczająco Zamocowanie 1 Toczyć zgrubnie i wykańcz. średnicę A Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø30,5 Przejście 1. Toczyć Ø36 Przejście 2. Toczyć Ø30,5 Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø30 Zamocowanie 2 Toczyć zgrubnie i wykańcz. powierzchnię B Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø40,5 Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø40 B A

21 Toczyć na wym. Aa Toczyć na wym. Bb Toczyć na wym. Cc Bazowanie Obrabiarka Narzędzia Przyrz. i Uchwyt. Narz. pomiarowe T p. z + t j Organiz. obróbki Obsada Koszty Opłacalność normalne specjalizowane specjalne Przejście 1-sze Przejście 2-gie wymiary tolerancje chropowatość param. obrób. Informacje wejściowe Rys. konstrukcyjny Wskaźniki techn.- ekonom. Poziom cen Program produkcji Możliwości inwestycyjne Terminy uruchom. produkcji. Materiał, półfabrykat Park obrabiarek. i urządzeń. Wykonawstwo oprzyrządowania. specjalnego Obsada personalna Materiały, półfabrykaty Frezować i nawiercać10 Toczyć20 Toczyć30 K.T.40 Frezować50 Wiercić60 K.T.70 Szlifować średnicę K.T. ostateczna90 Obróbka cieplna Część gotowa Obróbka wykańcz. Obróbka zgrubna Obróbka kształt. Elementy procesu technologicznego

22 Dokumentacja technologiczna – zbiór dokumentów zawierający informacje potrzebne do realizacji procesu technologicznego Dokumenty główne: karta technologiczna instrukcja technologiczna program obróbki (CNC) karta normowania czasu pracy wykaz pomocy warsztatowych karta normowania materiału

23 Karta technologiczna ( zawiera spis operacji procesu technologicznego )

24 Instrukcja technologiczna (zawiera opis operacji technologicznej)

25 Instrukcja technologiczna ( szkic obróbkowy ) Szczęki hydrauliczne pryzmowe Podpora stała

26 Dokumentacja technologiczna Rysunki: półfabrykatów narzędzi specjalnych matryc, modeli, kokili itp.. przyrządów i uchwytów specjalnych narzędzi pomiarowych specjalnych Dokumenty pomocnicze: zbiory norm klasyfikatory części katalogi pomocy warsztatowych

27 Dokumentacja technologiczna dokumenty związane z organizacją produkcji: rozplanowanie stanowisk pracy oddziału obciążenie stanowisk pracy zestawienie pracochłonności wyrobu wykresy cykliczne obróbki lub montażu dokumenty związane z dyscypliną technologiczną: karta zmian procesu technologicznego karta zawiadomienia o zmianie procesu technologicznego protokół opanowania produkcji protokół sprawdzenia operacji


Pobierz ppt "PPTOK Wykład - 15 godzin Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Dr inż. Jan BERKAN Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google